Browsing "In de pers"
feb 9, 2007 - In de pers    No Comments

David Geens wil VLD te snel af zijn

Gemeenteraadslid David Geens uit Knesselare heeft deze week vier domeinnamen geregistreerd rond de gok op de nieuwe partijnaam van de VLD. Toen geopperd werd dat de nieuwe naam wel eens PRO VLD zou kunnen worden, heeft hij meteen alle mogelijke combinaties rond die naam geregistreerd. Maar het blijkt nu toch een andere naam te worden. Geens, een CD&V’er in hart en nieren, registreerde vier domeinnamen: www.provld.be, www.vldpro.be, www.pro-vld.be en www.vld-pro.be. «Ik kan het gewoon niet laten om die grap uit te halen», zegt hij. «Maar eerlijk gezegd denk ik niet dat de nieuwe naam van de VLD iets in die richting zal worden. Anders zou de partij wel een zware fout maken door die namen al niet zelf geregistreerd te hebben. Blijkbaar heeft de VLD op 7 januari wel al de domeinnaam www. open-vld.be geregistreerd, dus het zal dat wel worden.» In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen registreerde Geens ook al de website www.groep9910.be voor die partij dat zelf had gedaan. (JSA)

Het Laatste Nieuws 9/2/07

jan 26, 2007 - In de pers    No Comments

Nieuwe fractieleiders gekozen

De gemeenteraad van Knesselare heeft woensdagavond de nieuwe fractievoorzitters verkozen. Voor meerderheidspartij Groep 9910 wordt dat Renaat Van Lierde. Voor de oppositie is dat David Geens voor GVP en Roland Bonami voor Groen!. Tijdens de gemeenteraad moest ook een ellenlange verkiezing gehouden worden voor de afgevaardigden in de intercommunales. De stemming gebeurde punt per punt, waardoor de gemeenteraad tot laat op de avond duurde.

Het Laatste Nieuws 26/1/07

jan 26, 2007 - In de pers    No Comments

Fractieleiders

David Geens heeft nu toch de eed kunnen afleggen als negentiende gemeenteraadslid. Bij de installatievergadering was dat geweigerd omdat er problemen waren met het mandaatafstand van Benedikt De Muyt. Geens wordt meteen fractieleider voor de GVP. Roland Bonami is fractievoorzitter van Groen!, Renaat Van Lierde voor Groep 9910. (cte)

Het Nieuwsblad: 26/1/07

jan 23, 2007 - In de pers    No Comments

Natalie Busschaert nieuwe voorzitter GVP

Natalie Busschaert, de vrouw die in oktober lijsttrekker was voor de GVP in Knesselare, wordt nu ook de nieuwe voorzitter van de partij. Zij volgt daarin David Geens op die de fakkel doorgeeft, maar intussen ook zelf gemeenteraadslid is.

«Met deze verkiezing wil de partij het uitmuntende leiderschap van Natalie tijdens de campagne als lijsttrekker verder zetten», zegt David Geens. «Met haar diplomatieke vaardigheden is Natalie volgens het bestuur de meest aangewezen persoon om de partij nieuwe ontplooiingskansen te geven tijdens deze nieuwe legislatuur. Tijdens de campagne heeft ze immers bewezen dat zij de drijvende kracht is om een frisse groepsgeest doorheen de partij te laten waaien.»

Natalie Busschaert neemt de nieuwe uitdaging met plezier aan. «Ondanks de tegenvallende verkiezingsuitslag, zijn er nog heel wat mensen die de schouders willen zetten onder een nieuwe GVP. Samen met deze mensen wil ik in een gezellige sfeer gestalte geven aan de nieuwe oppositietaak die ons te wachten staat.» (JSA)

Het Laatste Nieuws 23/1/07

jan 4, 2007 - In de pers    No Comments

Gemeenteraad heeft persoon te weinig

De gemeenteraad telt voorlopig achttien in plaats van negentien leden.

Door een administratieve vergissing was de ontslagbrief van Benedikt De Muyt, die afstand deed van zijn mandaat, niet aanvaard. Daardoor mocht ook zijn opvolger, David Geens (GVP), zijn eed niet afleggen.

Op 24 januari, tijdens de volgende gemeenteraad, krijgt hij een nieuwe kans. Pas dan zal de raad voltallig zijn.

Volgens burgemeester Tanghe, die belooft werk te zullen maken van een vlotte communicatie, heeft men deze vergissing pas vorige week ontdekt.

,,Met die vlotte communicatie schort toch nog iets, want een telefoontje, een e-mail of een brief dat ze een fout hadden vastgesteld in het dossier is er spijtig genoeg niet geweest”, zegt Geens. ,,Natuurlijk was het een meevaller voor Groep9910 (de lijst Tanghe). Doordat er een man minder zat in de oppositie, hebben zij een extra mandaat in de politieraad in de wacht kunnen slepen.”

(cte)

Het Nieuwsblad/Het Volk 4/1/07

jan 4, 2007 - In de pers    No Comments

David Geens kan eed niet afleggen door verkeerd geadresseerde brief

De gemeenteraad van Knesselare telt voorlopig geen 19 maar 18 leden. David Geens (GVP) heeft dinsdagavond dan toch de eed niet kunnen afleggen. Hij zou Benedikt De Muyt opvolgen, maar de ontslagbrief van De Muyt was verkeerd geadresseerd, zodat hij toch werd opgeroepen en niet David Geens.

De installatie van de nieuwe gemeenteraad in Knesselare ging al meteen gepaard met een incident. David Geens mocht de eed niet afleggen en daardoor zetelt zijn GVP-fractie voorlopig maar met vier in plaats van vijf gemeenteraadsleden.

«De ontslagbrief van Benedikt De Muyt was inderdaad verkeerd geadresseerd», zegt Geens. «Hij werd verstuurd naar het schepencollege en niet naar de secretaris, zoals in het nieuwe gemeentedecreet voorgeschreven is. Daardoor heeft de burgemeester de brief niet ontvankelijk verklaard, waardoor Benedikt nog opgeroepen werd en ik als opvolger niet. Het college heeft dit naar eigen zeggen pas vorige week ontdekt. Het is wel jammer dat ook de meerderheid heel goed wist dat Benedikt niet meer ging zetelen, maar dat ze niet gereageerd heeft.»

De gemeenteraad bestaat voorlopig dus maar uit 18 leden. David Geens zal binnenkort alsnog de eed kunnen afleggen. Maar bij de stemmingen voor de politieraad werd hij niet betrokken. «Wanneer ik mijn eed dan wel mag afleggen, is voorlopig niet duidelijk». (JSA)

Het Laatste Nieuws 4/1/07

jan 3, 2007 - In de pers    No Comments

,,We moeten weer chauvinistisch worden''

Het Schrans-tijdperk is voorbij. Na 24jaar is de tijd van Fredy Tanghe (Groep9910) aangebroken. ,,We moeten weer trots worden op onze gemeente. We zullen werken aan een toekomstgericht project. In zes jaar tijd zal dat niet afgerond zijn.”

,,Een paar maanden geleden zou je bang geweest zijn om te zeggen dat je een inwoner van Ursel of Knesselare was”, start de nieuwe burgervader fel. ,,Er is zes jaar lang over de partijgrenzen heen afbraakpolitiek gevoerd. Ik roep tijdens de eerste gemeenteraad elk raadslid op om mee te helpen om onze gemeente positief op de kaart te zetten. Knesselare is zelfs een bananenrepubliek (naar aanleiding van de vermeende fraude met volmachten, nvdr) genoemd. Ik stel vast dat zo’n uitspraken ook een effect hebben gehad op de verkiezingsuitslag. Die manier van oppositie voeren, door de gemeente in diskrediet te brengen, is door de kiezer niet in dank aanvaard.”

Uit ons Grote Buurtonderzoek, dat in de aanloop van de verkiezingen werd gevoerd, bleek dat de inwoners totaal niet tevreden waren over (het beleid van) hun gemeente. Knesselare maakte een slechte beurt, bij de slechtste van Vlaanderen zelfs. ,,Antoine Schrans was 24jaar burgemeester, maar mocht van de burger iedere keer voortdoen. Zo slecht zal het wel niet geweest zijn, zeker? Akkoord, misschien was de vorige bestuursploeg een beetje moe op het eind. In het schepencollege zaten oudere mensen. Het is normaal dat je dan niet zo vaak meer onder de mensen komt. Ik ben wel de eerste om toe te geven dat het niet altijd rozengeur en maneschijn was. Bepaalde dingen zijn ook slecht gecommuniceerd”, zegt Fredy Tanghe.

Dorpscentra

Toch leek het hoogtijd voor een nieuwe wind. De kiezer koos massaal voor het alternatief, Groep9910 van Tanghe, die alleen al 38,8percent van de stemmen wist binnen te halen. In het Meetjesland deed alleen Pieter De Crem (CD&V) in Aalter beter. Vraag is hoe Tanghe Knesselare uit die negatieve spiraal zal halen?

,,We zullen werken aan een toekomstgericht project. In zes jaar tijd zal dat niet afgerond zijn. Er komen voldoende projecten aan. De Molenstraat wordt in 2007 heraangelegd, de voorontwerpen voor Urseldorp, Kouter, een deel van de Maldegemseweg en de Heilig Sacramentstraat moeten dit jaar nog klaar zijn. De mensen zullen duidelijk zien dat we bezig zijn. De herinrichting van de dorpscentra wordt ook een belangrijk item. In Ursel komen nieuwe rioleringen voor de Vrekkemstraat, Eekloseweg en Urseldorp. Ook een herinrichting van de kern is inbegrepen. De eerste schetsen daarvoor zijn binnen. We willen dat niet alleen de eigenaars en de omwonenden straks hun zegje doen, maar iedereen. Het centrum van Ursel is van iedereen. In één beweging zullen we ook de wateroverlast, toch wel het grootste probleem in de gemeente, oplossen. In Knesselare moeten we er rekening mee houden dat het gewest baas is tot op de kerkmuur. Ik wil er een gezellig, groen centrum van maken, een ontmoetingsplaats, al besef ik ook wel dat het niet van vandaag op morgen zal gaan. We zullen met een ruimtelijk uitvoeringsplan wel snel duidelijkheid scheppen en de toekomst van het binnengebied tussen de Veldstraat, Kerkstraat, Molenstraat en Aalterseweg vastleggen. We streven naar randparkings, zodat er minder parkeerplaatsen zijn in het centrum. Zo kan de kern gezelliger worden.”

De middenstanders zullen het graag horen, mijnheer de burgemeester.

,,Misschien zal dat wat commotie teweegbrengen. We zorgen, net als in Aalter, voor voldoende parking op wandelafstand. Als politicus moet je je nek durven uitsteken.”

Nieuw is dat Knesselare als eerste gemeente een schepen van Sociale Samenhang krijgt. ,,Laat ons duidelijk zijn: Knesselare en Ursel hebben een rijk verenigingsleven. Er worden veel initiatieven genomen, waarbij veel mensen betrokken zijn. Maar er komen hier ook veel nieuwe mensen wonen. Die willen we ook uit hun kot halen. We willen ervoor zorgen dat onze gemeente op vlak van verenigingen en op sociaal vlak aan elkaar blijft hangen.”

Ook de oppositie kijkt uit naar wat komen gaat. David Geens (GVP), die elke dag zijn scherpe visie geeft op zijn site: ,,De grote vraag voor Knesselare is of burgemeester Tanghe dezelfde zal zijn als schepen Tanghe. Misschien dat hij als burgemeester niet de fouten zal maken die het vorige college heeft gemaakt, dat de nieuwe schepenen meer zullen doen dan vroeger zodat er voor burgemeester Tanghe meer tijd zal zijn om in dialoog te gaan met alle burgers.”

Kleine problemen

,,Communicatie wordt inderdaad belangrijk”, bevestigt Tanghe. ,,Als iets niet kan, moet je dat ook zo durven zeggen. Ik hecht ook veel belang aan participatie. Op dat vlak is Dorp in Zicht in Ursel een uitstekend initiatief. Het geeft de inwoners de kans om zélf verantwoordelijkheid te nemen, zelf iets te doen zonder per se te moeten wachten tot de gemeente iets onderneemt. Ook voor bewoners is dus een grote rol weggelegd. Ik wil ook altijd beschikbaar blijven voor de mensen.”

,,Zij liggen niet altijd wakker van het beleid, maar vaak van kleinigheden. Als politicus is het belangrijk dat je een visie ontwikkelt, maar ook dat je een oplossing aanreikt voor die kleine problemen. Mijn vaste toestel is altijd doorgeschakeld naar mijn gsm. Ik blijf ook langsgaan in cafés. Het is belangrijk dat je weet wat er leeft in je gemeente.”

Het Nieuwsblad/Het Volk 3/1/07

dec 30, 2006 - In de pers    No Comments

Ook Knesselare heeft 'ombudsman'

David Geens is vanaf volgend jaar gemeenteraadslid in Knesselare. Hij werd verkozen op de lijst GVP en belandt samen met zijn collega’s in de oppositie. Deze week las hij in onze krant het bericht dat Martine Gyssels-Lataire in Zomergem een gsm-nummer opent om alle klachten en suggesties van burgers te vernemen. Hij volgt haar voorbeeld.

«Als zij de ombudsvrouw van Zomergem mag zijn, wil ik gerust de ombudsman van Knesselare genoemd worden», reageert David Geens. «Ik heb al een tijdje mijn eigen website waarop ik de plaatselijke actualiteit volg en bespreek. Burgers kunnen via mijn website altijd een mail sturen met vragen, opmerkingen en suggesties over het beleid. Iedereen mag mij ook bellen, maar het is handiger om een e-mail te sturen. Die kan ik dan rustig en met alle aandacht behandelen wanneer ik aan mijn computer zit.»

Je kan David Geens bereiken via de website www.davidgeens.be. (JSA)

Het Laatste Nieuws 30/12/06

dec 9, 2006 - In de pers    No Comments

Uitzonderlijk vervoer uit de bocht

Knesselare Omwonenden moedeloos na zware schade aan twee woningen

,,Wanneer verbieden ze dat zwaar verkeer?” Dirk Goetmaeckers uit de Hellestraat vraagt het boos en een beetje radeloos, nadat een uitzonderlijk transport donderdagnacht zijn woning ramde.

Ik woon hier 14 jaar en het gaat van kwaad naar erger”, zegt Goetmaeckers. ,,Als trucks passeren staat mijn woning te trillen.” Donderdagavond om 23.30 uur liep het voor de man voor het eerst volledig verkeerd af, toen een uitzonderlijk transport tegen zijn woning en die van de buurman knalde.

,,Mijn gevel is naar binnen gedrukt, het raam en de centrale verwarming zijn vernield. De schade is wel verzekerd, maar het zorgt allemaal voor last en verzekeringsdiscussies. Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt in de Hellestraat. Eigenlijk is het gewoon onverantwoord om dergelijke gevaartes langs hier te sturen. Waar blijven trouwens die borden die hier in november zouden geplaatst worden en het zwaar vervoer buiten de kern moesten houden? Ik heb nog niks gezien. De kerstverlichting, dìe hangt er wel al.

Ach, de gemeente is laks. Ze moeten druk zetten!”

Ook David Geens van oppositiepartij GVP is scherp. ,,Een gemeentebeleid kan actief of passief zijn. Passief wil zeggen: wachten tot een ander iets doet, wachten op de overheid om borden te plaatsen, wachten op mirakels die niet uit zichzelf gebeuren. Een actief bestuur is een bestuur dat niet aanmoddert, dat de telefoon vastpakt en rondbelt tot er actie komt. Het gemeentebestuur zou beter ook eens contact opnemen met de betrokken firma’s die dergelijk vervoer organiseren om duidelijke afspraken te maken.”

Toekomstig burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910): ,,Ze moeten hier geen politieke zaak van maken. Iedereen wil het zwaar verkeer uit de dorpskern, zowel de GVP als wij. En druk zetten heeft geen zin. AWV (Administratie Wegen en Verkeer, de wegbeheerder, nvdr.) heeft een bestelling borden geplaatst en wacht op de levering ervan. Van zodra de borden er zijn worden wij verwittigd, zodat we de maatregelen optimaal kunnen ondersteunen met politietoezicht.”

En over de kerstverlichting: ,,We spreken over twee afzonderlijke dingen. Kerstverlichting is een gemeentelijke materie, de borden een gewestmaterie. Heel binnenkort en hopelijk morgen worden die borden geplaatst, maar dan nog zal het uitzonderlijk zwaar vervoer door onze gemeente gaan. We liggen op een route voor uitzonderlijke transporten, bepaald door de federale overheid. We zullen hen duidelijk maken dat Knesselare niet zomaar een zorgeloze passage is.”

Het Nieuwsblad/Het Volk 9/12/06

dec 7, 2006 - In de pers    No Comments

Schepen van Sociale Samenhang

De namen van het nieuwe schepencollege waren al bekend, maar bij de verdeling van de bevoegdheden valt er toch nog een verrassing.

Knesselare

Schepen van Sociale Samenhang

De namen van het nieuwe schepencollege waren al bekend, maar bij de verdeling van de bevoegdheden valt er toch nog een verrassing.

Erné De Blaere (GVP) wordt schepen van Sociale Samenhang. Zijn overige bevoegdheden zijn Sport, Landbouw Onderwijs en Mobiliteit.

Fredy Tanghe (Groep 9910)wordt burgemeester en bevoegd voor Algemeen Beleid, Burgerzaken, Communicatie, Inspraak en Financiën. Tweede schepen Liliane Cooreman (Groep 9910) neemt Wonen, Senioren, Feestelijkheden en Leefmilieu onder haar hoede.

Derde schepen Herlinde Trenson (GVP) krijgt Jeugd, Lokale Economie en Tewerkstelling, Toerisme en Cultuur en vierde schepen Frans Speeckaert (Groep 9910) zal de departementen Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening op zich nemen.

Johan Van den Kerchove (GVP) wordt OCMW-voorzitter, Fons De Neve wordt voorzitter van de gemeenteraad. (cte)

De Standaard 7/12/06

Pagina's:«1...1415161718192021»