Browsing "In de pers"
nov 7, 2007 - In de pers    No Comments

Geen oplossing voor geurhinder financiële dienst

Er komt voorlopig geen structurele oplossing voor de aanhoudende geurhinder in de gebouwen van de financiële dienst van de gemeente Knesselare. De jongste maanden hangt een indringende geur in het gebouw. Op de begroting was 12.500 euro uitgetrokken om het probleem op te lossen, maar dat bedrag wordt nu geschrapt.

Door de uitbreidingswerken van het gemeentehuis op De Plaats in Knesselare kan de financiële dienst tegen de zomer van volgend jaar naar daar verhuizen. «Nu nog zware investeringen doen in het gebouw van de financiële dienst, zou dan ook niet echt verantwoord zijn», zegt gemeenteraadsvoorzitter Fons De Neve (Groep 9910). «De leidingen en afwatering onder het gebouw zijn echt oud en versleten. Er zijn grondige werken nodig om het geurprobleem echt op te lossen. Maar dat gaan we nu niet meer doen, voor de korte tijd dat de financiële dienst daar nog rest.»

Na de verhuis van de financiële dienst wordt die vleugel van het gebouw ingepalmd door de kinderopvang die ernaast huist. «We hopen wel dat de geurhinder aangepakt wordt bij een uitbreiding van de kinderopvang», zegt David Geens (GVP). «Anders zal het daar nog meer gaan stinken», knipoogt de oppositieman. (JSA)

© 7/11/2007 De Persgroep Publishing

okt 25, 2007 - In de pers    No Comments

Liften bib en sporthal weer uitgesteld

De plaatsing van een lift in de bibliotheek in de Veldstraat in Knesselare en in de sporthal in de Prinsengoeddreef is nog maar eens uitgesteld. Het budget van tweemaal 30.000 euro wordt uit de begroting van dit jaar geschrapt. «Er zijn enkele technische problemen opgedoken om de liften te installeren», zegt burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910). «We willen dit zeker niet op de lange baan schuiven. Zodra er voor de technische problemen een oplossing is, wordt het punt weer op de agenda van de gemeenteraad gezet.»

Oppositieraadslid David Geens (GVP) vindt het uitstel een spijtige zaak. «De liften staan nu al vijf jaar op de begroting, maar ze komen er niet. Ze zijn nochtans echt nodig voor minder mobiele mensen. Hopelijk is dit uitstel en geen afstel.» (JSA)

© 25/10/2007 De Persgroep Publishing

okt 23, 2007 - In de pers    No Comments

Zwaar vervoer

De oppositiepartij GVP dient op de volgende gemeenteraad in Knesselare een voorstel in om ook na de werken aan de N44 het zwaar vervoer door het centrum te weren. Het gemeentebestuur heeft volgens hen steeds verkondigd dat dit onmogelijk was voor vrachtwagens komende van Beernem via de Hellestraat. (bvk)

&copy Nieuwsblad 23/10/2007

Lees hier online

okt 19, 2007 - In de pers    No Comments

GVP wil tijdelijk verbod op zwaar vervoer permanent maken

David Geens (GVP) stelt op de gemeenteraad volgende maand voor om het verbod op zwaar vervoer, komende uit de richting Beernem, permanent te maken. Dat is nog een tijdelijke maatregel in het kader van de wegenwerken aan de N44, om de verkeersdrukte in het centrum in toom te houden.

Na veel discussie werd begin dit jaar in Knesselare een verbod voor zwaar verkeer ingevoerd, voor voertuigen komende van de N44. Die maatregel heeft het aantal vrachtwagens in het centrum van Knesselare gehalveerd. Om ook het zwaar verkeer vanuit de richting Beernem te verbieden, kreeg Knesselare geen steun van de hogere overheid. Nu er in Knesselare wegenwerken aan de gang zijn, mag een tijdelijk verbod wel.

«We moeten deze kans grijpen om hier een permanent gegeven van te maken», stelt David Geens. «In Beernem staan er op de E40 borden dat vrachtwagens moeten verderrijden tot in Aalter. Trucks die toch afrijden en naar Knesselare willen, worden omgeleid. Dit zou zo moeten blijven.» Mobiliteitsschepen Erné De Blaere (Groep 9910) liet tijdens de voorstelling van de nieuwe regel al voelen dat dit geen permanente oplossing kan worden. (JSA)

© 2007 De Persgroep Publishing

okt 17, 2007 - In de pers    No Comments

Omleiding houdt zwaar vervoer tijdelijk uit centrum

Het schepencollege en de politie beslisten aanpassingen aan te brengen aan de omleggingen in het centrum. De drukte is in sommige straten is te sterk gestegen. Zwaar vervoer wordt uit het centrum geweerd.

Op een werkvergadering beslisten college en politie wijzigingen door te voeren om de veiligheid en de leefbaarheid te verbeteren. Door de wegomlegging is de drukte in de Maldegemseweg merkelijk groter. Die straat slikt 3.600 voertuigen per dag, tegenover 1.200 vroeger. ‘Het verkeersbord in de Veldstraat wordt aangepast’, kondigt burgemeester Fredy Tanghe aan. ‘Enkel de omleiding richting Aalter-E40 staat hierop aangeduid en dat schept verwarring. Bestuurders die naar Ursel of Zomergem willen, denken dat zij nog rechtdoor kunnen. Het verkeersbord zal worden uitgebreid met de vermelding Ursel en Zomergem.’ ‘Aanvankelijk was ook in een doorgang voorzien voor de hulpdiensten en De Lijn op het kruispunt Knokseweg-Urselseweg. Maar veel autobestuurders namen ook die afslag. Vandaar dat die werd afgeschaft. De doorgang gaat nu via de Grote Kapellestraat, waar uitwijkplaatsen zijn.’ Ook voor fietsers worden maatregelen doorgevoerd. ‘De belangrijkste wijziging is de creatie van dubbelrichtingverkeer langs de N44 tussen de Waterstraat en Urselseweg. Het fietspad richting Aalter word op die plaatsen afgesloten’, meldt Tanghe. Vóór de afrit van de E40 in Beernem staat al een verkeersbord dat zwaar vervoer erop wijst dat het door moet rijden naar de afrit in Aalter. ‘Toch zijn er nog veel truckers met ladingen boven 5,5ton die de afslag nemen. Zodra de aannemer van de signalisatie de borden levert, worden zij in Sint-Joris omgeleid via Overleie-Zuidleie-Buntelare en zo uit het centrum geweerd.’ Deze maatregel blijft van kracht tot het eind van de werken, tegen 31december. ‘Dat lijkt op een idee dat al in ons voorstel stond twee jaar geleden. Nu kan het plots wel’, reageert oppositieraadslid David Geens (GVP). (bvk)

© 17/10/2007 Corelio

Online versie

okt 5, 2007 - In de pers    No Comments

Motie tegen verbreding Schipdonkkanaal verworpen

De motie in de raad van Knesselare tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal is verworpen. ‘Ik had dit wel verwacht’, zegt GVP-gemeenteraadslid David Geens, die de motie indiende.

‘Aan de verbreding hebben we niets, we zullen er enkel last van hebben’, zet Geens, die verwijst Geens naar het extra vrachtverkeer dat door Ursel zou moeten. Hoewel het Schipdonkkanaal niet over Knesselaars grondgebied loopt, mengt deze gemeente zich nu toch in het debat. GVP-fractieleider David Geens: ‘Er is in Eeklo een strekking die gelooft in de economische voordelen van een eventuele verbreding. Als in Eeklo containers worden opgeslagen, welke richting zullen die goederen dan uitgaan? Niet naar boven, naar de N49 toe, die loopt naar Zeebrugge, Gent en Antwerpen. Dan kunnen ze net zo goed in die haven gelost kunnen worden. Nee, de goederen zullen voornamelijk naar het zuiden worden gebracht, richting Aalter, Deinze. Die weg loopt recht door Ursel.’ Mocht het ooit zo ver komen, dan wil de GVP-fractieleider compensaties. Bijvoorbeeld een verbod op zwaar verkeer door Ursel. Hij betreurt het ook dat Knesselare niet vertegenwoordigd is in de Klankbordgroep. Burgemeester Tanghe wil geen standpunt innemen vóór maart 2008. Dan zijn de resultaten van de studie van het Vlaams gewest bekend. (mwm)

© 5/10/2007 Corelio

okt 5, 2007 - In de pers    No Comments

Knesselare wacht studie af over Schipdonkkanaal

Knesselare wil nog geen standpunt innemen in het dossier van de verbreding van het Schipdonkkanaal. Op de gemeenteraad van woensdagavond legde oppositiepartij GVP een motie op tafel tegen de verbreding. Maar meerderheidspartij Groep 9910 steunde de motie niet.

Het Schipdonkkanaal loopt niet door Knesselare, maar toch waarschuwde David Geens (GVP) dat het dossier ook voor zijn gemeente geen ver-van-mijn-bedshow is. Wanneer de verbreding er zou komen, is de kans volgens Geens groot dat er in Eeklo een overslagkade komt voor containers. De vrachtwagens die de containers wegbrengen, zouden dan via Ursel naar Aalter rijden, waardoor de N499 een snelweg door het dorp van Ursel zou worden.

«Wij nemen als gemeente nu geen beslissing in dit dossier», zegt burgemeester Fredy Tanghe (Groep 9910). «Het Streekplatform+ Meetjesland heeft alle gemeenten gevraagd om te wachten met een standpunt tot na de haalbaarheidsstudie. Zeebrugge wil in 2020 van 40 miljoen ton goederen evolueren naar 70 miljoen ton. Er zal dus tegen die tijd wel iets moeten gebeuren of de wegen slibben helemaal dicht.»

Het schepencollege van Knesselare belooft het dossier wel op de voet te volgen. Ook de eventuele aanleg van de langverwachte Ring rond Eeklo wordt opgevolgd. «Allemaal zaken die een invloed zullen hebben op het verkeer door het dorp van Ursel, dus we kijken nauwkeurig toe», belooft schepen Erné De Blaere (Groep 9910). (JSA)

© 5/10/2007 De Persgroep Publishing

okt 2, 2007 - In de pers    No Comments

Knesselare mengt zich in discussie rond verbreding Schipdonkkanaal

«Een verbreding van het Schipdonkkanaal zou voor Ursel een overvloed aan extra vrachtwagens betekenen. Dat moeten we ten allen tijde vermijden», zegt gemeenteraadslid David Geens (GVP) van Knesselare. Zijn partij legt morgenavond op de gemeenteraad een motie voor tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal.

De eventuele verbreding van het Schipdonkkanaal is al meer dan 20 jaar een hekel punt in zowat het ganse Meetjesland. Gemeenten als Zomergem, Eeklo, Maldegem en Nevele zitten al lang mee aan tafel omdat het kanaal effectief door hun grondgebied loopt. Maar ook andere gemeenten gaan zich nu mengen. «Het Schipdonkkanaal loopt niet door Knesselare, maar toch zouden de gevolgen van een verbreding verschrikkelijk zijn», zegt GVP-fractieleider David Geens. «Eeklo koestert de stille droom om door een verbreding van het kanaal zijn industrie te kunnen uitbreiden. Als er in Eeklo kaaien aangelegd zouden worden om aan containeroverslag te doen, dan zullen die vrachtwagens met containers vooral naar het zuiden gestuurd worden. Als ze naar Aalter, Tielt of Deinze moeten, zal de kortste weg door Ursel zijn. Die extra vrachtwagens kunnen we daar echt wel missen. Zeker nu er plannen zijn voor de bouw van een nieuwe school en aan die kant van de Eekloseweg ook een nieuwe verkaveling komt.»

compensatie

David Geens vraagt naast het ondertekenen van de motie tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal, dat de gemeente meer haar stempel drukt binnen de klankbordgroep, die rond het dossier werd opgebouwd. «Mocht de verbreding er uiteindelijk toch komen, dan is het de bedoeling om zoveel mogelijk compensatie te vragen voor Ursel», meent Geens. «Een totaal verbod op doorgaand zwaar verkeer moet dan opgelegd worden. Anders wordt Ursel onleefbaar. Als dergelijk totaalverbod niet kan, moet misschien een denkoefening gemaakt worden om een ring rond Ursel aan te leggen. Maar dat is natuurlijk een zeer doorgedreven maatregel, die wellicht maar onderaan het lijstje zal staan.» (JSA)

© 2007 De Persgroep Publishing

sep 27, 2007 - In de pers    No Comments

Geur

KNESSELARE – Oppositieman David Geens (GVP) kan er niet mee lachen dat door de geplande verhuizing van de financiële dienst naar het nieuwe gemeentehuis er voorlopig niets meer gedaan wordt aan de geurhinder bij die dienst in de Kerkstraat.

‘De ontvanger en haar personeel mogen dus nog een jaar in de stank blijven zitten.

Hopelijk komen er maatregelen vooraleer de kinderopvang uitgebreid wordt want die kinderopvang heeft ook last van die rioolgeur.’ (cte)

© 27/9/07 Het Nieuwsblad