Browsing "In de pers"
apr 17, 2007 - In de pers    No Comments

Ursel vreest voor zwaar verkeer na verbreding Schipdonkkanaal

Na Maldegem, Zomergem en een deel van Eeklo gooit nu ook Ursel zich in de strijd tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal. Gemeenteraadslid David Geens (GVP) wil het dossier op de voet volgen en alle vergaderingen volgen, ook al stroomt het kanaal helemaal niet door Ursel. Geens vreest voor meer zwaar verkeer voor de deelgemeente van Knesselare.

In Eeklo hopen sommigen op een uitbreiding van de economische activiteitenmet de verbreding van het Schipdonkkanaal. «Maar die extra industrie in Eeklo zou gebruik maken van het feit dat er vanuit twee zeehavens makkelijker containers en overslag naar Eeklo kan komen. Welke richting zullen die goederen nadien uitgaan?», stelt David Geens de vraag. «Niet naar boven, naar de N49 toe. Want die leidt naar Zeebrugge, Gent en Antwerpen. Dan hadden de containers net zo goed kunnen doorvaren naar die havens. Neen, die goederen die in Eeklo gelost zouden worden, zullen voornamelijk naar het zuiden toegebracht worden. Richting Aalter, Deinze en het verdere hinterland. En die baan loopt dus recht door Ursel.»

«Niet leefbaar»

«Mijn conclusie is dan ook simpel: als de economische droom van Eeklo waarheid wordt, is Ursel ten dode opgeschreven door de vele vrachtwagens die langs daar zullen rijden. Het woongebied wordt dan door een drukke verkeersader afgesneden van het uitbreidingsgebied waar een nieuwe school wordt gebouwd. Ik denk niet dat die leefkern een aangenaam en lang leven beschoren is.» (JSA)

© 17/4/07 Het Laatste Nieuws

apr 4, 2007 - In de pers    No Comments

Wegdek

De Geuzestraat en de Wolvestraat, die in slechte staat verkeren, krijgen een nieuw betonlaagje. Oppositiepartij GVP oppert dat er straten nog slechter liggen, maar merkt op dat die straten aangepakt worden omdat er schepenen wonen. In de Geuzestraat komt ook een asverschuiving omdat daar op bepaalde plaatsen te snel gereden wordt. Op de begroting staat 50.000euro voor herstel van wegen en nog eens 125.000 voor het vernieuwen en herstellen van verscheidene asfalt- en betonwegen. (cte)

© Nieuwsblad 3/4/07

apr 4, 2007 - In de pers    No Comments

Nieuw betonlaagje in Geuze- en Wolvestraat

Het gemeentebestuur van Knesselare voorziet dit jaar in de nodige budgetten om een nieuwe betonlaag te gieten in de Geuzestraat en de Wolvestraat. Het wegdek is er in slechte staat en is dringend aan vernieuwing toe. Oppositiepartij GVP merkt op dat net in die straten schepenen wonen.

«De Geuze- en Wolvestraat liggen er slecht bij en moeten een nieuwe betonlaag krijgen», zegt burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910). «Dat is zo omdat de staat van de weg erg slecht is en niet omdat daar toevallig een schepen woont. De slechtste wegen worden eerst aangepakt. En die twee straten staan nu eenmaal bovenaan die lijst. In de Geuzestraat zal ook met een asverschuiving gewerkt worden omdat daar op bepaalde plaatsen te snel gereden wordt.» Knesselare voorziet voor dit jaar in de nodige budgetten. Op de begroting staat 50.000 euro voor herstel van wegen en nog eens 125.000 voor het vernieuwen en herstellen van verscheidene asfalt- en betonwegen. (JSA)

© Het Laatste Nieuws 30/3/07

mrt 29, 2007 - In de pers    No Comments

Burgemeester Tanghe: "Belastingverhoging niet aan de orde"

Het investeringsprogramma van de gemeente Knesselare is vrij bescheiden en daar zitten de beperkte middelen van de gemeente voor veel tussen. Oppositieman David Geens (GVP) is er dan ook van overtuigd dat de gemeente binnenkort een belastingverhoging zal doorvoeren. Maar burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910) ontkent in alle toonaarden.

«De vraag in Knesselare is niet of er een belastingverhoging komt, maar gewoon wanneer ze er komt», zegt David Geens scherp. «De begroting schittert vooral in wat er niet in staat. Het grootste bewijs dat onze gemeente virtueel failliet is. In de meerjarenplanning staan vanaf 2009 zelfs geen investeringen meer. Het geld is op en bijlenen kan niet. Een verhoging van de belastingen zal voor de meerderheid onontkoombaar worden. Er wordt niet gesnoeid aan de uitgavenkant, dus is dat voor hen de enige oplossing.»

Burgemeester Fredy Tanghe doet de uitspraken af als zuivere oppositiepraat. «We horen nu al jaren van de oppositie dat onze gemeente virtueel failliet is», wuift Tanghe alles weg. «Onze leninglast is niet buitensporig. Feit blijft wel dat een gemeente als Knesselare met 1 procent belasting veel minder binnenhaalt dan dat Aalter met 1 procent belasting binnenhaalt. Om gelijk te staan met Aalter zouden wij wellicht 12 procent moeten aanrekenen. Maar de belastingen verhogen, gaan we niet doen. 8 procent personenbelasting is voor ons genoeg. We zullen met die inkomsten de tering naar de nering moeten zetten.» (JSA)

© Het Laatste Nieuws 29/3/07

mrt 26, 2007 - In de pers    No Comments

Champagne als containerpark er komt

Oppositiepartij GVP pakt uit met een ludieke stunt. De partij gelooft niet dat meerderheidspartij Groep 9910 haar belofte kan nakomen om tegen 2010 een echt containerpark te hebben in Knesselare. David Geens belooft dan ook elk gemeenteraadslid van de meerderheid een fles champagne als het containerpark tegen 2010 opent.

«De burgemeester heeft in de gemeenteraad beloofd dat het containerpark er komt, maar dat er eerst werk moet worden gemaakt van de kmo-zone», zegt David Geens. «Welnu, ik geloof het niet. Sterker nog: als deze bestuursploeg erin slaagt om voor 2010 een volwaardig containerpark uit te bouwen, koop ik in de Wereldwinkel voor elk lid van de meerderheid een fles bubbels die ze kunnen gebruiken om het containerpark te dopen. Benieuwd of de Wereldwinkel twaalf flessen zal mogen leveren. Als het er tegen die tijd nog twaalf moeten zijn: want ik geef alleen aan de mensen die tegen die tijd nog bij Groep 9910 zitten», knipoogt Geens. (JSA)

Het Laatste Nieuws 24/3/07

mrt 26, 2007 - In de pers    No Comments

Filmpjes

Op de website van David Geens (GVP) verschijnen nu ook filmpjes om de stellingen van de politicus kracht bij te zetten. Onder de noemer ceci n’est pas une containerpark gaat Geens met zijn camera op pad op het ,,geïmproviseerde” Knesselaarse milieupark. (cte)

Het Nieuwsblad 26/3/07

mrt 23, 2007 - In de pers    No Comments

Nu ook filmpjes te zien op politieke website

De politieke webblog van oppositieman David Geens (GVP) uit Knesselare pakt uit met een nieuwigheid. De site gaat interactief en toont de nieuwsfeiten van Knesselare en Ursel nu ook aan de hand van filmpjes.

«Op mijn site en in de politiek wordt vaak gepraat over zaken die de mensen niet meteen voor de ogen staan», zegt David Geens. «Daarom maak ik nu zelf filmpjes die ik op mijn site zet. Het eerste filmpje is er één over het containerpark, of eigenlijk net over het ontbreken van een containerpark. Ook de komende weken wil ik filmpjes maken over actuele onderwerpen in Knesselare.»

De website is te zien op www.davidgeens.be. (JSA)

© Het Laatste Nieuws 23/3/2007

mrt 21, 2007 - In de pers    No Comments

Containerpark nog niet voor morgen

Dossier heropgestart uit vrees voor procedurefouten

Het schepencollege van Knesselare gaat het dossier voor de bouw van een containerpark in of rond de kmo-zone Moerakker helemaal opnieuw opstarten. De voorbije jaren werd al een bijzonder plan van aanleg opgesteld, maar de nieuwe bestuursploeg vreest dat daarin procedurefouten kunnen geslopen zijn. Om geen risico te nemen, wordt het huiswerk opnieuw gedaan. Dit keer met een ruimtelijk uitvoeringsplan. Daardoor kan alles veel sneller gaan. Een echte timing durft burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910) niet te geven, maar zeker deze legislatuur krijgt Knesselare zijn langverwacht containerpark.

Oppositieleider David Geens (GVP) zal vanavond op de gemeenteraad in Knesselare niet mals zijn. Hij bestudeerde de begroting en de meerjarenplanning die voorgelegd wordt en zag dat voor de aanleg van een containerpark geen eurocent wordt voorzien. «Toch kan ik iedereen geruststellen dat het containerpark er komt»í, zegt burgemeester Fredy Tanghe. «Er is al werk gemaakt van een bpa (bijzonder plan van aanleg, red.), maar sommige partijen zouden wel eens met procedurefouten kunnen dreigen. We hebben geen zin in een juridische veldslag en gaan dus opnieuw beginnen met een rup (ruimtelijk uitvoeringsplan, red.). Wij zouden het containerpark liefst achter het chaletpark zien komen. Maar als de gronden daar niet kunnen verworven worden, veranderen we het geweer van schouder en kiezen we voor een stek in de uitbreiding van de kmo-zone. Een timing? Dat is moeilijk, maar in de periode 2008-2009 moet er in dat dossier veel kunnen gebeuren.»

«failliet»

Oppositieman David Geens is minder overtuigd. «In de begroting en het meerjarenplan is geen cent te vinden voor het containerpark», zucht Geens. «De begroting schittert dus vooral in wat er niet instaat. Ik noem het een beleid van lopende zaken. Meer schepenen om minder te realiseren. Deze begroting en de meerjarenplanning is het bewijs dat Knesselare virtueel failliet is.»

Burgemeester Tanghe weerlegt de kritiek en gaat ondertussen het systeem van de bestaande afvalcontainers aan het sportpark bekijken en waar nodig bijsturen. Daar kan men nu al op woensdagmiddag en zaterdagvoormiddag voor beperkte afvalverwerking terecht.

De inwoners van Knesselare moeten zich voorlopig behelpen met enkele schamele containers aan het sportpark.

mrt 21, 2007 - In de pers    No Comments

Molenstraat en jeugdlokalen zijn de projecten voor een sober 2007

KNESSELARE

Het nieuwe bestuur kondigt weinig spectaculaire zaken aan voor dit jaar. ,,2007 is een overgangsjaar”, zegt burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910).

De heraanleg van de Molenstraat en nieuwe jeugdlokalen in Ursel springen in het oog. Voor de Molenstraat, de slechtste straat van Knesselare, is 225.000 euro begroot. De werken starten na de zomer. Ook de Urselse jeugd van Caoutchouc, die er vorige maand nog mee dreigde de werking stop te zetten als er geen oplossing kwam voor de te krappe lokalen, mag rekenen op beterschap in de voormalige bandencentrale OBM. De gemeente plant 150.000 euro voor de aankoop en renovatie. Het ontwerp voor de heraanleg van de H. Sacramentenstraat, Kouter en Maldegemseweg (van de Koffiestraat tot de Knokseweg) wordt gestart (50.000 euro), er wordt 125.000 euro vrijgemaakt voor het vernieuwen en herstellen van diverse asfalt- en betonwegen en elk jaar wordt 25.000 euro gereserveerd om niet-verharde wegen aan te pakken en zo een fijnmazig netwerk van alternatieve wegen te ontwikkelen voor de zwakke weggebruiker zoals de schoolgaande jeugd. Een verbinding tussen de Sportstraat en de Larestraat is daar een voorbeeld van.

David Geens, fractieleider van de GVP. ,,De begroting schittert door wat er niet in staat. Het beleid werkt lopende zaken af. Wat met de uitbreiding van het gemeentehuis en de kinderopvang, met de uitbreiding van de KMO-zone en het lang beloofde containerpark? Ze hebben een paar duizenden euro’s begroot om het bestaande containerpark te herbekijken. Ook van de beloofde dorpskernvernieuwingen geen spoor. Ik stel vast dat de gemeente virtueel failliet is. De vraag is niet of er een belastingverhoging komt, maar wanneer.” ,,De begroting is opgesteld in december-januari, zodat niet alle klemtonen uit het programma van Groep 9910 er in verwerkt zitten. Pas bij het budget 2008 zijn al onze programmapunten opgenomen”, zegt Fredy Tanghe. Er komen een containerpark en een KMO-zone. Over de uitbreiding van het gemeentehuis zijn gesprekken aan de gang. De vorige onderhandelingen zijn gevoerd door mijn voorganger Schrans.” Wanneer al die projecten er komen, is wel niet duidelijk. Zo moet voor de uitbreiding van de KMO-zone, waarop mogelijk het containerpark zou komen, een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgesteld, omdat er bij de opmaak van het vorige wellicht procedurefouten zijn gemaakt. (cte)

Het Nieuwsblad/Het Volk 21/03/2007

feb 13, 2007 - In de pers    No Comments

Klachten over ophaling grof huisvuil: containerpark is nodig

De ophaling van het grof huisvuil vorige week heeft heel wat ergernis veroorzaakt bij de bevolking van Knesselare en Ursel. Oppositieman David Geens (GVP) kreeg naar eigen zeggen heel wat telefoons van burgers die verontwaardigd waren omdat een deel van het grof huisvuil bleef staan. De vraag naar een containerpark in Knesselare klinkt dan ook luider dan ooit.

«De ophalers zijn dit jaar duidelijk veel strenger geweest», zegt ook David Geens. «Al het huisvuil dat klein genoeg was om ook in een gewone afvalzak te kunnen, hebben ze gewoon laten staan. Grote dozen waarin kleiner afval zat, hebben ze deze keer gewoon opengedaan en laten staan. Die strengere houding is te verantwoorden, maar ik vind dat zoiets niet kan in een gemeente waar geen degelijk containerpark is. Als men bij het grof huisvuil niet alles meeneemt en de gemeente geen echt containerpark heeft, waar moet het afval dan naartoe? Strenger milieubeleid is goed, maar dan moet de gemeente wel een alternatief geven. Ik hoop dat de grachten, bermen en sloten de komende dagen bij ons niet kleurrijker worden.»

De nieuwe meerderheid van Groep 9910 rond burgemeester Fredy Tanghe zet de aanleg en inrichting van een volwaardig containerpark alvast bovenaan de prioriteitenlijst van de nieuwe beleidsplannen. (JSA)

Het Laatste Nieuws 13/2/2007

Pagina's:«1...131415161718192021»