mrt 7, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

OGP Maldegem verdeelt pamflet tegen verbreding

Een paar dagen geleden kreeg ik plots een telefoon van Jason Van Landschoot. Namens de OGP (Onafhankelijke Gemeente Partij) uit Maldegem voert hij nu tevens actie tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal.

Jason vertelde me dat het dossier hem nauw aan het hart ligt omdat hij in Maldegem nieuwe verkavelingen plots als ziet bedreigd worden door een mogelijke onteigening en voor wat? Veel meerwaarde zal er volgens hem ook niet in zitten in Maldegem. Zijn standpunt kan je al lezen in de commentaren op het eerste artikel over het Schipdonkkanaal.

Jason blijft duidelijk niet bij de pakken zitten. Hij bezorgde me kopie van het pamflet dat hij in Maldegem ronddeelt. Terecht roept hij op om allemaal samen aan hetzelfde zeel te trekken. Daarom dat ik zijn pamflet ook hier weergeef, zodat het zoveel mogelijk weerklank kan vinden.

Jason Van Landschoot

Gemeenteraadslid

Staatsbaan 74 bus 4

9991 Adegem

GSM 0473/88.15.23

[email protected]

www.jasonvanlandschoot.be

Maldegem, 5 maart 2007

Beste buurtbewoner,

De problematiek rond het Schipdonkkanaal bezorgt U met zekerheid kopzorgen. Daarom plaatste ik volgend punt op de dagorde van de laatste Gemeenteraad :

“Opnieuw worden bewoners, bedrijven en aangelanden ongerust gemaakt over dit dossier dat al meer dan 25 jaar aansleept en dateert uit een tijd waar men ongestoord megainfrastructuurwerken uitvoerde. De haven van Zeebrugge is daar, met een lage bezetting een schoolvoorbeeld van. Het kanaal Gent-Brugge is eveneens een trieste getuige, behalve voor de pleziervaart. Men kan zowaar met 3 motorbootjes tegelijk onder een brug(zelf gezien) maar van binnenvaart is weinig te merken. Vele gemeenten werden in twee gesneden terwijl het beoogde tonnage nooit werd gehaald!

CD&V provincieraadslid en Oud Burgemeester Luc Lampaert van Zomergem breekt nu een lans om dit dossier definitief af te sluiten. Hij doet er alles aan (er circuleren zelfs voorgedrukte brieven op het internet die elke burger aan de Heer Gouverneur kan sturen) om dit dossier te blokkeren en af te voeren. Ook in Maldegem circuleren reeds een aantal kettingmails over dit onderwerp.

Onder het mom van een economisch voordeel (ik zie geen containerhaven op 18 km van Zeebrugge) vermoed ik dat ons bestuur voor deze zaak gewonnen is. De nieuwe industriezone is gepland op 2 km afstand van het kanaal, een aansluiting op het kanaal zou enkel kunnen bij herlocatie of het trekken van een doodlopend kanaal dwars door de Gemeente. Een jachthaven zou misschien leuk zijn maar gelukkig ligt er zowel in Adegem als in Eeklo eentje….”

De OGP kant zich tegen de hetze en pleit voor alternatieven!

1. Hoeveel huizen dienen er op Maldegems Grondgebied te worden onteigend?

2. Wat is de impact op het milieu?

3. Wat is het standpunt van het College?”

Op de vragen kwam volgend antwoord:

Vraag 1 : Het zal blijken uit de studie hoeveel huizen er moeten verdwijnen(info nochtans beschikbaar)

Vraag 2 : Standpunt natuurpunt- vervangend groen te voorzien= onteigenen van boeren!!!

Vraag 3 : Dixit Burgemeester Johan De Roo “we zullen heftig reageren” en “we zullen de voor- en nadelen bekijken”.

In de omgeving van Strobrugge, Rapenbrugstraat, Celie zal er (gelet op vorige studies) quasi zeker onteigend worden. De omgeving Balgerhoeke/ Oude Staatsbaan/Raverschoot/Berlaars/Veldekens zal gelet op de rechttrekking tussen Adegem en Eeklo(referentie is de brug van de N49 aan de verbrandingsoven die een andere lijn dan het kanaal volgt)eveneens in de brokken gaan delen.

Er kwam geen duidelijk antwoord van de meerderheid. Dit wijst er op dat àndere belangen in overweging worden genomen. De onzekerheid duurt dus (doelbewust ?) verder. Het was op de Gemeenteraad voelbaar dat over de Partijgrenzen heen velen TEGEN de verbreding zijn maar ze dit om politieke redenen niet kunnen zeggen!

De beste hoop is om over de partijgrenzen heen een gemeenschappelijk standpunt in te nemen en te formuleren naar de overheid. Ook de betrokken gemeentelijke overheden dienen een gezamenlijk éénsluidend standpunt in te nemen.

Daarom is het noodzakelijk en dringend dat u navraag doet bij Uw Gemeenteraadslid omtrent zijn of haar zienswijze ! De lijst van de gemeenteraadsleden vindt u op de keerzijde. Graag kreeg ik een kopie van Uw vragen en hun antwoord via mail of per post. Bezoek ook eens www.schipdonkkanaalblijft.be .

Met Vriendelijke Groeten

Jason Van Landschoot

Ik merk alleszins dat zijn pamflet de nodige aandacht krijgt in Maldegem; dat merk je ook aan de reacties die op het originele artikel nog blijven toestromen.

Jason stuurde me ook nog een mail met een duidelijke oproep:

Ik ben , na de vele telefoons van buurtbewoners van het Schipdonkkanaal,

een pamfletaktie gestart(zie bijlage). Gisteren startte ik aan Veldekens en

raakte tot ongeveer Paddepoele. Morgen na de middag ga ik op de Conduit en

omgeving de laatste pamfletten bussen. Een ruwe schatting brengt me op 70

huizen die mogelijk in de gevarenzone liggen.

Zoals ik aan mijn tenen kon voelen op de laatste Gemeenteraad(en U

waarschijnlijk ook) zijn er over de partijgrenzen heen veel tegenstanders

die om partijpolitieke redenen zwijgen. Ik hoop op deze manier , met de hulp

van de betrokken buurtbewoners, hun persoonlijk standpunt te kennen en

zodoende tot een gemeenschappelijk standpunt over deze uitbreiding te komen.

Dit systeem is misschien Amerikaans(ask your congressman!) maar blijkt

bijzonder effectief en de puurste vorm van democratie. Ik doe dan ook een

oproep naar alle politieke collega’s om een duidelijk standpunt in te nemen!

Ik ben alvast TEGEN!

Om u dus te helpen, kan u hier de <%media(20070307-raadsleden maldegem.pdf|lijst met raadsleden van Maldegem )%> downloaden, in het geval dat u inderdaad een vraag wil richten aan uw raadslid.