okt 8, 2008 - In de pers    No Comments

Stop de goed nieuws-show

Het standpunt van het Schipdonkcomité Maldegem.

In Het Laatste Nieuws van 8 oktober 2008:

In De Standaard van 8 oktober 2008:

Op Radio 2 op 7 oktober 2008:

En in Het Nieuwsblad:

‘Er komen hardere acties’

Maldegem Schipdonkcomité is woedend na infovergadering

‘Stop de goed nieuws-show!’ Dat is de niet mis te verstane boodschap van Schipdonkcomité Maldegem. Het comité is kwaad omdat het amper spreekrecht kreeg op de infovergadering omtrent de verbreding van het kanaal. ‘De info die daar werd verspreid, bevatte enkel de voordelen van het project.’

Olivier Scheir

De tegenstanders van de verbreding van het Schipdonkkanaal waren maandagavond bijzonder misnoegd. ‘In tegenstelling tot eerdere afspraken waren we niet uitgenodigd op het podium van de infoavond rond de verbreding van het kanaal. Enkel burgemeester De Roo (CD&V) van Maldegem en Leo Clinckers van de NV Waterwegen en Zeekanaal kregen spreektijd, wij niet’, zegt Koen Cromheecke van het Schipdonkcomité. ‘Uiteindelijk konden we bekomen dat we de eerste vraag mochten stellen, maar van een debat was helemaal geen sprake.’

Het comité verwijt Clinckers dat hij de mensen overspoelt met enkel goed nieuws. ‘In de studie staat bijvoorbeeld dat er maatregelen genomen moeten worden tegen de verzilting, terwijl op de infovergadering plots klonk dat de verzilting geen probleem is.’

Bovendien beschuldigt Cromheecke de NV ervan een verkeerd uitgangspunt aan te nemen. ‘De vraag is niet de haalbaarheid van het project, maar de noodzaak. In een tijd dat we stof kunnen gaan halen op Mars, zal de haalbaarheid van de verbreding van een 56kilometer lang kanaal wel geen probleem zijn. De verbreding kost wel minstens 650 miljoen euro, waarbij men nog veel kosten zoals het herplanten van bomen niet eens meerekent. Maar het zou jobs creëren via de haven van Zeebrugge. Maar wat als je diezelfde 650 miljoen in bijvoorbeeld recreatie en biobrandstof pompt? Hoeveel jobs zal dat opleveren? Die vraag wordt gewoonweg niet gesteld! Of nog:men wil met beweegbare bruggen werken. Maar hoeveel extra wachttijd en files zullen die niet opleveren? Op al die vragen heeft men gewoon geen antwoord.’

Het Schipdonkcomité kondigt daarom hardere acties aan. ‘Wat die zullen inhouden, houden we nog even voor ons’, zegt Karel Van Maele. ‘Maar er komt een objectieve elektronische nieuwsbrief en we gaan ook zelf infovergaderingen organiseren. Op die manier kunnen de mensen op een correcte manier worden ingelicht. Dat willen we beklemtonen: wij zullen de informatie wel op een objectieve manier geven. Pro en contra zullen aan bod komen.’

Wie de nieuwsbrief wil ontvangen, kan mailen naar [email protected]

© 2008 Corelio