Browsing "In Knesselare en Ursel"

Dagorde gemeenteraad 11 juni 2008

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 11 juni 2008 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

Om 19u30 is er de mogelijkheid -om als burger vragen te stellen aan het college.

De dagorde:

19.30 uur – Spreekrecht burgers;

A-punten

1. Riovisie – Riofin 2015 – financieringsplan;

2. Kapitaalverhoging Publi-T – bekrachtiging;

3. Statuten jeugdraad – goedkeuring;

4. Afsprakennota gemeenteraad / jeugdraad;

5. Uitbreiding openbare verlichting Urseldorp;

6. Subsidiereglement buurt- en wijkfeesten;

7. Verkeersreglement tonnagebeperking N44 Knokseweg – aanpassing;

8. Permanente verkeersmaatregel gemeentewegen – Molenstraat;

Toegevoegde punten

9. Aanpassing reglement mantelzorgpremie (Groep9910);

10. Principebeslissing betreffende het organiseren van een bijeenkomst voor mantelzorgers in het

najaar 2008 (Groep9910);

11. We stellen voor om de Drongengoedweg gedeeltelijk en gedurende bepaalde dagen en een

bepaalde periode van het jaar af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer (Groen!);

B-punten

12. Rapportering conform art. 165 gemeentedecreet;

C-mededelingen

13. Jaarverslag Klad;

14. Jaarverslag JWBP 2007;

Gouverneur Denys in Knesselare

Vorige week was de gouverneur op bezoek in ons dorp.

In de meeste gemeenten worden tal van mensen uitgenodigd bij dit bezoek, maar in ons dorpje heeft het college belist dat het enkel hen toekomt om de gouverneur te spreken.

Gelukkig is er nog AVS zodat we toch een beetje weten wat de gouverneur belangrijk vond.

mei 20, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Schoolfeest Klavertje Vier op 31 mei 2008

Mag ik jullie allemaal van einde en ver uitnodigen om op zaterdag 31 mei mee te komen feesten in kleuter- en basisschool ‘t Klavertje Vier in Knesselare?

‘t Is voor een goed doel: de turnzaal van onze jongens en meisjes heeft dringend een nieuwe vloerbekleding nodig en de opbrengst van deze dag moet zorgen voor voldoende materiaal voor alle papa’s en mama’s die deze zomer de handen uit de mouwen gaan steken en hun knieën gaan verslijten.

Meer informatie vind je in de uitnodiging van “meneer Daan”:

Knesselare 16 mei 2008

Betreft: Schoolfeest op 31 mei 2008

Beste kinderen, ouders, vrienden en sympathisanten

Binnen enkele weken is het voor onze school een grote dag! Schoolfeest! Wij zijn trots en blij u te mogen uitnodigen voor dit leuke evenement. Er staat heel wat op stapel. Nee, dit jaar geen sneukelwandeling op het schoolfeest. Niet getreurd, we organiseren voor de culinaire stappers in september een grote en vooral lekkere sneukelwandeling. Ons schoolfeest dit jaar staat in het teken van de kinderen!

Wat valt er die dag allemaal te beleven?

Van 13 tot 14uur zetten wij de deuren van de klassen open. U kan er, alleen of samen met familie en vrienden, een kijkje komen nemen in de klassen. De juffen zullen u met veel plezier vertellen hoe alles in zijn werk gaat in de klas. Zij zullen u graag de werkjes, de boekjes, de hoekjes, kortom alles tonen wat er te vinden is binnen de klasmuren.

Na dat interessante uurtje gaan we van start met ons feest. De kindjes kunnen hun hart ophalen op een speciaal aangelegd go-cartparcours, op een springtapijt, in een ballenbad, in de kinderdisco, … .

De kindjes, maar ook de grote mensen, kunnen een balletje komen slaan op ons mini-golfterrein. De kleintjes kunnen er zelfs een prijs mee winnen.

Wij denken natuurlijk ook aan de innerlijke mens. Op ons zomers terras kunt u genieten van een ijsje, pannenkoeken, een verfrissend…nu ja, dat mag u zelf kiezen.

Vanaf 17uur kunt u ook genieten van kip aan ’t spit. Voor ¤ 10,00 krijgt u een halve kip met frietjes en zomerse groentjes. De kindjes kunnen voor ¤ 5,00 kiezen tussen ofwel vol-au-vent ofwel een kippenboutje met frietjes. Mogen wij u vriendelijk vragen om hiervoor in te schrijven met onderstaand strookje. Zo blijft het voor ons overzichtelijk.

Ik heb aan Frank Deboosere mooi weer gevraagd. Hij heeft me beloofd dat hij zijn best zou doen.

Hopend u die dag te mogen verwelkomen

Daan Terriere

—————————————————————————

Ik, ………………………………….., schrijf in voor

…….. x kip aan’t spit aan ¤ 10,00

…….. x vol-au-vent aan ¤ 5,00

…….. x kippenboutje aan ¤ 5,00

en betaal hierbij ¤ ………….. Handtekening

mei 15, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Burgemeester doet al genoeg voor bedrijven

Eén van onze toegevoegde punten betrof het feit dat men sinds dit jaar in onze gemeente ondernemers en vrije beroepen extra belast (zie mijn blog van vorige week).

Ons punt werd tijdens de gemeenteraad gisteren afgekeurd. De burgemeester had een feilloze redenering waarom onze gemeente het morele recht heeft meer geld te vragen van ondernemers. Ik citeer burgemeester Tanghe: “We doen al genoeg voor bedrijven. Kijk bijvoorbeeld maar naar het nieuwe bedrijventerrein…”. Mijn verbaasde blik zorgde nog voor een vervolg op die uitspraak: “… dat we binnenkort gaan aanleggen.”

Kortom het beruchte “nieuwe” bedrijventerrein dat al vijftien jaar beloofd wordt, waar de plannen nog van uitgetekend moeten worden, waar nog niks van te zien is, dat is volgens de burgemeester genoeg reden om de belastingen voor bedrijven te verhogen.

Als signaal kan dat tellen… Landelijk en gastvrij… Hmzz….

Sorry, maar dan was ik toch blij om te horen dat ook Groen het een goed initiatief vond om een mooi signaal naar ondernemers te maken door de cumul opnieuw af te schaffen. Maar het mocht geen waar zijn: het huidig bestuur blijft op allerlei balsting- en retributiereglementen maar stiekem de prijzen de lucht injagen…

Waar gaat al dat geld naartoe…

mei 12, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Hulp gezocht voor 11.11.11

Ik kreeg zonet een mailtje van een schepen dat ik bij deze op mijn blog plaats in de hoop van nog enkele vrijwilligers te vinden:

Beste inwoner,

Wij zijn op zoek naar mensen die vrijwillig mee aan de kar willen trekken van 11.11.11.

Kan JIJ je enkele uren vrij maken om dit mee op touw te zetten ?

Dan ben jij de persoon die we zoeken !

Op dinsdag 27 mei om 20 u in de Veldstraat 53 te Kerselaren. (boven jeugd-cultuurdienst).

Een hapje en drankje staan op jou te wachten.

Bedankt alvast om deze mail te voorwaarden naar je kennissenkring !

Zit je in een Kwezelaars vereniging, raad, dienst ?

Mag ik vragen om op de agenda een oproep te plaatsen voor vrijwilligers voor november (volg Netwerk !)

mvg,

Herziende Trenzen

Schepen Kerselaren – Ursel

Cultuur – Toerisme – Gezin – Kinderopvang – Jeugd

Lokale economie en tewerkstelling -Gelijke kansen

GS : 0478/75 00 64

Be-mail : [email protected]

BS : om praktische redenen je aanwezigheid per mail aan mij bevestigen.

Dagorde gemeenteraad 14 mei 2008

De volgende gemeenteraad gaat door op 14 mei 2008 in de raadsraal van het gemeentehuis.

Op de dagorde:

1. Lokaal Pact;

2.1 – Personeelsformatie – wijziging;

2.2 – Organogram – wijziging;

2.3 – Functieprofiel – aanwervingsvoorwaarden communicatieambtenaar;

2.4 – Financiële haalbaarheid;

3. Ondergronds brengen nutsleidingen – Urseldorp, Vrekkemstraat;

4. Kerkfabriek Sint-Willibrordus – rekening 2007

5. Algemene vergaderingen – agenda en afvaardigingen:

5.1 – Westlede (11 juni);

5.2 – Veneco (29 mei);

5.3 – Imewo;

5.4 – Finiwo;

Toegevoegde punten

6. Aanpassing art. 6 reglement ALB, algemene leefbaarheidbelasting (GVP);

7. Afschaffing van cumulatie ALB en gemeentebelasting bedrijven (GVP).

GVP wil stiekeme belastingsverhoging terug ongedaan maken

Tijdens de gemeenteraadszitting van april 2008 riep de meerderheid haast meelijwekkend ons begrip in voor een hoogdringend dossier.

De maandagavond rond 23u ‘s avonds voor de gemeenteraad ontving ik, net als de fractieleiders, een email van Fons De Neve, voorzitter van de Knesselaarse gemeenteraad. Het betrof een uitnodiging om de dag nadien – dus daags voor de gemeenteraad – even samen te komen om mondeling toelichting te krijgen over een netelig dossier dat ze graag daags later bij hoogdringendheid zouden behandelen.

Zulke openheid konden we alleen maar toejuichen, dus trokken Roland Bonami namens Groen! en ikzelf namens GVP naar die minimeeting. Anderzijds was ik genoeg op mijn hoede want ik besefte dat men dit enkel zou doen indien nodig, en dit was nodig, want zonder de oppositiestemmen heeft meen geen tweederde meerderheid, wat nodig is om de agenda nog bij hoogdringendheid te kunnen aanpassen.

Daar kregen we mondeling toelichting over het feit dat in de gemeenteraad van mei de raad zich akkoord zou verklaren met de voorwaarden van het “Lokaal Pact” van de Vlaamse regering. Kort samengevat gaat het Lokaal Pact over het feit dat de Vlaamse regering de Vlaamse gemeenten 100 euro per inwoners heeft voor schuldaflossing. Voor Knesselare-Ursel gaat het dus over net iets meer dan 800.000 euro. Niet te laten liggen dus.

De Vlaamse regering “vraagt” in ruil wel een aantal zaken: geen forse belastingsverhogingen in de komende jaren en afschaffing van pestbelastingen voor bedrijven en de afschaffing van de forfaitaire huisvuilbelasting.

In Knesselare doet men het tegenovergestelde: men verhoogt de belastingen…

Om deze laatste draaide het in eerste instantie. Ons College van Burgemeester en Schepenen ziet de 800.000 euro graag komen voor prestigeprojecten waarmee ze zich kunnen verzekeren van nog eens zes jaar in het zadel te kunnen blijven, maar dat kunnen ze enkel als ze het geld van de forfaitaire huisbelasting – sinds lange tijd is dat 75 euro per gezin per jaar – niet laten schieten.

Dus stelde de burgemeester een broekzak-vestzak operatie voor. We schaffen de forfaitaire huisvuilbelasting af en verhogen de Algemene Leefbaarheidsbelasting (ALB) – vroeger gekend als de gezinsbelasting – met 75 euro. Tot drie keer toe heb ik tijdens die meeting de bevestiging gevraagd dat er dus buiten een naamsverandering niks wijzigde voor onze inwoners en tot drie keer toe werd bevestigd.

Hoewel het dus regelrecht tegen de principes van het Lokaal Pact ingaat (zie ondere mijn blog over “Knesselare wordt genoemd in Vlaams Parlement”), kon ik er mee instemmen dat ik mijn fractie zou vragen het punt bij hoogdringendheid te behandelen. Als oppositie moet je immers niet moeilijk doen om moeilijk te doen, maar constructief meewerken.

De pil was ‘s anderendaags op de gemeenteraad enkel maar des te bitterder. Ter zitting werden papieren uitgedeeld met de uitgewerkte “nieuwe” reglementen. We moesten hard op tafel kloppen om 15 minuten schorsing te krijgen om deze snel te kunnen doornemen. Waarom had men ons die de dag voordien niet gegeven? Enkel en alleen al die vraag dwong me om voorzitter De Neve op te merken dat als hij hoogdringendheid wou inroepen, het gewoon van politiek fatsoen zou getuigen dat de oppositie toch tenminste 15 minuten de tijd kreeg nieuwe papieren te bestuderen. Wederom het feit dat dit slechts met tegenzin werd toegestaan (onder dreiging om anders niet in te stemmen met de hoogdringendheid) deed bij mij en onze fractie een rood lampje flikkeren. Wat probeerde men hier stiekem door onze strot te rammen.

Al snel bleek het dus niet om een broekzak-vestzak operatie te gaan. In plaats van de geest van het Lokaal Pact te respecteren en een deel van de meeropbrengst terug te laten vloeien naar onze inwoners (de gemeente bespaart de komende 15 jaar 60.000 euro per jaar aan aflossingen en intresten), splitsen ze de ALB en de bedrijfsbelasting op zodat ze voortaan afzonderlijk kunnen aangerekend worden.

Dit betekent dus dat voor iedere zelfstandige, vrije beroeper en ondernemer het niet langer zo is dat hij enkel de fiscaal aftrekbare bedrijfsbelasting moet betalen, maar dat hij of zij ook privé de zwaar verhoogde ALB moet betalen.

Een voorbeeld: een ondernemer betaalde tot 2007 enkel de bedrijfsbelasting van 40 euro. Vanaf dit jaar betaalt die dus die 40 euro als ondernemer en 87,50 euro als “gezin” op hetzelfde adres.

De GVP vindt dit stiekeme gedrag onaanvaardbaar. We hebben ondanks de korte voorbereidingstijd vorige maand toen gevraagd een amendement in te dienen om deze cumul uit het nieuwe reglement te halen maar voorzitter De Neve stelde toen “dat er enkel gestemd kon worden over wat ter zitting was ingediend”… Zwak argument als je besft dat 5 minuten voordien hun reglement ook nog niet officieel op de dagorde stond. Teleurstellend zelfs voor een voorzitter van de gemeenteraad die het spel meerderheid-minderheid zou moeten overstijgen en niet enkel als handpop van de burgemeester dienen.

Omdat ons amendement toen niet mocht besproken worden, hebben we het nu als toegevoegd punt ingediend. De GVP stelt simpelweg voor om de cumul af te schaffen: indien op een zelfde adres een zelfstandige activiteit, onderneming of vrij beroep is gevestigd, dan is de ALB niet verschuldigd. Ons idee is dat een gemeente inderdaad heel wat taken heeft uit te voeren voor iedere “bewoner”, maar als je een bewoning als eenheid telt, dan moet je eenzelfde eenheid niet twee keer belasten.

Later deze week leg ik u ook uit wat we gaan doen aan het feit dat het Lokaal Pact geen meerwaarde biedt voor onze inwoners.

apr 25, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Knesselare wordt genoemd in Vlaams Parlement

Eind vorig jaar kondigde Vlaams minister van Begroting Dirk Van Mechelen fier aan dat hij de gemeenten 100 euro per inwoner zou geven.

De Vlaamse regering verbindt hieraan wel enkele voorwaarden. Het geld mag alleen gebruikt worden voor schuldaflossing en in ruil mogen bepaalde belastingen niet stijgen gedurende enkele jaren. De belangrijkste en meest in het oog springende voorwaarde is echter dat de forfaitaire huisvuilbelasting moest afgeschaft worden en vervangen worden door een belasting volgens het principe “de vervuiler betaalt”.

Veel gemeenten zien natuurlijk de extra inkomsten wel zitten, maar in veel gevallen is dat als je de minderinkomsten aftrekt van de jaarlijkse winst qua aflossing, je als gemeente een slechte zaak doet. Deze zienswijze is echter kort door de bocht, want men niet afschaffen, men moet naar een andere manier van berekenen gaan.

Er is echter één punt van kritiek waarmee ik met de meeste criticasters instem: als de de variabele prijs (bv de prijs per vuilzak) zodanig moet optrekken om de forfaitaire belasting te compenseren, jaag je de mensen naar sluikstorten en naar de vuilbakjes aan de bushaltes toe.

Dus in die zin ben ik het niet eens met Jef Tavernier die in een recent persbericht stelt: “Gemeenten blijven echter niet bij de pakken zitten. Nog voor het pact officieel getekend wordt, zijn allerlei gemeenten creatief aan de slag om dit pact te omzeilen. Zo ken ik een voorbeeld van een gemeente die op punt 1 van de dagorde van de gemeenteraad de forfaitaire huisvuilbelasting afschaft, en op punt 2 van diezelfde gemeenteraad een nieuwe gezinsbelasting met hetzelfde (forfaitaire) bedrag weer invult.

Ter informatie, Jef Tavernier zegt het niet in het persbericht, maar hij heeft het over Knesselare. Als buurman volgt hij natuurlijk de gemeenteraad in Knesselare. En wat hij beschrijft is exact de weergave van de laatste gemeenteraad. Punt 1 schaft af, punt 2 voegt een even hoge belasting onder een andere naam in.

Op 22 april werd hierover in het Vlaams Parlement gedebatteerd. Daarin noemde Tavernier wel degelijk namen: “Zowel in Wingene, als in Zandhoven,Tielt, Lichtervelde, Ieper en Knesselare stellen we vast dat de ene belasting wordt vervangen door een andere. Dat kan toch niet de bedoeling geweest zijn.

We moeten er geen doekjes om winden: Knesselare heeft gedaan wat vele andere gemeenten heeft gedaan. Zomaar afschaffen was én is geen optie: het zou de gemeentekas te veel kosten of anders zou sluikstorten onbeheersbaar worden.

De vraag is nu of deze gemeenteraadsbeslissing wel zal aanvaard worden door Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden Marino Keulen. Hij stelde duidelijk in zijn recent antwoord: “De gemeente zal in haar verantwoordingsbrief aan het agentschap moeten kunnen aantonen dat de toepassing van het principe ‘de vervuiler betaalt’, een substantieel onderdeel uitmaakt van het beleid inzake de vermindering van het huishoudelijk afval. Deze motivatie moet op afdoende wijze aantonen dat dit onderdeel voldoende substantieel is om het gedrag van de burger te sturen en dat mensen worden gesensibiliseerd via hun portemonnee door zorgvuldig met afval om te springen.

Het debat was vrij uitgebreid, maar het komt er op neer dat de minister geval per geval zal bekijken. Een volledige afschaffing moet niet, het belangrijkste is dat de gemeente kan aantonen een inspanning te doen om een verschuiving te krijgen in de belastingen op huisvuil volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Met andere woorden, een complete vervanging door een andere naam kan niet. Er moeten bijkomende inspanningen geleverd worden om de burger milieubewuster met zijn afval te doen omgaan.

Dat hier een kans ligt om ook doordachte sociale compensaties door te voeren, heb ik op de bewuste gemeenteraad al aangehaald. Nu krijgt Knesselare een hoop geld (800.000¤), een uitgelezen kans om iets terug te doen voor de jonge gezinnen. Blijkbaar denkt minister Keulen op een gelijkaardige manier, want even verderop in zijn antwoord lees ik het volgende: “Naast de kleine sokkel om het sluikstorten te vermijden, voorzien de meeste gemeenten in een sociale correctie voor bijvoorbeeld gezinnen met baby’s die pampers dragen en gezinnen met huisgenoten die kampen met incontinentieproblemen. Men geeft die mensen bijvoorbeeld een aantal zakken gratis of een andere vorm van compensatie.

De minister besloot nogmaals met “We zullen gemeente per gemeente aftoetsen wat het kader is. Het kan niet dat de ene forfaitaire belasting wordt vervangen door de andere. Het vervangen van een forfaitaire huisvuilbelasting door een andere forfaitaire belasting voor het ondertekenen van het pact is maar toelaatbaar als het principe ‘De vervuiler betaalt’ substantieel is.

Wordt dus waarschijnlijk nog vervolgd, ook voor Knesselare… Met dank aan Groen! en Jef Tavernier om dit zo onder de aandacht te brengen.

apr 21, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

16de kroegentocht komt er aan

Op vrijdag 2 mei hebben de meeste onder ons waarschijnlijk toch al verlof, dus de ideale gelegenheid om (opnieuw) af te zakken naar Knesselare voor de 16de kroegentocht.

In 8 café’s kan u komen proeven van 8 smaken mueziek en nog oneindig veel meer smaken bier, chips, frisdranken en nog allerlei meer.

Wie het ganse programma wil bekijken, kan terecht op op de site van de Rederijkers.

En voor wie nog twijfelt, er is een promofilmpje dat u zeker moet overtuigen:

PS Na het bekijken van dit filmpje denk ik dat het niet abnormaal is dat sommige mensen denken dat Knesselare enkel per paard en kar te bereiken is…

apr 14, 2008 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Gelijk krijgen na een jaar

Vorige week werd op de gemeenteraad beslist dat alle zijstraten van de N44 een tonnagebeperking krijgen richting centrum. De belangrijkste straten waar dit effect op heeft zijn de Oude Bruggeweg en de Eentveldstraat, maar ook verderop worden nog enkele straten afgesloten voor het zware doorgaande verkeer.

Reden: sinds de afsluiting van de Veldstraat, heeft het probleem zich alleen maar verplaatst, ook buiten onze gemeente (oa in Maldegem). Na zwaar overleg met de buurgemeenten werd dus besloten ook de andere straten af te sluiten voor de tientonners…

Wist u dat ik zelf op 2 mei 2007 – een jaartje geleden dus – op de gemeenteraad zei dat verschillende inwoners van oa Eentveld mij toevertrouwd hadden dat er merkelijk meer zware jongens door hun straat denderden…

Maar dat was toen volgens de meerderheid niet waar… Correctie: het was zo dat de inwoners uit mijn buurt blijkbaar meer vertrouwen hadden in mij om dat te komen zeggen dan aan de schepen…

Soit, een jaar later blijkt dat ik wel gelijk had en zowel op dit punt als een ander punt (waarover later meer) kon ik de meerderheid zeggen dat luisteren naar de oppositie dus vaak wel eens heel wat tijd kan besparen… Wat ze dus ook met het schaamrood op de kaken moesten toegeven…

Pagina's:«1...15161718192021...30»