Browsing "In de pers"
dec 24, 2009 - In de pers    No Comments

Opcentiemen stijgen naar 1.650

De kogel is door de kerk: de opcentiemen, het deel van de onroerende voorheffing dat de gemeenten mogen innen, in Knesselare en deelgemeente Ursel stijgen volgend jaar van 1.300 naar 1.650. Een kleinere stijging dan verwacht, maar toch was de oppositie niet tevreden.

Erwin Mynsberghe

‘We staan voor een belangrijke gemeenteraad’, opende voorzitter Fons De Neve gisterenavond de dans in het gemeentehuis. Op de agenda stond de begroting van 2010, een begroting die niet zonder de grootste moeite in evenwicht werd gehouden. De inkomstenzijde van de gemeenteontvangsten vertoont namelijk al een paar jaar een scherpe daling terwijl de uitgaven bleven stijgen.

Kleinere stijging

Om daaraan een mouw te passen, werd op de gemeenteraad van november een stijging van de gemeentelijke opcentiemen van 1.300 naar 1.800 aangekondigd, maar tijdens de zitting trok de meerderheid die maatregel in om die nadien in een aparte financiële commissie te bespreken. De soep was blijkbaar wat te heet bevonden, waardoor de stijging afgezwakt werd naar 1.650.

De nieuwe en kleinere stijging was natuurlijk hét punt waarop de oppositie inhakte, maar niet enkel de oppositie. Voor het begin van de raad nam inwoner Christophe Mouton het woord tijdens het spreekrecht van de burger. Mouton had namelijk vierhonderd handtekeningen ingezameld tegen de stijging en hij wou wel eens weten hoe het bestuur tot de maatregel was gekomen.

‘Zijn er geen andere mogelijkheden?’ vroeg hij zich af. ‘En waarom is er nooit gecommuniceerd over de verhoging?’

Uitgaven te veel gestegen

Burgemeester Fredy Tanghe (Groep9910) repliceerde door te zeggen dat de uitgaven met anderhalf miljoen euro zijn gestegen terwijl daar geen evenredige inkomsten tegenover stonden. Voorzitter De Neve legde verder uit dat er niet gecommuniceerd wordt over maatregelen die nog niet zijn goedgekeurd.

Maar ook de oppositie kon zich niet vinden in de verhoging. Naast de ongewone manier van werken, hekelde David Geens (GVP) de maatregel omdat die ‘vooral jonge gezinnen in hun portefeuille treft’. Groen! had dan weer ‘een beetje begrip’, maar was principieel tegen omdat ze vonden dat de stijging jonge gezinnen zal tegenhouden om naar de gemeente te komen. Volgens de partij was de nieuwe personeelsbezetting de oorzaak van het tekort op de begroting. De meerderheid liet zich echter niet van de wijs brengen en zette het licht voor de stijging op groen.

© 2009 Corelio

dec 18, 2009 - In de pers    No Comments

Containerpark is illegaal

Het tijdelijke containerpark van Knesselare voldoet niet aan de regels. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft een proces-verbaal laten opmaken en vraagt aanpassingen.

Oppositieraadslid David Geens (GVP) kon het dossier van OVAM al inkijken en zette zelfs het nummer van het proces-verbaal op zijn website. “Het bewijs dat er wel degelijk iets aan de hand is, want anders wordt er geen proces-verbaal opgemaakt”, zegt Geens. “Doordat de gemeente geld is beginnen vragen voor het zogenaamde containerpark aan de sporthal, is de milieu-inspectie alles op het spoor gekomen. Wat al jaren een publiek geheim was, is nu officieel vastgesteld: het containerpark wordt uitgebaat op illegale wijze. Zonder de nodige vergunning. Eerbare politici hebben al voor minder ontslag genomen.”

Burgemeester Freddy Tanghe (Groep 9910) relativeert de zaak. “Wij weten dat OVAM langs geweest is om ons containerpark te bekijken. Het dossier wordt pas volgende week besproken in het schepencollege, dus veel kan ik er nu nog niet over kwijt. Maar als de afvalstoffenmaatschappij opmerkingen heeft, dan gaan wij de nodige stappen ondernemen om de problemen op te lossen. Van sluiting is geen sprake. Wij willen onze containers behouden en zo snel mogelijk werk maken van een echt en volwaardig containerpark.”

(JSA)

© 2009 Het Laatste Nieuws

dec 17, 2009 - In de pers    No Comments

Verlaag loon van schepencollege

Oppositieraadslid David Geens (GVP) lanceert een opvallend voorstel om de gemeentefinanciën van Knesselare te saneren. Het loon van burgemeester en schepenen moet met 10 procent omlaag, vindt hij.

De gemeenteraad van Knesselare buigt zich op woensdag 23 december over de begroting van 2010. Naast de verhoging van de grondbelasting – wellicht van 1.300 naar 1.650 opcentiemen – wordt nog gezocht naar extra maatregelen om de gemeente weer financieel gezond te krijgen.

“De meerderheid vraagt aan de oppositie altijd om constructieve voorstellen te doen”, zegt David Geens. “Wel, wij stellen een verlaging van het loon van burgemeester en schepenen voor. De gemeente roept op tot zuinigheid van alle burgers. Wij stellen dan ook voor dat onze burgemeester en zijn schepenen het juiste voorbeeld geven. Wij stellen een punt voor waarbij het schepencollege vrijwillig 10 procent van haar loon laat doorstorten naar de gemeentekas. Zo kunnen zij in eer en geweten bijdragen aan de sanering van onze financiën. De gemeenteraad zal zeer erkentelijk zijn voor dit gebaar en de burgers zullen het weten te appreciëren dat hun bewindslui niet enkel maatregelen nemen, maar ook de hand in eigen boezem steken.”

Toelagen aan fracties

GVP kijkt ook in de spiegel en stelt de gemeenteraad voor om de jaarlijkse toelagen aan de politieke fracties te schrappen. Die varieert van 290 tot 500 euro per fractie.

(JSA)

© 2009 Het Laatste Nieuws

dec 11, 2009 - In de pers    No Comments

Twijfels rond wettigheid containerpark

Volgens GVP-oppositielid David Geens werd op 24 november door de milieu-inspectie vastgesteld dat het containerpark van de gemeente Knesselare illegaal uitgebaat wordt, zonder ook maar de nodige vergunning.

‘Wat al jaren een publiek geheim was, is nu vastgelegd in een proces-verbaal’, zegt Geens. ‘Doordat de gemeente geld is beginnen vragen voor het ‘containerpark’ aan de sporthal, is de milieu-inspectie dit op het spoor gekomen. Die heeft ook aangekondigd het hier niet bij te laten. We moeten binnenkort vrezen dat het beetje sorteer-vriendelijk afval dus ook niet meer in eigen gemeente terechtkan. En dit omdat ons bestuur het plots nodig achtte geld te vragen voor iets wat illegaal is. Ik noemde dit al eerder een vorm van oplichting en nu komt boontje om zijn loontje.’

Burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910) ontkent het bestaan van de pv niet, maar hij toont zich in eerste instantie verrast door het feit dat Geens al over dergelijke info beschikt. ‘Dit lijkt me eigenaardig’, zegt Tanghe. ‘Nu, we zullen de zaak intern bekijken op het volgende schepencollege. Het is nog te vroeg om hierover uitspraken te doen.’ (MYE)

© 2009 Corelio

dec 10, 2009 - In de pers    No Comments

Grondbelasting wordt minder hoog dan gepland

De zware verhoging van de grondbelasting in Knesselare wordt afgezwakt. Op 23 december moet de gemeenteraad zich buigen over een nieuw voorstel: 1.650 opcentiemen.

Twee weken geleden zou Knesselare de grondbelasting nog spectaculair verhogen van 1.300 naar 1.800 opcentiemen. Dat leidde tot een golf van protest, een petitie en een affichecampagne tegen die plannen. De kritiek was zo zwaar dat de meerderheidspartij op de gemeenteraad van twee weken geleden zelf besliste om het punt niet te stemmen en de hele zaak nog eens te herbekijken.

Intussen werd een nieuw voorstel gelanceerd. De gemeenteraad moet op 23 december al dan niet akkoord gaan met een verhoging van de grondbelasting tot 1.650 opcentiemen. Nog steeds een serieuze meerkost voor huiseigenaars in Knesselare, maar toch al iets minder dan eerst gepland. “Na onze harde kritiek, die massaal gesteund werd door de Knesselaarse bevolking, haalt het schepencollege nu bakzeil”, zegt David Geens (GVP). “De geplande verhoging wordt afgezwakt. We zien dat ook aan de uitgavenzijde goed gesnoeid werd. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn, als het schepencollege die klus nu in tien dagen kan klaren?”

(JSA)

© 2009 Het Laatste Nieuws

dec 2, 2009 - In de pers    No Comments

Petitie tegen belastingverhoging

De financiële commissie die zich moest buigen over de geplande belastingverhoging is een maat voor niets gebleken. Intussen circuleert een petitie tegen de belastingverhoging.

Nadat de meerderheid het punt van de jongste gemeenteraadszitting haalde om de kwestie van de stijgende opcentiemen in een aparte financiële commissie te behandelen, schiep die vergadering allerminst duidelijkheid over welke maatregelen het bestuur nu van plan is te nemen. ‘De voorzitter vroeg om samen te zoeken naar bijkomende financiële middelen of besparingen’, aldus burgemeester Freddy Tanghe (Groep9910).

‘Vanuit de minderheidfracties werden enkel wat informele vragen gesteld waaruit de voorzitter besloot dat het college en Groep9910 hun verantwoordelijkheid zullen opnemen om een reeks maatregelen te nemen om de gemeentefinanciën op een duurzame manier te saneren.’

Handtekeningen

Volgens oppositielid David Geens (GVP) had de commissie slechts één bedoeling. ‘De vergadering was een slappe poging om te proberen de eigen borst minder nat te maken. Je kan het vergelijken met het systeem van de jury in een assisenhof. Je weet nooit wie voor en wie tegen stemde bij een vonnis. Zo kan iedereen zich wegsteken en zeggen Ik was het er niet mee eens. Zouden ze zo laf zijn om op de volgende raadszitting de geheime stemming te vragen?’

Ondertussen begint het ook bij de Knesselaarse bevolking te roeren. Zo kan men op www.denmusti.be/knesselare een petitie ondertekenen tegen de belastingverhoging. Die zal op de zitting van 23december afgeven worden aan het bestuur. De teller van de handtekeningen stond gistermiddag op 156. ‘Een belastingsverhoging die door de inwoners betaald moet worden om de putten van de gemeente te dempen die al langer bekend zijn maar niet of onvoldoende aangepakt zijn. Daarmee krijgen we de bedenkelijke eer om een van de duurste gemeentes van het land te worden’, klinkt het. (mye)

www.denmusti.be/knesselare

© 2009 Corelio

dec 1, 2009 - In de pers    No Comments

Huizen 'te koop' door hoge grondbelasting

In heel wat straten in Knesselare staan huizen ’te koop’ als protest tegen de verhoging van de grondbelasting die op til staat.

De affichecampagne is een idee van David Geens van oppositiepartij GVP. Op de affiche staat ‘Huis te koop wegens onbetaalbare grondbelasting’ en er wordt van meerderheidspartij Groep 9910 meteen Groep 1800 gemaakt, een verwijzing naar de geplande verhoging van de grondbelastingen van 1.300 naar 1.800 opcentiemen.

Op de gemeenteraad van 23 december wordt definitief beslist hoe hoog de grondbelasting volgend jaar wordt. “Ik heb al enkele mensen horen opperen dat ze hun huis beter zouden verkopen en elders gaan wonen waar de grondbelasting niet zo hoog is. Vandaar de campagne”, zegt Geens.

De affiche ‘Huis te koop’ downloaden kan gratis op www.davidgeens.be.

(JSA)

© 2009 Het Laatste Nieuws

nov 30, 2009 - In de pers    No Comments

Stijging opcentiemen blijft

De forse stijging van de opcentiemen van 1300 naar 1800 blijft voorlopig behouden, dat is de voornaamste conclusie nadat de financiële commissie vrijdagochtend bijeenkwam. In die commissie zetelen alle fracties uit de gemeenteraad. Voorzitter Renaat Van Lierde vroeg om samen te zoeken naar bijkomende financiële middelen of besparingen om zo het voorziene begrotingstekort van 500.000 euro om te zetten in een sluitend budget. Maar oplossingen komen er voorlopig niet uit de bus, zodat de stijging van de opcentiemen wellicht behouden blijft. “Het college en GROEP9910 zullen hun verantwoordelijkheid opnemen om een reeks maatregelen te nemen en zo de gemeentefinanciën op een duurzame manier te saneren”, laat burgemeester Fredy Tanghe weten. Het is nu wachten op de gemeenteraad van 23 december waar het budget voor 2010 besproken wordt. Voor oppositieman David Geens (GVP) was de commiussie een maat voor niks. “Niemand van de meerderheid heeft zijn mond open gedaan, hoewel ze massaal aanwezig waren. Deze vergadering was een slappe poging om de eigen borst minder nat te maken.

(GRG/JSA)

© 2009 Het Laatste Nieuws

Pagina's:«12345678910...21»