Browsing "Schipdonkkanaal"
mrt 30, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Brieven aan de gouverneur

Na enkele dagen mooi weer, is het spijtig genoeg wat minder. Nu ja, minder, voor de tijd van het jaar hoor je mij zeker niet klagen.

Leuk is ook dat het een beetje is beginnen waaien en als het waait, waait er al eens wat vanalles door mekaar op mijn bureau en als ik dan opruim, merk ik soms dat de wind mij iets heeft meegvoerd vanuit verre streken.

Deze keer vanuit het exotische Gent, blijkbaar uit de schatkist van de heer gouverneur.

In “meer lezen” vindt u een reeks kopies van mooie brieven die oprecht van uit het hart van meetjeslandse bewoners komen en die een ware reden geven waarom men met zijn handen van het Schipdonkkanaal moet afblijven.

Er zijn echt mooie verhalen bij. Persoonlijk heb ik genoten van een kleine PS: “Laat dit alles niet louter een herinnering worden“… Prachtig gewoonweg…

De meetjeslanders hebben gesproken: hopelijk heeft de politiek een beetje geluisterd.

Ik publiceer ze hier, zodat ze nog meer weerklank vinden en beter gehoord zullen worden; deze keer misschien helemaal tot in Brussel. Dan weet men daar ook dat we neen zeggen aan de verbreding.

<%media(20070330-brieven-aan-de-gouverneur.pdf|Brieven aan de gouverneur over de verbreding van het Schipdonkkanaal)%>

mrt 23, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Geheim verslag over verbreding Schipdonkkanaal

Vandaag dwarrelde geheel toevallig een document in mijn handen uit anonieme bron.

Ik had het amper gezien, maar het blijkt een verslag te zijn over wat er zoals tussen de Meetjeslandse burgemeesters en minister Peeters besproken werd.

Interessante lectuur voor de betrokkenen in dit dossier. Wie goed leest kan immers vaststellen dat er burgemeesters zijn die niet écht tegen een verbreding zijn.

De wijze raad uit Lovendegem is ook zeker meegenomen.

Met antwoord van minister Peeters kan je alle kanten uit…

Het geheime document staat bij “meer lezen”…

<%media(20070323-verslag streekplatform meetjesland.pdf|Verslag streekplatform)%>

Verslag te downloaden als pdf (gratis pdf reader downloaden op Adobe)

mrt 22, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Bezoek Minister Peeters aan commissie gemeenten

Op zaterdag 3 maart 2007 was Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, op bezoek in het Meetjesland. De Minister had aandacht voor de verzuchtingen van de regio.

Er werden tal van punten besproken, waaronder de problematiek van het Schipdonkkanaal (meer info bij meer lezen…).

Ontsluiting van Zeebrugge via de binnenvaart – verbreding Schipdonkkanaal

De Minister vroeg de streek aktief mee te werken aan een haalbaarheidsstudie rond de verbreding van het Schipdonkkanaal en andere alternatieven voor de binnenvaartontsluiting van Zeebrugge.

De regio gaat in op deze vraag om op die manier de voor- en nadelen van de verschillende scenario’s in kaart te krijgen. Pas daarna zal het Meetjesland een gegrond standpunt innemen.

Ook specifiek voor Knesselare was er aandacht:

Leefbaarheid van de woonkernen vrijwaren

o Ring rond Lembeke, Ursel, Eeklo

o Doorgaand verkeer weren uit Knesselare

mrt 7, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Verslag van de Staten-Generaal

Nog meer informatie over wat besproken werd tijdens de Staten-Generaal was er te volgen op AVS.

In de reportage heeft men ook specifiek aandacht voor de problematiek omtrent de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Let vooral op de reactie van de gouverneur: hij zegt niet neen…

mrt 7, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

OGP Maldegem verdeelt pamflet tegen verbreding

Een paar dagen geleden kreeg ik plots een telefoon van Jason Van Landschoot. Namens de OGP (Onafhankelijke Gemeente Partij) uit Maldegem voert hij nu tevens actie tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Jason vertelde me dat het dossier hem nauw aan het hart ligt omdat hij in Maldegem nieuwe verkavelingen plots als ziet bedreigd worden door een mogelijke onteigening en voor wat? Veel meerwaarde zal er volgens hem ook niet in zitten in Maldegem. Zijn standpunt kan je al lezen in de commentaren op het eerste artikel over het Schipdonkkanaal.

Jason blijft duidelijk niet bij de pakken zitten. Hij bezorgde me kopie van het pamflet dat hij in Maldegem ronddeelt. Terecht roept hij op om allemaal samen aan hetzelfde zeel te trekken. Daarom dat ik zijn pamflet ook hier weergeef, zodat het zoveel mogelijk weerklank kan vinden.

Jason Van Landschoot

Gemeenteraadslid

Staatsbaan 74 bus 4

9991 Adegem

GSM 0473/88.15.23

[email protected]

www.jasonvanlandschoot.be

Maldegem, 5 maart 2007

Beste buurtbewoner,

De problematiek rond het Schipdonkkanaal bezorgt U met zekerheid kopzorgen. Daarom plaatste ik volgend punt op de dagorde van de laatste Gemeenteraad :

“Opnieuw worden bewoners, bedrijven en aangelanden ongerust gemaakt over dit dossier dat al meer dan 25 jaar aansleept en dateert uit een tijd waar men ongestoord megainfrastructuurwerken uitvoerde. De haven van Zeebrugge is daar, met een lage bezetting een schoolvoorbeeld van. Het kanaal Gent-Brugge is eveneens een trieste getuige, behalve voor de pleziervaart. Men kan zowaar met 3 motorbootjes tegelijk onder een brug(zelf gezien) maar van binnenvaart is weinig te merken. Vele gemeenten werden in twee gesneden terwijl het beoogde tonnage nooit werd gehaald!

CD&V provincieraadslid en Oud Burgemeester Luc Lampaert van Zomergem breekt nu een lans om dit dossier definitief af te sluiten. Hij doet er alles aan (er circuleren zelfs voorgedrukte brieven op het internet die elke burger aan de Heer Gouverneur kan sturen) om dit dossier te blokkeren en af te voeren. Ook in Maldegem circuleren reeds een aantal kettingmails over dit onderwerp.

Onder het mom van een economisch voordeel (ik zie geen containerhaven op 18 km van Zeebrugge) vermoed ik dat ons bestuur voor deze zaak gewonnen is. De nieuwe industriezone is gepland op 2 km afstand van het kanaal, een aansluiting op het kanaal zou enkel kunnen bij herlocatie of het trekken van een doodlopend kanaal dwars door de Gemeente. Een jachthaven zou misschien leuk zijn maar gelukkig ligt er zowel in Adegem als in Eeklo eentje….”

De OGP kant zich tegen de hetze en pleit voor alternatieven!

1. Hoeveel huizen dienen er op Maldegems Grondgebied te worden onteigend?

2. Wat is de impact op het milieu?

3. Wat is het standpunt van het College?”

Op de vragen kwam volgend antwoord:

Vraag 1 : Het zal blijken uit de studie hoeveel huizen er moeten verdwijnen(info nochtans beschikbaar)

Vraag 2 : Standpunt natuurpunt- vervangend groen te voorzien= onteigenen van boeren!!!

Vraag 3 : Dixit Burgemeester Johan De Roo “we zullen heftig reageren” en “we zullen de voor- en nadelen bekijken”.

In de omgeving van Strobrugge, Rapenbrugstraat, Celie zal er (gelet op vorige studies) quasi zeker onteigend worden. De omgeving Balgerhoeke/ Oude Staatsbaan/Raverschoot/Berlaars/Veldekens zal gelet op de rechttrekking tussen Adegem en Eeklo(referentie is de brug van de N49 aan de verbrandingsoven die een andere lijn dan het kanaal volgt)eveneens in de brokken gaan delen.

Er kwam geen duidelijk antwoord van de meerderheid. Dit wijst er op dat àndere belangen in overweging worden genomen. De onzekerheid duurt dus (doelbewust ?) verder. Het was op de Gemeenteraad voelbaar dat over de Partijgrenzen heen velen TEGEN de verbreding zijn maar ze dit om politieke redenen niet kunnen zeggen!

De beste hoop is om over de partijgrenzen heen een gemeenschappelijk standpunt in te nemen en te formuleren naar de overheid. Ook de betrokken gemeentelijke overheden dienen een gezamenlijk éénsluidend standpunt in te nemen.

Daarom is het noodzakelijk en dringend dat u navraag doet bij Uw Gemeenteraadslid omtrent zijn of haar zienswijze ! De lijst van de gemeenteraadsleden vindt u op de keerzijde. Graag kreeg ik een kopie van Uw vragen en hun antwoord via mail of per post. Bezoek ook eens www.schipdonkkanaalblijft.be .

Met Vriendelijke Groeten

Jason Van Landschoot

Ik merk alleszins dat zijn pamflet de nodige aandacht krijgt in Maldegem; dat merk je ook aan de reacties die op het originele artikel nog blijven toestromen.

Jason stuurde me ook nog een mail met een duidelijke oproep:

Ik ben , na de vele telefoons van buurtbewoners van het Schipdonkkanaal,

een pamfletaktie gestart(zie bijlage). Gisteren startte ik aan Veldekens en

raakte tot ongeveer Paddepoele. Morgen na de middag ga ik op de Conduit en

omgeving de laatste pamfletten bussen. Een ruwe schatting brengt me op 70

huizen die mogelijk in de gevarenzone liggen.

Zoals ik aan mijn tenen kon voelen op de laatste Gemeenteraad(en U

waarschijnlijk ook) zijn er over de partijgrenzen heen veel tegenstanders

die om partijpolitieke redenen zwijgen. Ik hoop op deze manier , met de hulp

van de betrokken buurtbewoners, hun persoonlijk standpunt te kennen en

zodoende tot een gemeenschappelijk standpunt over deze uitbreiding te komen.

Dit systeem is misschien Amerikaans(ask your congressman!) maar blijkt

bijzonder effectief en de puurste vorm van democratie. Ik doe dan ook een

oproep naar alle politieke collega’s om een duidelijk standpunt in te nemen!

Ik ben alvast TEGEN!

Om u dus te helpen, kan u hier de <%media(20070307-raadsleden maldegem.pdf|lijst met raadsleden van Maldegem )%> downloaden, in het geval dat u inderdaad een vraag wil richten aan uw raadslid.

mrt 4, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Duidelijke taal op Staten-Generaal

Op de Staten Generaal werd duidelijke taal gesproken:

1. Het Seine-Schelde-West project (= de verbreding van het Schipdonkkanaal) is voor de minister een belangrijk project dat niet alleen gevraagd wordt door Zeebrugge, maar ook door anderen.

2. De minister weet dat het een gevoelig project is.

3. In 2008 zal de haalbaarheidstudie klaar zijn en dan wordt er beslist als het schipdonkkanaal moet verbreed worden of niet. De uitvoering is voorzien voor heel snel daarna.

4. Er is een forum, een stuurgroep en een klankbordgroep die allemaal hun advies zullen geven, maar de minister wil luisteren naar veel mensen.

5. Het doel is een zeekanaal voor schepen van 4500 ton

6. Men zal zoveel als mogelijk binnen de reserveringszone blijven.

7. Er zijn niet alleen onteigeningen nodig voor het kanaal maar ook voor de aanleg van grote bruggen. Misschien ook wel voor de aanleg van de ring rond Eeklo door Beke.

8. Bovendien dromen bepaalde mensen nu reeds van groencompensaties, dus nog meer landbouwgrond moet verdwijnen.

9. Het project zou en beter waterhuishouding moeten brengen en ook economische troeven bieden aan de streek.

Tijdens de Staten Generaal bleek echter duidelijk dat hier een over-transportcapaciteit wordt voorgesteld. Staatssecretaris Bruno Tuybens weigert een nieuw spoor aan te leggen tussen Zeebrugge, langs de expresweg naar Antwerpen. Er is nu al voldoende capaciteit voor alle haventrafiek van Zeebrugge via het spoor op de bestaande spoorlijn Brugge-Gent-Antwerpen. Met de nieuwe sporen (de ontdubbeling van 2 naar 4 sporen) wordt er een transportcapaciteit gecreëerd goed voor 4 havens van Zeebrugge.

Er werd duidelijk gepleit voor een grondig onderzoek: is het Meetjesland in staat zo een project te dragen. Kan de streek dit nog aan? Op 25 km van een bestaand zeekanaal zou er een nieuw zeekanaal moeten komen!

We moeten dus onze inspanningen verder zetten. Tot hiertoe waren ze gericht naar de gouverneur (en hier hebben we gescoord), nu moeten we er voor zorgen om een grote massa mensen te overtuigen zich te verzetten tegen de verbreding van het kanaal.

Als jullie mooie foto’s hebben, stuur maar op, dan kunnen ze een plaatsje krijgen op deze site.

Luc Lampaert

feb 6, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Verbreding van het Schipdonkkanaal

Vandaag kreeg ik een email van vriend en collega-politicus Luc Lampaert, CD&V-provincieraadslid voor onze regio, omtrent een mogelijke verbreding van het Schipdonkkanaal.

Op maandag 5 februari 2007 was er een belangrijke vergadering van het RESOC Meetjesland, Leiestreek & Schelde. RESOC staat voor regionaal economisch en sociaal overlegcomité). Het was de “voorbereidingsvergadering” voor de vergadering “Staten Generaal Mobiliteit” die op 5 maart 2007 plaats heeft in het Provinciehuis.

Er werd duidelijk gepleit voor de verbreding van het Schipdonkkanaal. Ik vrees dat ook op de Staten Generaal zal voorgesteld worden het kanaal te verbreden.

Zoals u weet heb ik mij altijd verzet tegen deze verbreding, maar ik vrees dat, als we nu geen massa mensen kunnen mobiliseren tegen deze verbreding, wij het pleit gaan verliezen.

Daarom deze warme oproep: stuur deze mail door aan al uw mailadressen en vraag hen:

1) op hun beurt de mail door te sturen en

2) de brief in bijlage aan de Gouverneur te mailen of te sturen. Dat kan eenvoudig via [email protected]

In bijlage vindt u een korte nota rond het kanaal en de brief aan de Gouverneur.

Dank voor uw steun, en vergeet niet:mensen die niet vlak aan het kanaal wonen zullen niet op eigen initiatief reageren. Hun steun kan alleen als wij het hen vragen.

Luc Lampaert

Ik moet eerlijk bekennen niet op de hoogte te zijn van dit dossier voor ik dit las. Maar na het lezen van het dossier (zie verder) en uit sympathie voor Luc plaats ik het op mijn blog als een algemene oproep, want ik kan begrijpen dat zonder echte noodzaak en het voor handen zijn van alternatieven, de rechtsonzekerheid en dreigende onteigening voor de mensen langs het Schipdonkkanaal ondragelijk moeten zijn.

Ik ben trouwens eerst wat gaan lezen over het Schipdonkkanaal zelf op Wikipedia om meer te weten over het vroegere nut en doel van dit sympathiek klein kanaaltje dat zo uitnodigend is om langs te wandelen (het enige waarvan ik het dus tot vandaag kende).

Voor wie een globaal beeld wil hebben van de omgeving, ik heb even de coördinaten opgezocht bij Google Maps.

Het dossier dat Luc bij zijn email voegde:

Wanneer het allemaal begon, weet ik niet: misschien was ik nog niet geboren, maar wat ik weet is dat in 1981, toen we op de barricaden stonden voor de strijd tegen de ring rond Eeklo, de verbreding van het Schipdonkkanaal al getekend stond op het gewestplan.

Het idee om het schipdonkkanaal te verbreden vond haar oorsprong vele tientallen jaren terug. Het plan ontstond in het brein van één of andere illustere ambtenaar, die vandaag zeker op pensioen is en dus zijn plan niet meer kan verdedigen.

Waarom 1981: omdat wij toen met een groep mensen erin geslaagd zijn om het gewestplan defacto te wijzigen en de ring rond Eeklo over Zomergems grondgebied tegen te houden.

Hebben we toen de ring een halt kunnen toeroepen, we zijn er op vandaag nog niet in geslaagd de plannen voor de verbreding van het Schipdonkkanaal definitief te laten schrappen, in tegendeel zoals hieronder zal blijken.

In 1980 dacht men dat Gent om bepaalde redenen zou pleiten voor de verbreding van het kanaal. In 1988 was duidelijk dat Gent zich samen met ons verzette. Het overstromingsgevaar van Gent was plots minder belangrijk geworden dan de bloei van de haven van Gent.

Bepaalde studies rond het Schipdonkkanaal, kwamen tot de conclusie dat het kanaal te waardevol was om verbreed te worden.

Inderdaad in de jaren 80 was één van de grote voorstanders van de verbreding, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Oost Vlaanderen: de GOMOV. Deze zou uiteindelijk een GOMOV-studie afleveren die ons voldoende argumenten gaf om de verbreding te bestrijden. Onze vijand was onze beste advocaat geworden en met wetenschappelijke argumenten konden we de aantasting van het kanaal bestrijden.

We starten opnieuw in 1988.

Toen schreef de toenmalige schepen van de stad Gent, Frans Verheecke, in een reactie op een studie van WES (het West-Vlaamse Economisch Studiebureau)(de tegenhanger van de GOMOV) dat hij tegen het Noorderkanaal was. Dit Noorderkanaal liep volgens de studie van het WES van Zeebrugge naar Merendree. Dat dit eigenlijk een verkeerd woordgebruik was, (daar wij het Noorderkanaal altijd in de Polders situeren) moet niet verwonderen, maar bewijst dat men in dit dossier zeer oplettend moet zijn.

Hij sprak van “kosten-batenanalyses die misplaatste grappen leken; slechte argumentatie; gevaar voor Gent; economisch onverantwoorde plannen ….”

Regelmatig werd gesproken over: de wateroverlast voor de stad Gent: een belangrijk argument van de administratie voor de verbreding. Doch hier stond en staat de administratie nog steeds regelrecht tegenover bijvoorbeeld Prof ANSELIN en de vroegere Directeur-generaal van de Gentse haven DE WILDE, die dit probleem via het kanaal Gent-Terneuzen willen aanpakken (en terecht).

Het was de tijd van Minister OLIVIER, we zouden nog Johan SAUWENS krijgen en Theo KELCHTERMANS en dan Minister BALDEWIJNS en uiteindelijk Steve STEVAERT. Zelfs VAN MECHELEN kwam onlangs om de hoek kijken. Ministers genoeg.

In 1988 verzette ook de boerenbond zich tegen de verbreding: zelfs de boerenbond van Brugge !!!

Olivier meldde ons dat er niets beslist was.

Sauwens zei in 1990: dat de verbreding geen prioriteit was. Hij schreef “dat noch de noodzaak, noch de economische rentabiliteit is aangetoond.” Maar eind 1990 maakt de administratie een “Verkeers- en Vervoersplan Vlaanderen” en daarin voorziet men een gabarit-aanpassing van schipdonk.

Er komt protest en hij haast zich om te schrijven: “sorry, maar dat is een loutere theoretische mogelijkheid; er is nog geen beslissing genomen en we hebben goed geluisterd naar uw argumenten tegen en bovendien we hebben geen geld, dus….. don’t worry”.

Kelchtermans zegt in 1992 op vraag van Bart Van den Driessche: “de verbreding van schipdonk is noodzakelijk voor de goede afvoer van wasdebieten vanuit het Gentse naar zee, maar….er is nog geen beslissing genomen.”

In 1994 wil de GOM-West Vlaanderen dat er snel werk wordt gemaakt van de omvorming van schipdonk tot duwvaart voor schepen van 2000 tot 3000 ton. (2000 ton is de capaciteit van de huidige ringvaart rond Gent)

Gelukkig antwoord KELCHTERMAN opnieuw dat er geen budgetten werden gereserveerd. Maar hij spreekt nu van het VIP (Vlaams Infrastructuurplan): in het streefprogramma wordt de verbreding opgenomen als essentieel.

Er wordt terug zowat overal alarm geslagen. Eind 1994 schrijft de Minister: “ik moet ten stelligste ontkennen dat de uitvoering van de werken nakend zijn. De begroting 1995 voorziet geen geld voor uitvoering zelfs niet voor studie of onderzoek.”

In 1995 komt BALDEWIJNS op de proppen. “De kanaalverbreding moet mogelijk blijven in de toekomst, zowel voor de binnenvaart als voor de waterbeheersing. Op de begroting zijn echter in de komende jaren geen budgetten voorzien.”

In 1997 komt een nieuwe actor naar voor: het Streekplatform Meetjesland. Ik veronderstel dat ze het dossier niet goed kenden, toen ze schreven: “er is een algemene consensus om het schipdonkkanaal te verbreden” Een vlammende brief, een kwade reactie: ’t was nodig.

Dat zelfde jaar wordt zelfs door de Vlaamse Gemeenschap een eerste huis gekocht langs de vaart in Eeklo: gaan ze nu toch starten?

In het parlement spreekt BALDEWIJNS voor het eerst van 4400 ton.

Na een reactie van Zomergem, schrijft BALDEWIJNS dat hij een studie zal laten uitvoeren in het kader van het Structuurplan Vlaanderen: en zo naderen we de moderne tijden en de tussenkomsten van onze Vlaamse parlementairen.

BALDEWIJNS gaat, STEVAERT komt.

In 1999 start de maatschappelijke impactstudie. Mijn laatste brief die ik als burgemeester mocht ontvangen (van de administratie nog wel) vermeld: “een verbreding van het kanaal wordt niet in beschouwing genomen. We zijn 2001.

En dan: Het ruimtelijke structuurplan Vlaanderen.

De Leie en het afleidingskanaal worden hier gecatalogeerd onder het hoofdwaterwegennet (zoals het Albertkanaal, de Schelde-Rijnverbinding, …): allé weer mis

Kort even verwijzen naar de onderliggende plannen:

Het provinciaal ruimtelijke structuurplan Oost Vlaanderen: de tekst van het structuurplan Vlaanderen wordt overgenomen in het richtinggevende gedeelte (niet in het bindende gedeelte) en met wat uitleg rond alternatieven voor de verbinding met Zeebrugge. Terecht als schipdonk hoofdwaterweg is, is het een Vlaamse bevoegdheid en heeft de provincie hier niets mee te maken.

Het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan Zomergem: weinig wordt vermeld, alleen: “Er moet een RUP opgemaakt worden met het schipdonkkanaal als bovenlokaal ecologisch netwerk”: goed Zomergem, hoewel ik liever heel streng was geweest.

Het plan Techum: beter de maatschappelijke impactstudie voor de ontsluiting van de Vlaamse kusthavens. Een strategische studie met betrekking tot de hinterlandverbindingen van de kusthavens, Zeebrugge en Oostende, via het waterwegennet. (MaIS)

Eerste beperking: men spreekt alleen over de kusthavens: men moet dus ook de andere havens bestuderen.

Een aantal alternatieven worden bestudeerd: drie uit het RSV:

1) verbreding van het Kanaal Gent-Brugge

2) een nieuwe verbinding tussen Zeebrugge en het kanaal Gent-Terneuzen, met een noordelijke en een zuidelijke (lees schipdonk) variant

3) uitbouw van de kustvaart op de Scheldemonding

Het is een grondige studie, in verschillende fazen, die echter geen uitspraak doet, maar die wel voor alle alternatieven de voor en de nadelen beschrijft. Men houdt rekening met zowat alle factoren.(oa ook het grondverzet)

Wat schrijft men over schipdonk: verbreden tot 4400 ton.

Groot biotoopverlies. Een groot cultureel en sociaal impact. Waterbeheersing wordt verbeterd. Doch probleem baggerspecie.

En nu. Tot op vandaag waren wij heel gelukkig dat de Minister geen prioriteit scheen te geven aan het project. Eric Matthijs en ikzelf drongen aan gezien de grote problemen die de studie aantoont, dat men de onzekerheid die bij de mensen leeft en die een grote waardevermindering betekent voor de eigendommen, definitief zou op heffen.

Maar nu verschijnt het project Seine-Schelde, een prioritair binnenvaartproject binnen het Trans-Europees Netwerk. Men spreekt over een realisatie tegen 2016. In een persbericht van 16 juni 2006 stond dat het project ook het Afleidingskanaal van de Leie omvatte doch slechts tot de kruising met het kanaal Gent-Oostende.

Ik wou echter zekerheid en nam contact op met het kabinet van de minister op 29 juni 2006.

De minister antwoordde mij op 29 augustus 2006. De haven van Zeebrugge had aangedrongen op een uitbreiding van het project: Seine-Schelde West, met daarin de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Op 2 maart 2007 zijn er Staten Generaal Mobiliteit. In aanwezigheid van alle politici van de streek en alle verantwoordelijk ambtenaren, zullen de bevoegde ministers er luisteren naar de wensen op het gebied van mobiliteit in de streek. De verbreding van het Schipdonkkanal staat op de agenda en sommigen zullen het daar verdedigen “omdat het een economische meerwaarde zou betekenen voor de streek”.

Niets is echter minder waar: Zeebrugge is in essentie een containerhaven die een snelle verbinding zoekt met het “verre” hinderland zelfs voorbij de provinciegrenzen. Men wil een snelweg voor goederentransport. Eeklo en Maldegem zullen er economisch niet beter van worden: men zal geen containers laden in Zeebrugge om te lossen in Eeklo. De verbreding biedt geen meerwaarde voor de haven van Gent, terwijl een groot deel van de mensen juist werkt in Gent en niet in Zeebrugge.

Het impact op de streek is enorm: van een kanaal geschikt voor verkeer van 850 ton, wil men een kanaal voor verkeer tot 4500 ton. Een groot deel van de bruggen zullen definitief sneuvelen. Er is een reëel gevaar dat Zomergem in de streek geïsoleerd wordt. De zachte recreatie en de horeca die zich nu rond het Schipdonkkanaal heeft ontwikkeld, moet verdwijnen.

Bijna parallel aan het bestaande kanaal Gent-Terneuzen, in vogelvlucht 20-25 km, wil men een nieuw zeekanaal aanleggen.

Ik wil dat men eindelijk eens keuzes maakt. Vele jaren terug koos men voor een economische as Gent-Terneuzen: we moeten er nu voor zorgen dat deze as optimaal wordt uitgebouwd. De topprioriteit voor onze streek is de bouw van een nieuwe zeesluis in Sas van Gent.

Zeebrugge kan gerust een verbinding met het hinterland krijgen via de Westerschelde. De haven van Gent en de Waaslandhaven kunnen hier een belangrijke rol spelen en deze beslissing zou de economie van Oost-Vlaanderen ten goede komen.

Luc Lampaert

Provincieraadslid

De voorbeeldbrief kan je <%media(20070206-schipdonk-brief Gouverneur.doc|hier)%> downloaden.

Via de “Mail dit naar een kennis”-link kan je deze oproep verder verspreiden.

Reacties zijn ook uiteraard welkom…

Alvast bedankt aan iedereen die de moeite neemt om hier eens naar te kijken en over na te denken.

Pagina's:«123456789