Browsing "Schipdonkkanaal"
mrt 2, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

Interessant leesvoer over Schipdonkkanaal

Mijn goede vriend Luc Lampaert heeft me de afgelopen weken heel wat interessante documenten toegestuurd die ik u zeker niet wil onthouden:

<%media(schipdonkkanaal/20080302-droomproject-gouverneur.pdf|Droomt gouverneur Denys al van de verbreding?)%>

<%media(schipdonkkanaal/20080302-standpunt-spa-meetjesland.pdf|Standpunt van de sp.a-afdelingen langsheen het Oost-Vlaamse Schipdonkkanaal)%>

<%media(schipdonkkanaal/20080302-standpunt-vlaams-agrarisch-centrum.pdf|Standpunt Vlaams Argrarisch Centrum)%>

<%media(schipdonkkanaal/20080302-vanparys.pdf|Tony Van Parys steunt actie tegen verbreding)%>

<%media(schipdonkkanaal/20080302-vervotte-cijfers-spoorvervoer.pdf|Inge Vervotte geeft cijfers over spoorverbiding Zeebrugge)%>

De presentatie van ‘T Groot Gedelf staat bij meer lezen…

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/media/schipdonkkanaal/20080302-presentatie/” title=””]

feb 12, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

Foto's van het Schipdonkkanaal van Carlie Heyerick

Carlie Heyerick bezorgde me vandaag nog een paar prachtige foto’s van het Schipdonkkanaal in Zomergem.

Voor deze pracht verdwenen is, wil ik de foto’s hier online plaatsen voor het nageslacht.

[foldergallery folder=”wp-content/uploads/media/schipdonkkanaal/carlie/” title=””]

jan 31, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

Bomenkap: bomen worden heraangeplant

Ik kreeg eindelijk een antwoord op mijn vragen aan minister Crevits omtrent de bomenkap te Damme (en volgende):

Geachte Heer,

Minister Hilde Crevits heeft me gevraagd uw mail te beantwoorden.

De bomenkap betreft het kappen van kaprijpe bomen en kadert dus binnen het gewone onderhoud van kaprijpe bomen, dit door afdeling Wegen en Verkeer. Dit alles kadert in een natuurlijk proces om tijdig de bomen te vervangen.

De wortels die nog in de grond zitten, zal men nog moeten uitfrezen. In elk geval is de heraanplanting gepland.

Vriendelijke groet,

Sofie Decavele

Kabinetsmedewerkster

Minister Hilde Crevits

Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Koning Albert II-laan 20 bus 1 – 1000 Brussel

jan 27, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

Nieuwe bomenkap langsheen het Schipdonkkanaal?

Ik kreeg zopas een anoniem bericht via mijn site:

vooraleer er weer een hitse onstaat bij de mensen meld ik u dat er terug een kapping word uitgevoerd dit zijnde van duivekeetbrug tot aan lindekensbrug (meer gekend als motjes brug) aan het containerpark van zomergem

de werken starten op 28 januarie zullen ongeveer 14 dagen duren of of zoveel langer als korter indien nodig.De schipperij dient deze locatie met de nodige voorzichtigheid voorbij te varen.

Ik kan het op dit moment zelf niet natrekken of dit klopt; ik hoop dat één van de bezoekers van mijn blog dat even kan en eventueel bevestiging of ontkenning geeft in de comments.

jan 20, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

College Knesselare reageert op MER Schipdonkkanaal

Op de gemeenteraad van 16 januari 2008 heeft het schepencollege meegedeeld dat betreffende het MER verbreding Schipdonkkanaal er via de gemeente geen reacties binnenkwamen, maar dat ze wel zelf een tweetal opmerkingen heeft geformuleerd.

Kort samengevat vindt het college dat er meer gemeenten betrokken moeten worden bij dit onderzoek omdat, en dit snijdt ook het tweede punt aan in hun brief, de waterhuishouding bij een eventuele verbreding in een veel groter gebied betrokken is.

De volledige brief kan u <%media(schipdonkkanaal/20080117-MER reactie cbs knesselare.pdf|hier)%> nalezen.

jan 19, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

Verslag klankbordgroep 14 december 2007

Bij deze het volgende verslag van de klankbordgroep.

Ik vond één stukje wel bijzonder genoeg om het apart te belichten:

Johan De Roo (Maldegem) merkt op dat er nog steeds geen duidelijkheid is of het project al dan niet doorgaat. Nochtans wegen de nadelen voor Maldegem volgens hem veel zwaarder dan de voordelen. Op macro-economisch vlak (i.e. voor heel Vlaanderen) zal dit allicht anders zijn. Hij vraagt zich dan ook af of de gemeente de afweging van de voor- en nadelen dient te maken vóór 7 januari 2008.

Ewald Wauters licht nogmaals de procedure van de kennisgeving toe. De inspraak speelt zich niet af op het niveau van het voor of tegen het project zijn, maar betreft de te volgen procedure: zijn er nog andere te onderzoeken alternatieven of bijhorende aspecten die nader bestudeerd moeten worden? Hij deelt tevens mee dat dit zeker niet de laatste stap in de procedure is. Vooraleer een eerste spadesteek kan gegeven worden, dienen nog heel wat stappen te worden uitgevoerd.

Het volledig verslag vind je <%media(schipdonkkanaal/20080117-Verslag klankbordgroep Seine-Schelde West 14-12-2007.pdf|hier)%>.

jan 16, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

Actiecomitees slaan handen in mekaar

Mijn vrienden van ’t Groot Gedelf stuurde me dit persbericht:

Schipdonkkanaal moet blijven zoals het is!

Een bezorgde groep enthousiaste mensen uit Oost- en West-Vlaanderen heeft op een eerste overkoepelende vergadering in Zomergem beslist zich te verenigingen in de strijd tegen de verbreding van het Schipdonkkanaal. Samen zijn we sterker!

Oorspronkelijk werden er reeds acties gevoerd onafhankelijk van elkaar in Zomergem en in Damme. Vanaf vandaag worden werk– en actiegroepen opgericht in elke gemeente langs het kanaal: Maldegem, Eeklo, Sint-Laureins, Brugge, Knokke……

Alle acties worden vanaf nu gebundeld onder dezelfde naam : ‘t Groot Gedelf.

De petitieacties worden verder gezet èn uitgebreid. Het is de bedoeling om 15000 handtekeningen te verzamelen om zo een hoorzitting te kunnen eisen in het Vlaams Parlement. Iedereen wordt dus vriendelijk uitgenodigd de petitie vandaag nog te ondertekenen online op www.tgrootgedelf.be of op www.zomergem.be.

In maart wordt er een informatieavond gegeven in de verschillende gemeentes. Daarover volgt later nog verdere info.

Noteer nu alvast 27 april in jullie agenda.

Dan roepen we massaal alle inwoners van Zeebrugge tot in Zomergem op om deel te nemen aan een wandel-fiets- of ruitertocht langs ons mooie Schipdonkkanaal.

We willen tonen hoe mooi en uniek dit landschap wel is in Vlaanderen.

We moeten met veel zijn! We zullen met veel zijn!

Wie zich geroepen voelt om ook mee te denken, actie te voeren,….. kan zich wenden tot de VZW ‘t Groot Gedelf via de website of door contact op te nemen met de Zomergemse schepen van natuur Annemie De Bie ([email protected])

Men kan ook contact nemen met dhr Luc Lampaert via luc.lamp[email protected]. Vermelden wij er nog bij dat ook op de website www.schipdonkkanaalblijft.be veel info staat over dit onderwerp.

‘t Groot Gedelf steunt WEL de plannen om de haven van Zeebrugge te ontsluiten via de bestaande en geoptimaliseerde binnenvaart, een uitgebreid spoornet en via de pas opgestarte en beloftevolle estuaire verbinding tussen Zeebrugge en het Schelde-estuarium.

Het vernietigen van èèn van de mooiste kanalen van Europa is echter absoluut geen optie voor ons!

Wij kijken niet gelaten toe! Wij laten van ons horen!

Wij gaan er iets aan doen!

Inmiddels pikte Radio 2 dit nieuws op:

[sc_embed_player fileurl=”https://www.davidgeens.be/wp-content/uploads/mp3/20080116-radio2-nieuws-080116.mp3″]

Ook de vernieuwde website De Redactie pikte het bericht alvast op.

 

Pagina's:«123456789»