mrt 4, 2007 - Schipdonkkanaal    No Comments

Duidelijke taal op Staten-Generaal

Op de Staten Generaal werd duidelijke taal gesproken:

1. Het Seine-Schelde-West project (= de verbreding van het Schipdonkkanaal) is voor de minister een belangrijk project dat niet alleen gevraagd wordt door Zeebrugge, maar ook door anderen.

2. De minister weet dat het een gevoelig project is.

3. In 2008 zal de haalbaarheidstudie klaar zijn en dan wordt er beslist als het schipdonkkanaal moet verbreed worden of niet. De uitvoering is voorzien voor heel snel daarna.

4. Er is een forum, een stuurgroep en een klankbordgroep die allemaal hun advies zullen geven, maar de minister wil luisteren naar veel mensen.

5. Het doel is een zeekanaal voor schepen van 4500 ton

6. Men zal zoveel als mogelijk binnen de reserveringszone blijven.

7. Er zijn niet alleen onteigeningen nodig voor het kanaal maar ook voor de aanleg van grote bruggen. Misschien ook wel voor de aanleg van de ring rond Eeklo door Beke.

8. Bovendien dromen bepaalde mensen nu reeds van groencompensaties, dus nog meer landbouwgrond moet verdwijnen.

9. Het project zou en beter waterhuishouding moeten brengen en ook economische troeven bieden aan de streek.

Tijdens de Staten Generaal bleek echter duidelijk dat hier een over-transportcapaciteit wordt voorgesteld. Staatssecretaris Bruno Tuybens weigert een nieuw spoor aan te leggen tussen Zeebrugge, langs de expresweg naar Antwerpen. Er is nu al voldoende capaciteit voor alle haventrafiek van Zeebrugge via het spoor op de bestaande spoorlijn Brugge-Gent-Antwerpen. Met de nieuwe sporen (de ontdubbeling van 2 naar 4 sporen) wordt er een transportcapaciteit gecreëerd goed voor 4 havens van Zeebrugge.

Er werd duidelijk gepleit voor een grondig onderzoek: is het Meetjesland in staat zo een project te dragen. Kan de streek dit nog aan? Op 25 km van een bestaand zeekanaal zou er een nieuw zeekanaal moeten komen!

We moeten dus onze inspanningen verder zetten. Tot hiertoe waren ze gericht naar de gouverneur (en hier hebben we gescoord), nu moeten we er voor zorgen om een grote massa mensen te overtuigen zich te verzetten tegen de verbreding van het kanaal.

Als jullie mooie foto’s hebben, stuur maar op, dan kunnen ze een plaatsje krijgen op deze site.

Luc Lampaert