mrt 21, 2007 - In de pers    No Comments

Molenstraat en jeugdlokalen zijn de projecten voor een sober 2007

KNESSELARE

Het nieuwe bestuur kondigt weinig spectaculaire zaken aan voor dit jaar. ,,2007 is een overgangsjaar”, zegt burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910).

De heraanleg van de Molenstraat en nieuwe jeugdlokalen in Ursel springen in het oog. Voor de Molenstraat, de slechtste straat van Knesselare, is 225.000 euro begroot. De werken starten na de zomer. Ook de Urselse jeugd van Caoutchouc, die er vorige maand nog mee dreigde de werking stop te zetten als er geen oplossing kwam voor de te krappe lokalen, mag rekenen op beterschap in de voormalige bandencentrale OBM. De gemeente plant 150.000 euro voor de aankoop en renovatie. Het ontwerp voor de heraanleg van de H. Sacramentenstraat, Kouter en Maldegemseweg (van de Koffiestraat tot de Knokseweg) wordt gestart (50.000 euro), er wordt 125.000 euro vrijgemaakt voor het vernieuwen en herstellen van diverse asfalt- en betonwegen en elk jaar wordt 25.000 euro gereserveerd om niet-verharde wegen aan te pakken en zo een fijnmazig netwerk van alternatieve wegen te ontwikkelen voor de zwakke weggebruiker zoals de schoolgaande jeugd. Een verbinding tussen de Sportstraat en de Larestraat is daar een voorbeeld van.

David Geens, fractieleider van de GVP. ,,De begroting schittert door wat er niet in staat. Het beleid werkt lopende zaken af. Wat met de uitbreiding van het gemeentehuis en de kinderopvang, met de uitbreiding van de KMO-zone en het lang beloofde containerpark? Ze hebben een paar duizenden euro’s begroot om het bestaande containerpark te herbekijken. Ook van de beloofde dorpskernvernieuwingen geen spoor. Ik stel vast dat de gemeente virtueel failliet is. De vraag is niet of er een belastingverhoging komt, maar wanneer.” ,,De begroting is opgesteld in december-januari, zodat niet alle klemtonen uit het programma van Groep 9910 er in verwerkt zitten. Pas bij het budget 2008 zijn al onze programmapunten opgenomen”, zegt Fredy Tanghe. Er komen een containerpark en een KMO-zone. Over de uitbreiding van het gemeentehuis zijn gesprekken aan de gang. De vorige onderhandelingen zijn gevoerd door mijn voorganger Schrans.” Wanneer al die projecten er komen, is wel niet duidelijk. Zo moet voor de uitbreiding van de KMO-zone, waarop mogelijk het containerpark zou komen, een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgesteld, omdat er bij de opmaak van het vorige wellicht procedurefouten zijn gemaakt. (cte)

Het Nieuwsblad/Het Volk 21/03/2007