Browsing "In Knesselare en Ursel"
jan 13, 2014 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Wat een ander doet, moeten we niet meer zelf doen

Toen ik in 2007 als pas verkozen raadslid de verkiezingsbeloften van Groep 9910 op de korrel nam, wist ik dat men een beleidsploeg had gekozen de de rustige vadsigheid tot staatsleer zou verheffen. Problemen op de lange baan schuiven en een burgemeester die houdt van achter gesloten deuren de kop in het zand te steken.

Ik probeerde nog met een belofte vaart te krijgen in één dossier dat de Knesselaarse bevolking al langer bezig houdt, namelijk het containerpark. Ik beloofde de schepenen en de burgemeester ieder een fles champagne die ik zelf zou gaan uitkiezen in Reims als ze het nieuwe containerpark konden realiseren voor het einde van de legislatuur.

Inmiddels zijn we al een legislatuur verder en hebben we vastgesteld dat het beperkt containerpark in Knesselare illegaal is (met wat tijdelijke lapmiddelen verlengd tot 2016). Blijkbaar zal in 2016 er nog geen nieuw afvalbeleid mogelijk zijn, want recent heeft men nu gekozen voor het feitelijk toegeven van het falen van het Groep 9910 beleid: men schuift de last door aan de buurgemeente.

Ik vraag me af wat dit onze gemeente gaat kosten? Let wel, ik ben hier niet cynisch over. Het zou goed kunnen dat een samenwerking goedkoper is dan het perse zelf te willen doen. Maar het kan ook zijn dat Knesselare hier een pak extra geld op tafel moet leggen ten voordele van Maldegem.

Voor de inwoners is het enerzijds goed dat er een oplossing komt, anderzijds is het erg dat we zoveel verder moeten rijden. Het is gewoon een vaststelling dat we in Knesselare een hoog belastingsgehalte te hebben en een laag dienstverleningsgehalte. Die twee liggen zo ver uit mekaar, dat we ons toch wel de vraag mogen stellen voor wat we eigenlijk betalen.

Hopelijk is er toch wel eens iemand van de oppositie die deze vragen gaat stellen…

dec 27, 2013 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Perceptie belangrijker dan werkelijkheid

Het probleem van de politiek is de perceptie er van. Althans, dat denken de politiekers zelf. Vaak weerklinkt de kreet dat de kiezer de politiek niet verstaat en omgekeerd dat te weinig politici nog voeling hebben met de gewone wereld.

In Knesselare trekt men deze virtuele realiteit nu helemaal verder. Elke maand hoor ik meer en meer mensen verzuchten dat in Knesselare men veel mag betalen en er weinig voor terugkrijgt. De recente prijsverhogingen voor afval (wetende dat IVM op een miljoenenspaarpot zit) zijn een katalysator voor het ongenoegen. Het imago van onze gemeente zit echt onder het vriespunt.

Goed bestuur vangt dit signaal op en gaat er mee aan de slag. Men gaat de nodige dingen doen om betere dienstverlening te geven en bijgevolg zal het imago wel opkrikken. In Knesselare doet men louter aan window dressing: men gaat geld uitgeven om enkel het imago te verbeteren. Het blijft een stinkende put, maar we zetten er een mooi plakkaat bij. Knesselare wordt zoiets als “ceci n’est pas si mal”.

Een burgemeester die de vaste gewoonte heeft alles in achterkamertjes te beslissen, zijn kop in het zand te steken en zelfs zijn rechtszaak achter gesloten deuren te laten voeren, heeft als enig middel nog om zijn etalage op te poetsen. In deze legislatuur moeten we blijkbaar niet meer verwachten.

jul 13, 2013 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselare botst met Freya Van den Bossche

Knesselare is op nog maar eens een zwarte lijst te recht gekomen. Minister Van den Bossche heeft een lijst bekend gemaakt van 30 gemeenten die onvoldoende sociale woningen bouwen of voorzien ondanks het feit dat ze er middelen voor ter beschikking krijgen.

Het is een oud zeer waar ik vroeger ook al over geklaagd heb in de gemeenteraad. In diverse plannen staan richtlijnen om bij verkavelingen een bepaald percentage te voorzien voor sociale woningen, maar iedere keer vergeet men die regel en wordt er geen werk van gemaakt. Laat staan dat de gemeente zelf iets doet.

Knesselare zal nu misschien onder curatele worden gesteld, maar ergens denk ik dat ons schepencollege niet liever heeft: kop in ’t zand en laat een ander maar het vuil werk doen. Standaard recept dat altijd werkt in Knesselare.

jan 15, 2013 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Sneeuwruimplan ondergesneeuwd in Knesselare

Ik ben vanmorgen de baan op gegaan omwille van de kinderen. Het was wel idyllisch om de sneeuw zo zien te liggen, behalve op de baan.

Wat me enorm opviel was dat zelfs de belangrijke wegen in Knesselare niet geruimd noch gestrooid waren. Zelfs (en vooral) de schoolomgevingen waren gevaarlijk. Aan Klavertje Vier (aan de poezenhoek) was het zelfs niet evident om de helling van het verkeersplateau op te rijden. Gelukkig was ik vroeg, nog voor de echte typische drukte.

Daarom vroeg ik me af wat er met het sneeuwruimplan gebeurd is in Knesselare. Vroeger was dat opgedeeld in straten die ogenblikkelijk sneeuwvrij worden gemaakt en secundaire straten (en toegegeven, ook straten die niet geruimd of gestrooid werden).

Dus ik op zoek op de site van Knesselare: noppes. Google dan: ook noppes.

Het sneeuwruimplan blijkt gesmolten als sneeuw voor de zon. Blijkbaar een uitvinding van ons nieuw bestuur: glij maar door 9910.

Groen zal zich alvast geen zorgen moeten maken over milieuonvriendelijk zout. Er wordt er blijkbaar geen gebruikt in Knesselare.

Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als het vandaag nog sneeuwt of erger, als deze aangereden smurrie begint aan te vriezen. Wie is de schepen van blikschade en ongevallen?

nov 14, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Nutteloze verkiezingen, nutteloze gemeenteraad

Kijk, zonet het bewijs gezien dat de verkiezingen en een eventuele deelname onnodig zijn.

Hier in Knesselare is de gemeenteraad een farce, een show, een toneelstuk.

Hoe ik dat weet? Kijk vanmorgen in Het Laatste Nieuws en je ziet daar al dat de burgemeester de besluiten publiceert van de gemeenteraad die we vanavond houden. Wat ik ook zal stemmen, de beslissing is al genomen. Zoveel respect voor de democratie heeft Tanghe dus nog. De maskers vallen nu helemaal af.

Ik denk dat ik vanavond gewoon na vijf minuten vertrek. Er is op TV betere slapstick te vinden dan wat Groep9910 produceert.

nov 12, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde voor mijn laatste gemeenteraad

Mijn laatste gemeenteraad komt er aan. Deze gaat door op woensdag 14 november 2012 om 20u.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Aanvullende personenbelasting 2013;

3. Opcentiemen onroerende voorheffing 2013;

4. Belasting algemene leefbaarheid gezinnen 2013;

5. Algemene belasting bedrijven 2013;

6. Belasting tweede verblijven 2013;

7. Retributie op verkoop huisvuilzakken 2013;

8. Alg. vergadering IVM (12 december) – agenda en aanstelling afgevaardigden;

9. Alg. vergadering Finiwo (10 december) – agenda en aanstelling afgevaardigden;

10. Alg. vergadering Imewo (17 december) – agenda en aanstelling afgevaardigden;

11. Buitengewone alg. vergadering Veneco² (14 dec.) – agenda en aanstelling afgevaardigden;

12. Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen – advies;

13. Imewo bouwen elektriciteitscabine sportterrein Flabbaert – grondinname;

14. Watering van de Wagemaekersstroom – advies werken waterloop 2013;

15. Politiereglement fietspad Hoekestraat – advies;

16. Politiereglement woonerf Saterstraat – advies;

B-punten

17. Dotatie politiezone 2012.

C-mededelingen

okt 15, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

The day after

Ik heb gisteren met gemengde gevoelens meegemaakt, dat geef ik grif toe.

In Knesselare is het duidelijk dat ondanks de vele zure oprispingen, de burgers nog tevreden zijn met hun bestuur. 65% is een mooie score en daar wens ik Groep9910 proficiat mee. Ze hebben een duidelijk mandaat om verder te regeren.

Ik hoop echter dat ze enkele opmerkingen langs de zijlijn niet uit het oog zullen verliezen. Ten eerste hebben ze met 65% slechts normaal 12 of 13 zetels. De 14de zetel die ze hebben gehaald, is dus een overschot van de proteststemmen op Bart Van Daele. Dat was trouwens voor mij één van de redenen waarom ik geen eenmanslijst heb ingediend: stemmen op mijn lijst zouden zetels opgeleverd hebben voor Groep9910 en dat vind ik ondemocratisch (hoewel het perfect wettelijk is).

Ik hoop trouwens dat Van Daele deftig oppositiewerk gaat voeren. Hij heeft een pak proteststemmen binnengehaald, laat ons hopen dat hij meer doet dan enkel de clown te gaan uithangen met onrealistische doelen.

Ik hoop tegelijk dat Groep9910 beseft dat 22.5% van de stemmen duidelijk proteststemmen waren. Mensen die het dus niet eens zijn met hun beleid. Dat cijfer ligt nog iets hoger als je het zo moet uitdrukken, want ik denk dat ook Groen zelf zal toegeven dat ze hun vooruitgang deels te danken hebben aan het ontbreken van een andere oppositiepartij.

Los daarvan ben ik opgelucht dat ik de juiste keuze heb gemaakt. 65% bewijst dat Knesselare en Ursel best tevreden zijn. Zelfs al stel ik vast dat Fredy Tanghe 600 voorkeursstemmen is kwijtgespeeld op zes jaar tijd.

De komende zes jaar worden dus zes jaar waarin Groep9910 helemaal de handen vrij heeft, buiten degelijk weerwerk op sommige vlakken van Roland Bonami.

Ik ben er nu al zeker van dat over zes jaar andere mensen lijsten zullen vormen, zeker wetende dat figuren zoals Christoph Mouton en Joeri Roose nu geprobeerd hadden een lijst te vormen, maar net als ik hebben moeten vaststellen dat er te weinig bereidwilligen waren om een lijst te vormen. De kans is groot dat je van beide heren opnieuw hoort de volgende maal.

Ik heb lang nagedacht wat er voor mij zal veranderen. Eigenlijk ga ik nu terug naar mijn roots van zes jaar geleden. Een wakkere burger aan de zijlijn die gewoon zijn mening gaf en daardoor in de politiek ben beland. Ik blijf een wakkere burger. Uiteraard is het niet meer mijn taak dossiers uit te spitten, maar een mening zal ik altijd blijven hebben. En wie bij mij aanklopt om zijn verhaal te doen of mijn raad te vragen, is net zoals de afgelopen acht jaar nog steeds welkom.

Maar voor de rest is het nu aan Groep9910 om de beleidsploeg van iedereen te zijn: ook van diegenen die niet tevreden zijn.

okt 11, 2012 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Mijn stem voor komende zondag

Omdat ik vaak de vraag krijg “voor wie moeten we stemmen”, geef ik alvast gewoon even mee hoe ik stem. ik heb niet het idee dat ik u moet vertellen hoe u moet stemmen, maar ik laat u graag weten hoe ik de zaken bekijk.

Voor de gemeente stem ik blanco.

Geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om op Groep9910 te stemmen. Het zijn goede beheerders van lopende zaken, maar structureel of strategisch denken is hen vreemd. Onze gemeente is er de afgelopen zes jaar maar een beetje slechter op geworden (ik denk oa aan de verhoging van de grondbelastingen), maar er is zeker niks positief gebeurd. We hebben nog geen containerpark, de parkeerproblemen zijn niet opgelost, het zwaar verkeer crosst nog steeds door de woonkernen van Knesselare en Ursel, de overstromingen in Ursel dorp zijn na alle werken nog steeds afhankelijk van zes ijzeren staven om een schuilkelder open te zetten, de mensen uit Groen Ursel worden nog steeds gedeporteerd naar een reservaat ergens ver weg, de uitbreiding van de KMO-zone is nog veraf, de beloofde upgrades van de bibliotheek en sportcentrum is er niet, maar we hebben wel alles wat we bezitten uitverkocht, een bestuurssecretaris aangesteld aan het begin van de legislatuur die perse nodig was, maar sinds de benoeming constant in loopbaanonderbreking is (zo nodig was het dus), …

Moet ik nog doorgaan?

Op Groen kan ik ook niet stemmen. Ik prijs hen voor hen inzet voor de bomen, distels, grasbermen enz… maar als je Groen laat doen, moeten we allemaal te voet gaan, mogen we nergens nog parkeren, mogen we enkel het Drongengoed binnen op de dagen dat het volle maan is op een oneven zondag, moeten we de helft van de woningen als sociale woning zien en besteden we 10% van ons budget aan derdewereldhulp.

Bovenstaande is uitvergroot en als grap bedoeld, voor er weer iemand op zijn achterste poten staat, maar ik wil duidelijk maken dat ik niet uiterst links zal stemmen.

En dan hebben we nog Eva. Moet ik daar woorden aan vuil maken? Het beste bewijs dat onze gemeentepolitiek een groot circus is, vind je nu in het feit dat we een echte dorpsnar zullen hebben.

Mensen die denken dat ze zo het beste een proteststem kunnen uitbrengen, wil ik twee dingen mee geven:

ten eerste moet je je afvragen of het goed is voor de politiek als er mensen in de gemeenteraad gaan zitten die ze zien vliegen (oa in het Drongengoed),

ten tweede moet je beseffen dat als er veel stemmen op Eva komen die hem meer dan 1 zetel zouden geven, die extra stemmen gewoon naar de meerderheid gaan. Zo ver dus voor een proteststem.

Dat laatste is trouwens mede de reden waarom ik geen eenmanslijst heb ingediend. Te veel stemmen van mensen die tegen Groep9910 zouden willen stemmen, zouden zo op ondemocratische manier toch net naar die meerderheid gaan.

Neen, ik stem blanco. Een oud volksgeloof zegt dat blanco naar de meerderheid gaat, maar dat is niet waar. Blanco stemmen worden niet gerekend in het stemcijfer. Ze hebben dus gewoon geen enkele invloed. Het kan alleen tellen als signaal. Stel dat er 1500 blanco stemmen zijn, dan zal onze burgemeester toch wel eens mogen nadenken over wat hij nog betekent voor zijn burgers.

Voor de provincieraad is mijn keuze duidelijk: daar stem ik N-VA. Vooral omdat de N-VA op provinciaal niveau 1 ding wil doen: die provincies afschaffen. Die zijn onnodig en je kan best iets van binnenuit afschaffen. Een pak geld bespaard.

Zozie, daarmee is het duidelijk. Aan u de keuze komende zondag.

Dagorde gemeenteraad 10 oktober 2012

Wie zin heeft en voor een half uurtje af te komen: de volgende korte gemeenteraad gaat door op woensdag 10 oktober 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Budgetwijziging 2012 gemeente;

3. Wijziging van het reglement voor het inventariseren en belasten van leegstand;

4. Intercommunale Westlede – agenda algemene vergadering (12 dec.), aanstelling afgevaardigde;

5. Wijziging datum winterkermis Ursel.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

Dagorde gemeenteraad 12 september 2012

De volgende superkorte gemeenteraad gaat door op woensdag 12 september 2012 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare. Al wie het de moeite vindt om af te komen, is welkom.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Jaarrekening 2011 Ocmw;

3. Subsidiereglement jeugd;

4. Kerkfabriek St.-Willibrordus – budget 2013, meerjarenplanning en aktename budgetwijziging 2012;

5. Kerkfabriek St.-Medardus – budget 2013, meerjarenplanning;

6. Wegenisoverdracht De Wijngaard, Veneco2.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden

Pagina's:«1234567...30»