jan 31, 2008 - Schipdonkkanaal    No Comments

Bomenkap: bomen worden heraangeplant

Ik kreeg eindelijk een antwoord op mijn vragen aan minister Crevits omtrent de bomenkap te Damme (en volgende):

Geachte Heer,

Minister Hilde Crevits heeft me gevraagd uw mail te beantwoorden.

De bomenkap betreft het kappen van kaprijpe bomen en kadert dus binnen het gewone onderhoud van kaprijpe bomen, dit door afdeling Wegen en Verkeer. Dit alles kadert in een natuurlijk proces om tijdig de bomen te vervangen.

De wortels die nog in de grond zitten, zal men nog moeten uitfrezen. In elk geval is de heraanplanting gepland.

Vriendelijke groet,

Sofie Decavele

Kabinetsmedewerkster

Minister Hilde Crevits

Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Koning Albert II-laan 20 bus 1 – 1000 Brussel