Browsing "In de pers"
nov 14, 2008 - In de pers    No Comments

Controles op vrachtverkeer worden opgedreven

De politie drijft de controles op vrachtwagens in de dorpskern van Knesselare op. Steeds meer truckers negeren het verbod op zwaar verkeer.

Knesselare had jaren last van te veel vrachtwagens in de dorpskern. Intussen mogen vrachtwagens die uit de richting van de N44 komen het dorp niet meer inrijden. Uit de richting Beernem kunnen ze wel het centrum binnenrijden.

David Geens (GVP) signaleerde het schepencollege dat steeds meer chauffeurs dat verbod aan hun laars lappen. «Wij hebben de politie gevraagd de controles in de Hellestraat te verscherpen», zegt schepen Erné De Blaere (Groep 9910).

Het zwaar verkeer helemaal uit het dorp bannen, is voorlopig onmogelijk. Eerst moet de nieuwe verkeerswisselaar van de E40 in Aalter aangelegd worden. Pas dan zullen de vrachtwagens die in Beernem de E40 willen verlaten aangemoedigd worden om verder te rijden naar Aalter en via de N44 en de N49 te rijden.

(JSA)

© 2008 De Persgroep Publishing

nov 1, 2008 - In de pers    No Comments

David Geens ruilt CD&V voor N-VA

David Geens uit Knesselare, de man die vorige maand in opspraak kwam nadat hij publiekelijk kritiek gaf op Yves Leterme en de standpunten van de partij, neemt ontslag uit CD&V. Hij kiest nu voor N-VA.

Toen David Geens vorige maand in Ter Zake verkondigde dat hij het beleid van Leterme en CD&V de laatste tijd ondermaats vond, werd meteen zijn ontslag geëist. Nu keert Geens CD&V effectief de rug toe en kiest hij voor N-VA.

«Ik ben voor meer Vlaanderen en vind dat de laatste tijd te weinig terug bij CD&V», zegt Geens. «Toen ik vorige maand hard werd aangepakt omwille van mijn mening en mijn ontslag werd gevraagd, sneuvelde in één klap ook de betekenis van de C en de D in de partijnaam. Als een lid al geen kritiek meer kan uiten zonder vrees voor maatregelen, kan je een partij niet langer democratisch noemen. Dit gedrag had ik niet verwacht van de partij die ik 15 jaar trouw gediend heb. Christelijke naastenliefde kan je hierin ook niet bespeuren.»

De komende weken wil Geens zijn nieuwe thuis N-VA verkennen. Hij engageert zich om een lokale werking uit te bouwen en zal met het oog op de Vlaamse verkiezingen volgend jaar ook op andere niveaus actief zijn.

(JSA)

© 30/10/2008 Het Laatste Nieuws

okt 29, 2008 - In de pers    No Comments

Overstap

De Standaard 28/10/08:

Kreten & Gefluister

Geens

Over overstappen gesproken: David Geens, de kritische voorzitter van CD&V Knesselare-Ursel die in september na de barst van het kartel wereldberoemd werd in Vlaanderen door op zijn weblog en in Ter Zake kritiek te geven op het beleid van Yves Leterme (CD&V), en daarom gevraagd werd ontslag te nemen, stapt over naar N-VA. ‘Als een partijlid al geen kritiek meer kan uiten zonder vrees voor repercussies, dan kun je een partij niet langer democratisch noemen’, meldt Geens in zijn ontslagbrief aan nationaal CD&V-voorzitster Marianne Thyssen.

Nieuwsblad 28/10/08:

Kritische CD&V’er stapt over naar N-VA

David Geens, tot voor kort voorzitter van CD&V Knesselare-Ursel, stapt over naar N-VA. ‘Als een partijlid al geen meer kritiek kan uiten zonder vrees voor repercussies, dan kun je een partij niet langer democratisch noemen’, meldt Geens in zijn ontslagbrief aan nationaal CD&V-voorzitster Marianne Thyssen.

In september gaf Geens openlijk kritiek op het beleid van Leterme in de kranten en in Ter Zake. Het resultaat was een e-mail waarin de regionale CD&V-voorzitster Odette Van Hamme om zijn ontslag vroeg.

‘De overstap naar de N-VA is een logische keuze’, zegt Geens. ‘Ik kan mij niet meer verzoenen met het idee dat ik deel uitmaak van een organisatie die een beleid vormt tegen de Vlamingen.’ (bvk)

© 2008 Corelio

okt 10, 2008 - In de pers    No Comments

Subsidies zonnepannelen

Het Laatste Nieuws 8 oktober 2008:

Subsidies zonnepanelen

David Geens (GVP) vraagt het gemeentebestuur meer aandacht te besteden aan de subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen. In Knesselare is daar tot 500 euro per dossier voor voorzien, maar de aanvrager moet een bewijs afleveren dat hij ook van de Vlaamse gemeenschap een subsidie krijgt. «Die subsidie van Vlaanderen is ondertussen echter al lang vervangen door groenestroomcertificaten. Jammer dat Knesselare zich wil inzetten voor groene energie, maar zijn karretje niet vasthangt aan de nieuwe initiatieven van de Vlaamse overheid», zegt Geens.

(JSA)

© 2008 De Persgroep Publishing

okt 8, 2008 - In de pers    No Comments

Stop de goed nieuws-show

Het standpunt van het Schipdonkcomité Maldegem.

In Het Laatste Nieuws van 8 oktober 2008:

In De Standaard van 8 oktober 2008:

Op Radio 2 op 7 oktober 2008:

En in Het Nieuwsblad:

‘Er komen hardere acties’

Maldegem Schipdonkcomité is woedend na infovergadering

‘Stop de goed nieuws-show!’ Dat is de niet mis te verstane boodschap van Schipdonkcomité Maldegem. Het comité is kwaad omdat het amper spreekrecht kreeg op de infovergadering omtrent de verbreding van het kanaal. ‘De info die daar werd verspreid, bevatte enkel de voordelen van het project.’

Olivier Scheir

De tegenstanders van de verbreding van het Schipdonkkanaal waren maandagavond bijzonder misnoegd. ‘In tegenstelling tot eerdere afspraken waren we niet uitgenodigd op het podium van de infoavond rond de verbreding van het kanaal. Enkel burgemeester De Roo (CD&V) van Maldegem en Leo Clinckers van de NV Waterwegen en Zeekanaal kregen spreektijd, wij niet’, zegt Koen Cromheecke van het Schipdonkcomité. ‘Uiteindelijk konden we bekomen dat we de eerste vraag mochten stellen, maar van een debat was helemaal geen sprake.’

Het comité verwijt Clinckers dat hij de mensen overspoelt met enkel goed nieuws. ‘In de studie staat bijvoorbeeld dat er maatregelen genomen moeten worden tegen de verzilting, terwijl op de infovergadering plots klonk dat de verzilting geen probleem is.’

Bovendien beschuldigt Cromheecke de NV ervan een verkeerd uitgangspunt aan te nemen. ‘De vraag is niet de haalbaarheid van het project, maar de noodzaak. In een tijd dat we stof kunnen gaan halen op Mars, zal de haalbaarheid van de verbreding van een 56kilometer lang kanaal wel geen probleem zijn. De verbreding kost wel minstens 650 miljoen euro, waarbij men nog veel kosten zoals het herplanten van bomen niet eens meerekent. Maar het zou jobs creëren via de haven van Zeebrugge. Maar wat als je diezelfde 650 miljoen in bijvoorbeeld recreatie en biobrandstof pompt? Hoeveel jobs zal dat opleveren? Die vraag wordt gewoonweg niet gesteld! Of nog:men wil met beweegbare bruggen werken. Maar hoeveel extra wachttijd en files zullen die niet opleveren? Op al die vragen heeft men gewoon geen antwoord.’

Het Schipdonkcomité kondigt daarom hardere acties aan. ‘Wat die zullen inhouden, houden we nog even voor ons’, zegt Karel Van Maele. ‘Maar er komt een objectieve elektronische nieuwsbrief en we gaan ook zelf infovergaderingen organiseren. Op die manier kunnen de mensen op een correcte manier worden ingelicht. Dat willen we beklemtonen: wij zullen de informatie wel op een objectieve manier geven. Pro en contra zullen aan bod komen.’

Wie de nieuwsbrief wil ontvangen, kan mailen naar [email protected]

© 2008 Corelio

sep 25, 2008 - In de pers    No Comments

Omtrent mijn ontslag

Veel geschreven, gezegd en op TV getoond.

In de geschreven pers:

Op de radio:
[sc_embed_player fileurl=”https://www.davidgeens.be/wp-content/uploads/mp3/radio2.mp3″]

jun 4, 2008 - In de pers    No Comments

Participatie

Participatie

Uit uw artikel blijkt dat de participatie geen hoge toppen scheert in het onderwijs, ook de decretaal verplichte participatieraad zelf ontbreekt vaak (DS 3 juni).

Het is echter zo dat vele schooldirecties niet meewerken bij de oprichting hiervan. Soms zelfs ontmoedigen of tegenwerken. Zo ook in het Gents Stedelijk Onderwijs, waar bewust gezorgd wordt voor een ontradingseffect. Voor tweeverdienende ouders die zich vrijwillig willen inzetten, is het quasi onmogelijk om zich op wisselende momenten overdag vrij te maken voor vergaderingen. Daardoor zijn het aantal kandidaten beperkt. In Gent is dat voldoende reden om de raad niet te installeren, hoewel het decreet duidelijk stelt dat het ontbreken van bepaalde kandidaturen, geen reden mag zijn tot niet-oprichting indien er ook maar één andere kandidaat is.

Naar wat ik verneem is dit op vele plaatsen net hetzelfde: directies staan niet te springen om die ‘ouders-bemoeials’ binnen te halen.

David Geens (Knesselare)

© 4 juni De Standaard & David Geens

mei 20, 2008 - In de pers    No Comments

Belastingen verlagen niet

Knesselare gaat de algemene belasting van 87,5 euro niet opnieuw verlagen naar 50 euro per gezin. Oppositiepartij GVP lanceerde het voorstel na de financiële meevaller van het Lokaal Pact. Door dat Lokaal Pact krijgt elke gemeente van de Vlaamse overheid 100 euro per inwoner. Knesselare krijgt dus 800.000 euro om aan schuldafbouw te doen. «In een periode van 10 jaar moet de gemeente jaarlijks 80.000 euro minder aflossingen betalen», zegt David Geens. «Wij willen dat de burger dat voelt en dat kan door de belasting weer naar 50 euro te brengen.» De meerderheid, Groep 9910, wil niet op het voorstel ingaan, omdat Knesselare de komende jaren heel wat zware investeringen moet doen. «Wedden dat een verlaging tegen 2012 wel zal lukken?», voorspelde Geens. (JSA)

© 2008 De Persgroep Publishing

feb 13, 2008 - In de pers    No Comments

Pintje sportcafetaria duurder

De prijzen van de dranken in het cafetaria van de sporthal gaan de lucht in. Voor een gewone consumptie zoals een pintje betaal je nu 1,30 euro in plaats van 1,25 euro. Speciale bieren zoals trappist kosten voortaan een halve euro meer en worden aan 2,50 euro verkocht. Het schepencollege voert de prijsverhoging in omdat de bierprijzen ook in aankoop gestegen zijn. Oppositieraadslid David Geens (GVP) vraagt een gelijkaardige verhoging voor de bijdrage van de sportclubs. Burgemeester Fredy Tanghe staat die koppeling niet toe en zegt dat bijdrages aan sportclubs nooit gekoppeld kunnen worden aan prijzen van dranken in een cafetaria. (JSA)

© 2008 De Persgroep Publishing

Pagina's:«1...9101112131415...21»