nov 30, 2009 - In de pers    No Comments

Stijging opcentiemen blijft

De forse stijging van de opcentiemen van 1300 naar 1800 blijft voorlopig behouden, dat is de voornaamste conclusie nadat de financiële commissie vrijdagochtend bijeenkwam. In die commissie zetelen alle fracties uit de gemeenteraad. Voorzitter Renaat Van Lierde vroeg om samen te zoeken naar bijkomende financiële middelen of besparingen om zo het voorziene begrotingstekort van 500.000 euro om te zetten in een sluitend budget. Maar oplossingen komen er voorlopig niet uit de bus, zodat de stijging van de opcentiemen wellicht behouden blijft. “Het college en GROEP9910 zullen hun verantwoordelijkheid opnemen om een reeks maatregelen te nemen en zo de gemeentefinanciën op een duurzame manier te saneren”, laat burgemeester Fredy Tanghe weten. Het is nu wachten op de gemeenteraad van 23 december waar het budget voor 2010 besproken wordt. Voor oppositieman David Geens (GVP) was de commiussie een maat voor niks. “Niemand van de meerderheid heeft zijn mond open gedaan, hoewel ze massaal aanwezig waren. Deze vergadering was een slappe poging om de eigen borst minder nat te maken.

(GRG/JSA)

© 2009 Het Laatste Nieuws