Browsing "In Knesselare en Ursel"
feb 13, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

N-VA Knesselare-Ursel heeft een hart voor jonge gezinnen

N-VA Knesselare-Ursel heeft deze namiddag aan de Knesselaarse en Urselse scholen getoond dat ze een hart heeft voor onze gemeente en in het bijzonder voor jonge gezinnen.

Jonge gezinnen zijn enorm belangrijk voor onze gemeente. We hebben in onze gemeente nood aan jonge gezinnen. Zij versterken het sociale weefsel, zorgen voor leven in de brouwerij en zorgen ook dat onze gemeente financieel leefbaar blijft. We hebben in Knesselare een activiteitsgraad van 40% terwijl dit in Oost-Vlaanderen gemiddeld 70% is. Daarom dat wij vanuit ons programma veel aandacht geven aan de noden voor jonge gezinnen die graag landelijk en rustig wonen, maar een goede ondersteuning nodig hebben qua mobiliteit, onderwijs, opvang en ontspanning.

Iedere (groot)ouder werd getrakteerd op chocolade die naar aanleiding van Valentijn een hartje op de verpakking droeg.

feb 10, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Een overwinning voor Groen Ursel

Al sinds 2009 neem ik het op voor de bewoners van Groen Ursel. Veel mensen uit ons dorp hebben een verkeerd beeld over wat zich daar afspeelt. Kort samengevat: de vroegere gemeentebesturen (ook die waarvan Fredy Tanghe deel uitmaakte als schepen) gaven maar bouwvergunningen onder verschillende verkavelingsvoorwaarden, lieten mensen daar hun domicilie vestigen en verzekerden hen dat er nooit een probleem zou zijn.

De dag van vandaag echter stak onze burgervader zoals wel vaker zijn kop in het zand als de provincie de ene na de andere inspecteur en legertje agenten en deurwaarders op de bewoners daar afstuurden. Geruchten over massale bouwovertredingen en “ze hebben het zelf gezocht” werden de wereld ingestuurd.

Natuurgebied?

Een interessant weetje over dat bos en zogezegd aansluitend op het Drongengoed.

Dat stuk bos is door de mensen aangelegd als aanplant voor de mijnbouw. De bomen daar zijn zo gekozen om snel te groeien. Momenteel zijn de meeste bomen al lang hun leeftijd gepasseerd. Ze zijn dan vaak ook verkeerd gegroeid en zitten niet diep genoeg in de grond. Veel bomen staan op sterven en omvallen. Het is vooral dankzij de inzet van de bewoners dat er nog een bos is.

Qua aansluiting op het groengebied kan het ook tellen! Het ligt vlak naast een dubbele startbaan van meer dan drie kilometer beton. Ga daar in het weekend eens wandelen en weet me te zeggen wie het meeste lawaai maakt en de natuur verstoort: de vliegers of de bewoners van Groen Ursel?

Die bouwovertredingen die zijn er. Maar hebt u al voorbeelden gehoord van een bouwovertreding?

Zo mag er geen tuinhuis gezet worden. Het grasmachine moet maar in de living staan. Of wie met hout stookt, moet zijn hout op natte grond in open lucht bewaren. Een betonplaat onder je hout leggen is ook al een bouwovertreding. Of bijvoorbeeld een WC in je huis bovenaan afsluiten… je moet dat openlaten tot in de nok van het dak. Gezellig voor de geurverspreiding in zulke kleine huizen.

Eindelijk actie

Reeds in 2009 diende ik een punt op de gemeenteraad in om onze gemeente iets te laten doen aan de schrijnende situatie, maar dat werd afgekeurd. Een jaar later trouwens nog eens.

En altijd opnieuw werd verwezen naar de regels van de provincie. Die provincie vond trouwens dat de bewoners daar uiteindelijk weg moesten tegen 2020 en dat het allemaal terug bos moest worden.

Trouwens, diezelfde provincie heeft recent haar visie gewijzigd. Die visiewijziging werd stiekem doorgevoerd. Zo hebben de inwoners van Groen Ursel een proces moeten inspannen tegen de gemeente want de burgemeester wou de betrokken inwoners niet eens een kopie geven van die gewijzigde visie.

Beeld u dat eens in dat u niet eens mag weten wat er met uw huis zal gebeuren. Lijkt nogal stalinistisch niet?

Als N-VA’er kon ik inmiddels bewijzen dat je ook als lokale politicus best namens een grotere paritj handelt. Via contacten allerhande kreeg ik de nuchtere vaststelling te horen dat men van hogerhand niets kon ondernemen als de lokale gemeenteraad niet eens vragende partij was om zich in te zetten voor haar eigen bewoners.

Als verwijt naar het College van burgemeester en schepenen kan dit trouwens tellen. Als lokale bestuurslui mogen we niet onze ogen dicht houden voor het groter geheel, maar moeten we ons in de eerste plaats toch inzetten voor onze eigen bewoners. Ik had echter vaak het gevoel dat we met N-VA Knesselare-Ursel de enigen waren die dit deden.

Met de moed der wanhoop heb ik opnieuw een resolutie ingediend waarin de meerderheid wordt aangemaand zich in te zetten voor het belang van de bewoners van Groen Ursel. We vragen een eenduidig wetskader waarin de fouten uit het verleden worden rechtgezet en er zekerheid komt voor de mensen van Groen Ursel.

Zekerheid dat ze kunnen blijven wonen en dat de vergunningen op een menselijke en realistische manier worden rechtgezet. En ja, flagrante bouwovertredingen, zo die er al zijn, moeten aangepakt worden. Ook in Groen Ursel zijn er grenzen.

De druk van het volk

Groen Ursel was zelf massaal aanwezig. Nog nooit was de raadszaal zoveel te klein om iedereen een zitje te geven. Ik was blij dat de 12 leden van de meerderheid de mensen over wie het ging in hun ogen moesten kijken.

Het heeft geholpen. De burgemeester heeft na zoveel jaar bakzeil gehaald. Nu steunde hij plots de resolutie en werd ze – mits een kleine aanpassing – goedgekeurd. Hij mag nu triomfantelijk in de pers zeggen “we steunen onze inwoners”, maar de waarheid verdient haar sporen en komt altijd boven. In het verleden heeft Groep 9910 nooit de eis gesteund. Nu ze echter zagen hoe de N-VA wel haar nek durfde uitsteken en voor verandering zorgde, durfde men niet anders dan ons te volgen.

Ik weet één ding: dankzij jaren inzet heeft de N-VA Knesselare-Ursel echt al voor verandering gezorgd. Fredy Tanghe heeft als schepen en burgemeester zich nog nooit ingezet voor Groen Ursel. Er is maar één partij die echt garant staat voor verandering en in Ursel weet men alvast welke partij dat is.

Dagorde gemeenteraad 8 februari 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op 8 februari 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Streeknetwerk Meetjesland – drie vragen;

3. Verkoop perceel grond Eandis – bouwen elektriciteitscabine;

4. Ontwerp weg Onderdale – goedkeuring aanbesteding, aanpassing kredieten;

5. Drugspreventie – goedkeuring jaarplanning;

6. RUP Onderdale principebeslissing – delegatie aan Veneco;

7. Retributiereglement cafetaria Flabbaert;

8. Permanente politiereglementen – advies;

Toegevoegde A-punten

9. Projectverlenging Meetjesman (voorzitter).

10. Resolutie Groen Ursel (raadslid Geens)

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

jan 26, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Start van de campagne: tegenstander uitgeschakeld.

De campagne voor oktober 2012 start binnenkort. Deze keer wilde ik geen risico nemen en wou ik mijn voornaamste tegenstander definitief uitschakelen. Gelukkig ken ik een paar vriendjes bij het Amerikaans leger, waar ik een nieuw wapen mocht lenen.

Met een knipoog aan Fredy natuurlijk… In werkelijkheid zal de campagne heel beschaafd verlopen, net zoals in de gemeenteraad de afgelopen vijf jaar. Af en toe een steek waarmee iedereen kan lachen…

Ik kijk er alvast naar uit.

Dagorde gemeenteraad 11 januari 2012

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 11 januari in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Drugspunt Smak preventiedienst – goedkeuring activiteitenplan 2012-2013;

3. Beleidsnota toerisme;

4. Ondergronds brengen openbare verlichting: De Briel, Onderdale;

5. Budget Ocmw 2012;

6. Meerjarenplan Ocmw;

7. Overeenkomst ICT met provincie – addendum.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

N-VA Knesselare-Ursel alleen naar verkiezingen

N-VA-Knesselare-Ursel trekt in oktober 2012 alleen naar de stembus.

De afdeling kon op korte tijd veel nieuwe leden verwelkomen. Wij willen het nationale succes van de N-VA nu lokaal doortrekken. Voor de toekomst van de partij is het cruciaal dat de N-VA zich ook in zoveel mogelijk steden en gemeenten stevig op de politieke kaart zet. Onze N-VA-afdeling gaat deze uitdaging in 2012 met veel enthousiasme aan.

Door alleen op te komen geven we duidelijkheid aan de kiezer. Deze gemeente wordt al een hele tijd bestuurd door telkens dezelfde partij. Er is dringend nood aan een nieuwe frisse wind. Wij geloven ook dat Knesselare niet langer als een eiland mag bestuurd worden, maar dat we als afdeling van een nationale partij veel beter contacten kunnen leggen met andere instanties en hogere overheden.

Wie trouwens zich geroepen voelt om in eender welke vorm ook mee te werken of gehoord wil worden om dit mogelijk te maken: je bent van harte welkom. Lid of geen lid: we luisteren graag.

Open brief aan de Knesselaarse scholen

Geachte directie & leerkrachten,

Als bezorgde ouder, betrokken ondernemer en verantwoordelijke politicus wil ik jullie vragen aanstaande donderdag niet te staken.

Dankzij ons goed onderwijssysteem heb ik leren rekenen en kan ik volgende rekensom maken.

We worden allemaal gemiddeld 85 jaar.

Om een witte boord job te hebben, studeren we gemiddeld minimaal tot we 22 à 23 jaar zijn. Als we dan op 55-jarige leeftijd wensen te stoppen, hebben we 32 jaar gewerkt ofwel slechts 37,6% van ons leven. De overige 62;4% hebben we in plaats van bij te dragen aan ons sociaal systeem, er van gekregen.

Rekening houdend dat we gemiddeld nog eens in onze beroepscarriere 3% van de tijd ziek (3% van 32 jaar is 0,96 jaar) zijn we dus 63,5% van ons leven aan het “genieten” van het systeem.

Welk systeem is overeind te houden als er slechts 1/3de wordt bijgedragen tov 2/3de wordt uitgehaald?

We hebben vette jaren en magere jaren (ook nog in de lagere school geleerd). We hebben nu magere jaren waarin we zelfs een extra bijdrage moeten leveren om ons systeem leefbaar te houden.

Ik hoop dat jullie deze belangrijke levensles aanstaande donderdag in één of andere vorm aan onze kinderen willen overmaken; enerzijds door zelf het goede voorbeeld te geven en niet te staken, anderzijds door misschien een deel van uw les op het juiste niveau te wijden aan het feit dat we allemaal solidair moeten zijn en ons steentje moeten bijdragen.

Met vriendelijke groeten,

David Geens

PS Nog een extraatje uit de lessen economie uit de middelbare school: als jullie staken, dan verplichten jullie een pak werkende ouders ook thuis te blijven. Dat kost ons nationaal inkomen een pak geld, waardoor het overheidstekort nog meer oploopt en we dus nadien allemaal nog een tandje extra moeten bijsteken om dat goed te maken. Kortom, staken is ook in uw eigen nadeel.

dec 16, 2011 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Kritiek op belastingen

Als de burgemeester eerlijk zou zijn: we hebben al tientallen keren voorstellen gedaan (zoals minder onnodig personeel, schepenen die zelf harder werken, loon inleveren van burgemeester en schepenen, minder recepties, minder studies bestellen, …) maar daar hebben ze nooit oren naar gehad.

Dagorde gemeenteraad 14 december 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 14 december 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Beleidsnota 2012;

3. Financiële nota 2012 – budget;

4. Financieel beleidsplan 2012-2016;

5. Toelagen en niet-verplichte uitgaven;

6. Dotatie aan politiezone 2012;

7. Programma van de tijdens het dienstjaar uit te voeren investeringen:

– gefaseerde opkuis archief;

– eigentijdse huisstijl voor communicatiebeleid;

– aankoop software module kinderdagverblijf;

– herlokalisatie opvang Ursel – aanstelling ontwerper;

– opmaak reglement meergezinswoningen;

8. Water-link:

toetreding aanvullende diensten;

toetreding InterVia;

9. Veneco2 – buitengewone algemene vergadering, herziening beslissing.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

Dagorde gemeenteraad 9 november 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 9 november 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis in Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Budget en meerjarenplan kerkfabriek Sint-Willibrordus, budgetwijziging 2011;

3. Budget en meerjarenplan kerkfabriek Sint-Medardus;

4. Samenwerkingsovereenkomst module 13 – N 461;

5. Watering van de Wagemaekersstroom – advies budget 2012;

6. Alg. vergadering IVM – goedkeuring agenda en aanstellingen afgevaardigden;

7. Alg. vergadering Imewo – goedkeuring agenda en aanstellingen afgevaardigden;

8. Alg. vergadering Finiwo – goedkeuring agenda en aanstellingen afgevaardigden;

9. Alg. vergadering Westlede – goedkeuring agenda en aanstellingen afgevaardigden;

10. Belasting- en retributiereglementen 2012: 10.1 – aanvullende personenbelasting; 10.2 – onroerende voorheffing;

10.3 – AGB gezinnen 2012;

10.4 – AGB bedrijven 2012;

10.5 – kohierbelasting tweede verblijven;

11. Kapitaalverhoging en financiering:

11.1 – kapitaalverhoging Imewo aandelen E;

11.2 – financiering kapitaalverhoging Imewo via Finiwo;

12. Verkoopbelofte Vrekkemstraat;

13. Straatnaamgeving – principebeslissing;

14. Finiwo – intekening financiering beleid hernieuwbare energie;

15. Afsprakennota contactgroep hart voor opvang met het LOK;

B-punten

16. Mededeling – aanpassing subsidiereglement niet-fysieke sporten;

17. Verlenging samenwerkingsovereenkomst GAS bemiddelaar.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

Pagina's:«1234567...30»