nov 20, 2009 - In de pers    No Comments

Belastingsverhoging even uitgesteld

Verwarring op de gemeenteraad woensdagavond. De meerderheid verdaagde de aangekondigde verhoging van de opcentiemen.

‘Nooit gezien, dat een meerderheid de verdaging vraagt van haar eigen voorstellen’

David Geens

fractieleider van GVP

Burgemeester Fredy Tanghe kondigde onlangs een reeks maatregelen aan die de gemeentefinanciën in 2010 uit de rode cijfers moeten houden. Eén daarvan was de verhoging van de onroerende voorheffing (grondbelasting) van 1.300 naar 1.800 opcentiemen. Dit moest de gemeentekas zo’n 515.000 euro extra opleveren.

Woensdag stond dit punt op de agenda van de gemeenteraad. Het liep niet zoals verwacht.

Fractieleider van meerderheidspartij Groep 9910, Renaat Van Lierde, nam het woord en vroeg om alle punten die betrekking hadden op de begroting van 2010 te schrappen en uit te stellen tot de gemeenteraad van 23 december. Ondertussen zou een financiële commissie zich buigen over de maatregelen.

‘Het gaat hier om de toekomst van de gemeente’, verduidelijkte hij zijn tussenkomst.

De oppositie en het publiek waren met verstomming geslagen. Groen! en GVP vroegen een schorsing van de zitting om te overleggen hoe ze hier zouden op reageren. Toen ze terug kwamen, maakten ze duidelijk dat ze hier niet mee instemden. De meerderheid hield echter voet bij stuk en aangezien ze meer stemkracht hadden, werden de punten toch geschrapt. Dit leidde tot het opstappen van David Geens, de fractieleider van GVP.

‘Ik kon het niet langer aanschouwen welke potsierlijke maskers men plots op de gezichten toverde bij de mensen van de meerderheid’, legde hij later uit. ‘Nooit gezien, dat een meerderheid de verdaging vraagt van haar eigen voorstellen. Nu worden ze eerst besproken in een kleine commissie in een klein zaaltje, ver weg van de burger en de pers. En dan komt het opnieuw op de gemeenteraad, een die men dan nog uitgesteld heeft tot 23 december, de avond voor kerstavond.’

Burgemeester Tanghe was karig met commentaar na de gemeenteraad. ‘Het gaat om een maatregel met een grote impact. We willen dit bekijken in een financiële commissie. Maar hoe dan ook, wij moeten die 515.000 euro ergens vinden.’ (mye)

© 2009 Corelio

Online