dec 2, 2009 - In de pers    No Comments

Petitie tegen belastingverhoging

De financiële commissie die zich moest buigen over de geplande belastingverhoging is een maat voor niets gebleken. Intussen circuleert een petitie tegen de belastingverhoging.

Nadat de meerderheid het punt van de jongste gemeenteraadszitting haalde om de kwestie van de stijgende opcentiemen in een aparte financiële commissie te behandelen, schiep die vergadering allerminst duidelijkheid over welke maatregelen het bestuur nu van plan is te nemen. ‘De voorzitter vroeg om samen te zoeken naar bijkomende financiële middelen of besparingen’, aldus burgemeester Freddy Tanghe (Groep9910).

‘Vanuit de minderheidfracties werden enkel wat informele vragen gesteld waaruit de voorzitter besloot dat het college en Groep9910 hun verantwoordelijkheid zullen opnemen om een reeks maatregelen te nemen om de gemeentefinanciën op een duurzame manier te saneren.’

Handtekeningen

Volgens oppositielid David Geens (GVP) had de commissie slechts één bedoeling. ‘De vergadering was een slappe poging om te proberen de eigen borst minder nat te maken. Je kan het vergelijken met het systeem van de jury in een assisenhof. Je weet nooit wie voor en wie tegen stemde bij een vonnis. Zo kan iedereen zich wegsteken en zeggen Ik was het er niet mee eens. Zouden ze zo laf zijn om op de volgende raadszitting de geheime stemming te vragen?’

Ondertussen begint het ook bij de Knesselaarse bevolking te roeren. Zo kan men op www.denmusti.be/knesselare een petitie ondertekenen tegen de belastingverhoging. Die zal op de zitting van 23december afgeven worden aan het bestuur. De teller van de handtekeningen stond gistermiddag op 156. ‘Een belastingsverhoging die door de inwoners betaald moet worden om de putten van de gemeente te dempen die al langer bekend zijn maar niet of onvoldoende aangepakt zijn. Daarmee krijgen we de bedenkelijke eer om een van de duurste gemeentes van het land te worden’, klinkt het. (mye)

www.denmusti.be/knesselare

© 2009 Corelio