dec 17, 2009 - In de pers    No Comments

Verlaag loon van schepencollege

Oppositieraadslid David Geens (GVP) lanceert een opvallend voorstel om de gemeentefinanciën van Knesselare te saneren. Het loon van burgemeester en schepenen moet met 10 procent omlaag, vindt hij.

De gemeenteraad van Knesselare buigt zich op woensdag 23 december over de begroting van 2010. Naast de verhoging van de grondbelasting – wellicht van 1.300 naar 1.650 opcentiemen – wordt nog gezocht naar extra maatregelen om de gemeente weer financieel gezond te krijgen.

“De meerderheid vraagt aan de oppositie altijd om constructieve voorstellen te doen”, zegt David Geens. “Wel, wij stellen een verlaging van het loon van burgemeester en schepenen voor. De gemeente roept op tot zuinigheid van alle burgers. Wij stellen dan ook voor dat onze burgemeester en zijn schepenen het juiste voorbeeld geven. Wij stellen een punt voor waarbij het schepencollege vrijwillig 10 procent van haar loon laat doorstorten naar de gemeentekas. Zo kunnen zij in eer en geweten bijdragen aan de sanering van onze financiën. De gemeenteraad zal zeer erkentelijk zijn voor dit gebaar en de burgers zullen het weten te appreciëren dat hun bewindslui niet enkel maatregelen nemen, maar ook de hand in eigen boezem steken.”

Toelagen aan fracties

GVP kijkt ook in de spiegel en stelt de gemeenteraad voor om de jaarlijkse toelagen aan de politieke fracties te schrappen. Die varieert van 290 tot 500 euro per fractie.

(JSA)

© 2009 Het Laatste Nieuws