feb 13, 2007 - In de pers    No Comments

Klachten over ophaling grof huisvuil: containerpark is nodig

De ophaling van het grof huisvuil vorige week heeft heel wat ergernis veroorzaakt bij de bevolking van Knesselare en Ursel. Oppositieman David Geens (GVP) kreeg naar eigen zeggen heel wat telefoons van burgers die verontwaardigd waren omdat een deel van het grof huisvuil bleef staan. De vraag naar een containerpark in Knesselare klinkt dan ook luider dan ooit.

«De ophalers zijn dit jaar duidelijk veel strenger geweest», zegt ook David Geens. «Al het huisvuil dat klein genoeg was om ook in een gewone afvalzak te kunnen, hebben ze gewoon laten staan. Grote dozen waarin kleiner afval zat, hebben ze deze keer gewoon opengedaan en laten staan. Die strengere houding is te verantwoorden, maar ik vind dat zoiets niet kan in een gemeente waar geen degelijk containerpark is. Als men bij het grof huisvuil niet alles meeneemt en de gemeente geen echt containerpark heeft, waar moet het afval dan naartoe? Strenger milieubeleid is goed, maar dan moet de gemeente wel een alternatief geven. Ik hoop dat de grachten, bermen en sloten de komende dagen bij ons niet kleurrijker worden.»

De nieuwe meerderheid van Groep 9910 rond burgemeester Fredy Tanghe zet de aanleg en inrichting van een volwaardig containerpark alvast bovenaan de prioriteitenlijst van de nieuwe beleidsplannen. (JSA)

Het Laatste Nieuws 13/2/2007