nov 18, 2009 - In de pers    No Comments

Grondbelasting stijgt met veertig procent

Grondbelasting stijgt met veertig procent

Bestuur neemt maatregelen om uit slechte papieren te geraken

De grondbelasting zal in Knesselare met zo’n 40procent stijgen, meer bepaald van 1.300 naar 1.800 opcentiemen. Zo hoopt de gemeente 515.000euro aan extra inkomsten te verwerven.

‘De gemeente ziet al jaren haar reserves dalen’, zegt burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910). ‘Die negatieve tendens is te wijten aan de fel gestegen uitgaven tegenover de zeer geringe ontvangsten. De personeelkosten stegen, ondermeer door de aanwerving van de noodzakelijke extra krachten om de kernopdrachten te kunnen vervullen en drie indexsprongen in 2008. De werkingskosten gingen ook de hoogte in door hogere energiefacturen en de huur van het nieuwe gemeentehuis. Daarbij komt nog dat de gemeentelijke bijdrage aan politie, brandweer en OCMW spectaculair de lucht in ging.’

De gemeente plant enkele drastische maatregelen. ‘Knesselare zal nog dit jaar de onroerende voorheffing (grondbelasting) verhogen van 1.300 naar 1.800opcentiemen. Knesselare kiest voor hogere grondlasten omdat de huidige aanslagvoet van 1.300 onder het Vlaamse gemiddelde ligt. Deze noodzakelijke maatregel doet beroep op de solidariteit van de inwoners, maar vertrekt ook van het principe de ‘zwaarste lasten op de sterkste schouders’, zegt Tanghe.

Met de stijging van de opcentiemen hoopt de gemeente 515.000euro aan extra inkomsten te verwerven. Ter vergelijking, wie een kadastraal inkomen heeft van 1.000euro, zal door de maatregel een kleine 400euro extra moeten betalen.

Naast de lastenverhoging wil het bestuur verder bekijken welke eigendommen het kan verkopen en zal er gezocht worden naar manieren om meer kostenbesparend te werken. David Geens van oppositiepartij GVP vreest dat vooral jonge gezinnen het gelag zullen betalen. Hij is van plan om vanavond in de gemeenteraad een stevig debat te voeren. ‘Het bestuur moet beseffen dat jonge gezinnen minder inkomsten hebben, aangezien het inkomen meestal stijgt met ervaring en leeftijdsbarema’s. De onroerende voorheffing is echter niet gebaseerd op inkomen, maar op het kadastraal inkomen. Kadastrale inkomens zijn in geen eeuwigheid aangepast, dus jonge gezinnen met nieuwe huizen hebben een relatief veel hoger kadastraal inkomen dan chique en vaak al heringerichte oudere huizen.’

Wanneer we aanbellen bij een nieuwbouwwoning in de Spanjaardstraat wordt de stijging van de opcentiemen niet op gejuich onthaald. ‘Neen, daar ben ik helemaal niet tevreden mee’, zegt Aïcha Bentoutouh. Samen met haar man heeft ze een maand geleden de woning gekocht. ‘Ik ben niet akkoord, maar we zullen geen keuze hebben zeker?’

© 2009 Corelio

Online op Het Nieuwsblad