sep 27, 2009 - In de pers    No Comments

Onteigeningsspook aan Knokseweg

Bewoners zien bui al hangen

Een Milieu Effecten Rapport moet uitsluitsel geven over het al dan niet onteigenen van een tiental huizen langs de Knokseweg voor de omvorming van de N44 tot primaire baan.

Toen de Vlaamse regering tien jaar geleden de beslissing nam om de N44 tussen Aalter en Maldegem om te vormen tot primaire weg, sloeg de onrust bij de bewoners van de Knokseweg in Knesselare toe. Veel van hun woningen staan immers te dicht bij de rijweg om een dergelijke transformatie te overleven. Na jaren van onduidelijkheid blijkt er echter schot te komen in het dossier. Knesselaars oppositielid David Geens (N-VA) trok zich het lot van de bewoners aan en vroeg partijgenoot Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Muyters naar een stand van zaken.

‘De tracébreedte ter hoogte van Knesselare verschilt van alternatief tot alternatief’, kreeg hij te horen. ‘Het smalste tracé bedraagt 36 meter, het breedste minimaal 44 meter. Niet overal is er binnen het openbaar domein een breedte van 44 meter voorhanden. Dit betekent dat, indien er gekozen wordt voor een tracé dat breder is dan de voorhanden zijnde ruimte, er onteigeningen zullen moeten gebeuren. Er is nog geen tracé gekozen, er kan dus nog geen uitspraak gedaan worden over eventuele onteigeningen (en hun grootte). De nota voor publieke consultatie is afgewerkt, maar nog niet openbaar gemaakt. Dit zou binnenkort moeten gebeuren en zal te raadplegen zijn op de mer-databank via www.mervlaanderen.be.’

‘Kortom, binnenkort komt het MER in openbaar onderzoek, daarna wordt een keuze gemaakt’, aldus Geens. ‘Als die keuze onteigeningen inhoudt, zal ik via de N-VA druk op de ketel houden om zo snel mogelijk te onteigenen.’

Burgemeester Freddy Tanghe (Groep 9910) van zijn kant wil indien er sprake is van onteigeningen, dat die ‘minimaal’ zouden blijven. ‘Met de huidige economische crisis zie ik het ook niet gebeuren dat er binnen de eerste tien jaar aan de Knokseweg zal gewerkt worden.’

Bij de bewoners van de Knokseweg willen ze nu voor eens en voor altijd duidelijkheid na de jarenlange onzekerheid. ‘We worden er niet jonger op en we weten niet of het nog zin heeft om te investeren in onze woning’, aldus het koppel Katleen en Kurt Teirlinck-Willemarck. ‘We vrezen echter dat we voor voldongen feiten zullen staan en moeten vertrekken. Er zijn buren bij die ouder zijn dan zestig, zeventig jaar. Voor hen zal het niet evident zijn om te verhuizen. En waarom? Er is uitgerekend dat de omvorming tot primaire weg een tijdswinst van drie minuten zou opleveren.’

© 2009 Corelio

Onteigeningsspook waart rond in Knesselare

Een MER-rapport moet beslissen over het onteigenen van een tiental huizen langs de Knokseweg voor de omvorming van de N44 tot primaire weg.

Toen de Vlaamse regering tien jaar geleden de beslissing nam om de N44 tussen Aalter en Maldegem om te vormen tot primaire weg, sloeg de onrust bij de bewoners van de Knokseweg in Knesselare toe. Veel van hun woningen staan immers te dicht bij de rijweg om een dergelijke transformatie te overleven. Na jaren van onduidelijkheid blijkt er echter schot te komen in het dossier. Knesselaars oppositielid David Geens (N-VA) trok zich het lot van de bewoners aan en vroeg partijgenoot Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters naar een stand van zaken.

‘De tracébreedte ter hoogte van Knesselare verschilt van alternatief tot alternatief’, kreeg hij te horen. ‘Het smalste tracé bedraagt 36meter, het breedste minimaal 44meter. Niet overal is er binnen het openbaar domein een breedte van 44meter voorhanden. Dat betekent dat, als er wordt gekozen voor een tracé dat breder is dan de voorhanden zijnde ruimte, er onteigeningen zullen moeten gebeuren. Er is nog geen tracé gekozen, er kan dus nog geen uitspraak worden gedaan over eventuele onteigeningen (en hun grootte). De nota voor publieke consultatie is afgewerkt, maar nog niet openbaar gemaakt. Dat zou binnenkort moeten gebeuren en zal te raadplegen zijn op de MER-databank via www.mervlaanderen.be.’

‘Kortom, binnenkort komt het MER in openbaar onderzoek, daarna wordt een keuze gemaakt’, zegt Geens. ‘Als die keuze onteigeningen inhoudt, zal ik via de N-VA druk op de ketel houden om zo snel mogelijk te onteigenen.’

Burgemeester Freddy Tanghe (Groep 9910) wil, als er sprake is van onteigeningen, dat die ‘minimaal’ blijven. ‘Met de huidige economische crisis zie ik het ook niet gebeuren dat er binnen de eerste tien jaar aan de Knokseweg zal worden gewerkt.’

De bewoners van de Knokseweg willen voor eens en voor altijd duidelijkheid na de jarenlange onzekerheid. ‘We worden er niet jonger op en we weten niet of het nog zin heeft om te investeren in onze woning’, zegt het paar Katleen en Kurt Teirlinck-Willemarck. ‘We vrezen echter dat we voor voldongen feiten zullen staan en zullen moeten vertrekken. Er zijn buren bij die ouder zijn dan zestig, zeventig jaar. Voor hen zal het niet vanzelfsprekend zijn om te verhuizen. En waarom? Er is uitgerekend dat de omvorming tot primaire weg een tijdswinst van drie minuten zou opleveren.’ (mye)

© 2009 Corelio