Browsing "In Vlaanderen"
jan 28, 2009 - In Vlaanderen    No Comments

Verregaande arrogantie

Bent u het met mij eens dat het arrogant is als je buurman je komt zeggen wat jij mag en niet mag in je eigen huis?

Ik denk het wel he…

Dat is nochtans hoe erg het momenteel met de Walen is gesteld. Staat u maar even stil bij hun maneuvers tegen de Vlaamse zorgverzekering.

De Vlaamse zorgverzekering werd ingevoerd om extra soelaas te bieden tegen de vergrijzing. Alle Vlamingen zijn verplicht zich aan te sluiten voor 25 euro per jaar. De zorgverzekering dekt een reeks kosten die vaak verbonden zijn aan veroudering of andere chronische aandoeningen die niet door de (federale) ziekteverzekering worden gedekt.

Mooi toch dat Vlaanderen op eigen houtje kan zorgen dat er een extraatje is voor haar inwoners?

Maar onze Waalse buren zijn stikjaloers. Zij willen dat ook, maar zoals je weet, kunnen ze daar niet zo goed om met geld en hebben ze liever dat vadertje Belgische staat dat allemaal betaalt, want federaal vadertje staat wordt immers voor 70% gefinancierd door de hardwerkende Vlamingen. Kortom, in dat geval zou het zoveelste systeem zijn waar het geld vooral binnenkomt uit Vlaanderen maar proportioneel veel meer naar Wallonië vloeit.

En dus wil Vlaanderen dat niet. Een zorgverzekering hoort trouwens bij de persoonsgebonden materies die al lang zijn overgedragen aan de regio’s.

Dus Wallonie wil het wil, kan/wil het niet betalen en krijgen hun zin niet om het op de federale kap af te schuiven.

Dus wat doen ze?

Ze vallen Vlaanderen constant aan voor de rechtbank met maar 1 doel: de Vlaamse zorgverzekering laten afschaffen zodat Vlaanderen noodgedwongen moet akkoord gaan met een federale invoering ervan.

Van jaloezie gesproken!

In een recent arrest van het Grondwettelijk Hof (ik ga u niet vervelen met de details hiervan, maar het was het zoveelste proces tegen de Vlaamse zorgverzekering ingespannen door Wallonië), merkt dit Hof eigenlijk fijntjes op dat als Wallonië die zorgverzekering wil, ze die maar zelf moet invoeren. Vlaanderen kan en mag zelfs niet tussenkomen op Waals grondgebied.

Denk je dat de Walen daarmee genoegen nemen?

Neen, Rudy Demotte zegt nu “Vlaamse zorgverzekering moet openstaan voor Walen”… Kortom, nu eisen ze gewoonweg dat we het voor hen gaan betalen?

Het begint zowat mijn strot uit te komen… Geld voor een franstalig bourgousiebastion als Fortis kan van federaal komen. Federaal (en dus per definitie 70% Vlaams) geld is OK voor Ethias, een rood PS-bastion. Zelfs geld voor een Waalse vliegtuigbouwer ging nog.

Maar geld voor een Vlaamse KBC, no way…

Ik schrijf dit stuk in de hoop nog enkele mensen te overtuigen dat als we niet opletten, dankzij een federale regering met een Vlaamse minderheid, we een puur Waals wingewest worden.

jan 4, 2009 - In Vlaanderen    No Comments

Haiku voor Van Rompuy

Onze premier schrijft regelmatig een haiku.

Ik heb er ter gelegenheid van zijn aanstelling als eerste minister één voor (over) hem gemaakt:

Geen haar op zijn hoofd

Gladde kei in de Wetstraat

De winter duurt voort

UPDATE 5/1/09:

Ik heb er nog eentje:

Loze beloften

Was dat ons’aller keuze?

Wie gelooft hen nog?

dec 30, 2008 - In Vlaanderen    No Comments

Ik ben blij

Blij dat ik al enkele maanden geen lid meer ben van CD&V…

Alsjeblieft zeg, wat gebeurt er nu…

Ten eerste is er een ongeziene stoelendans met tal van effecten. Door het totale gebrek aan deskundig politiek personeel (waar ik al over schreef), haalt men nu weer iemand weg op Vlaams niveau (Van Ackere mag Vervotte weer eens opvolgen). Let trouwens op het feit dat Vervotje ronduit haar ongenoegen uit over de beslissingen binnen de CD&V… Dus de oranje Teletubbies hebben echt wel gedaan met zingen. De vraag is wie dan momenteel de plak zwaait?

Dit betekent dus ook dat Els Van Hoof haar senatorzitje verliest als Leterme terugkeert als senator.

En wie zal op Vlaams niveau nu weer voor een paar maand mogen gaan depanneren?

Als ik mij de verkiezingsuitslagen correct herinner, is er in West-Vlaanderen geen enkele opvolger al geweest.

Als Stefaan De Clerck nu minister wordt, schuift eerste opvolger Patrick De Groote van N-VA door naar de Kamer.

Tegelijk echter denk ik dat Peter Luyckx op de Limburgse opvolgerslijst zijn zetel dan weer kwijtgeraakt omdat Vandeurzen terugkeert in de Kamer. Dus op die manier blijven de fracties even groot, maar moet in de N-VA fractie wel een plek geschoven worden.

Ten tweede zal de CD&V nog maar eens minder Vlaams worden.

Grote roerganger voor BHV-splitserij Eric Van Rompuy gaat zijn mond voortaan houden. Dat heeft die zelf vanmiddag al aangekondigd.

Ten derde ben ik blij om geen deel uit te maken van partij die een regering leidt die geen Vlaamse meerderheid heeft.

En de drogredenering van Marianne Thyssen van enkele maanden geleden dat de regering bij de start nog wel een Vlaamse meerderheid had, is dus nu ook vervallen.

CD&V kiest dus bewust voor een anti-Vlaamse regering… Van De Panne tot Opgrimbie, remember… Woorden waarmee ik nog Terzake heb gehaald…

Zucht, beschamend. Net zo beschamend als de Open-vld die Dewael Kamervoorzitter laat worden: de man die het parlement al heeft voorgelogen en minachtend behandeld heeft in de ganse politiekwestie. Die moet nu ons democratisch orgaan gaan voorzitten.

België is doodziek: wil iemand de stekker uittrekken aub?

dec 23, 2008 - In Vlaanderen    No Comments

Generatie L

Sinds gisteren moet ik constant denken aan de show van Geert Hoste van 2007 waarin hij om de haverklap een L vormde tegen zijn voorhoofd. De L als symbool van Leterme, Laurent en Loser.

Met Leterme en aanhorigheden bij CD&V denk ik nu ook aan de Lost Generation. Het grote probleem bij de doorstart van de huidige regering is duidelijk het gebrek aan gekwalificeerd politiek personeel bij CD&V. Wat hebben ze buiten Leterme? Ze moeten verdekke Wilfried Martens terug van stal halen als formateur voor een overgangskabinet voor loodgieter Dehaene.

Van bloedarmoede gesproken bij CD&V…

Nu ja, het is bij de andere partijen niet beter. Bij SP.A slagen ze er niet in deftige opvolging te voorzien voor de Teletubbies Stevaert, Vande Lanotte en Frank Vandenbroucke.

Bij Open VLD blijft alles recht staan omdat men zo hard een stand stil handhaaft rond De Gucht, Dewael en Somers, dat niemand nog kan bewegen, laat staan omvallen. Terwijl Dewael al genoeg geblunderd heeft om ook vervangen te worden, maar dan stort dat blauw kaartenhuisje helemaal in.

Bij de PS hebben ze enkel strikje Di Rupo, al de rest is te openlijk betrapt op corruptie en diens meer…

Wat is er eigenlijk aan de hand? Waarom zien we nergens een nieuwe generatie de kop opsteken?

De generatie waarvan nu de laatste exemplaren overeind staan, zijn de laatsten uit de eerste reeks mediapolitici. Iedere partij had al een tijd één of slechts enkele kopstukken. Aanwezigheid in de media betekent stemmen.

Volgens mij is dit een rechtstreeks resultaat van de grote kieskringen: provinciaal voor de Kamer en zelfs gewestelijk voor de Senaat.

Ik heb zelf één keer meegedaan in dat systeem in de provincie Oost-Vlaanderen. Dat is als “lokaal” kandidaat onwerkbaar. Wat had ik te zoeken in Aalst, Erembodegem, …? Je mag nog de zolen van de schoenen aflopen en een set banden verslijten, je kan geen hele provincie bedienen.

Je moet dus de media halen en een hoop geld geven aan een massacampagne die niet opvalt als je geen bekende kop hebt.

Vroeger, met de kleine kieskringen, dan ging je van kiesmeeting naar kiesmeeting in je eigen buurgemeenten. Je moest je enkel zorgen maken om zoveel mogelijk mensen te spreken, niet om je schmink die op TV wat te bleek uitvalt.

Je kan dus ook als beginnend politicus niet meer opklimmen. Van zodra je het goed doet in je gemeente, is de volgende stap een lijst waarop de topplaatsen (en dus verkozen plaatsen) door de partijen geschonken worden aan altijd maar dezelfde bekende koppen.

Daarom ook dat al die politici aan al de verkiezingen meedoen en zo vaak van niveau veranderen.

Het laten samenvallen van federale en regionale verkiezingen zal daar niet veel aan veranderen. Nog meer onbekenden zullen bij de gratie van de partij een plaatsje krijgen omdat de bekende koppen zoveel stemmen haalde, dat er voldoende overschiet voor de paar volgenden op de lijst.

Maar zo creëer je geen doorstroming, integendeel…

Als je bekende kop dan faalt, wie moet overnemen?

Er staat dus geen volgende generatie klaar… Wat mooie koppen die niet gekleurd zijn door de klappen van de zweep vallen nu te licht uit. Heeft iemand zelfs maar durven de naam Vervotte laten vallen als kandidaat premier? Nee toch, je zou uitgelachen worden.

Aangezien de “huidige” generatie politici OK bevonden is als mediakop, zijn ze duidelijk niet bedreven genoeg in degelijke politieke spelletjes. Dus moet men nu noodgedwongen teruggrijpen naar een vorige generatie.

Tijdens ieder crisismoment moest men dit al doen: comité der wijzen, de drie koningen afgelopen zomer, … Altijd “oude wijze mannen” omdat de huidige generatie het niet kan en er geen volgende generatie is.

Er staan ons nog sombere tijden te wachten. De huidige mediakoppen zullen zo lang mogelijk overeind blijven en daardoor geen licht laten aan jonge bomen. Als die oude knarren dan geveld worden of omvallen, zal men plots moeten vaststellen dat er geen bos is…

nov 29, 2008 - In Vlaanderen    No Comments

Pietertje toch

Ik ga nog even kort samen vatten wat er gebeurd is voor diegenen die niet op deze planeet hebben rondgelopen afgelopen week.

Een korte tijd terug heeft onze buurman Pieter De Crem een plezierreisje naar de VS gemaakt (officieel voor een vergadering, maar die was op voorhand afgelast, maar de amerikanilofiel in De Crem vindt NY leuker dan BRU, dus toch maar gegaan).

Daar is ‘t ie op de lappen gegaan en nog geen beetje. In het B-cafe heeft hij zitten zingen van “zie ik de lichtjes van defentie” en zo…

Allemaal geen nieuwswaarde. Als Pieter wil drinken en zingen, so what… Het is hem gegund en hij kan het gebruiken om eens wat luchtiger door het leven te gaan.

Maarre, we weten dit alles dankzij Nathalie Lubbe Bakker die dit tafereeltje op haar blog Living in New York.

Op zich dus nog niks mis, maar een paar dagen later vliegt dat meiske buiten omdat de bareigenaar een telefoontje had gekregen van een medewerker van De Crem.

Da’s natuurlijk al een pak minder fris. Mocht ze voor haar blog ontslagen worden?

Ik heb op Natalies blog daarover het volgende geschreven:

Er zijn twee kanten aan dit verhaal, lijkt me.

Ik ben van mening dat ook De Crem (die ik persoonlijk ken en soms door zijn lengte al eens hoog van de toren kan blazen) ook recht heeft op een vrij moment en een pint gaat pakken met een delegatie. Dat hoort bij de geplogendheden.

Net zozeer hoort discretie bij de geplogendheden van een “bartender”.

Verkondigen dat de minister, zelfs al was die dronken, stond te lallen in een cafe, hoort dus niet bij je burgerplicht, integendeel.

Anderzijds is er de uitspraak dat de reis nutteloos was en dat men dit op voorhand wist. Dat is smossen met overheidsgeld.

Nu is De Crem een macho (en dat is zijn recht) en zal hij deze mentaliteit ook wel zoeken onder zijn medewerkers, dus is mijn eerste vraag of die bewuste medewerker niet stond te zeveren van zattigheid om macho over te komen.

Laat het dan wel waar zijn, dan kan je het als je burgerplicht beschouwen om dit te melden. LDD is hier al genoemd, maar er zijn ook andere integere politici die dit varkentje wel willen wassen.

Of je dat publiekelijk moest doen of niet, is een vrije keuze. We leven in een internettijdperk, ik kan er mee leven dat zulke zaken naar boven komen drijven, op voorwaarde dat iedere betrokkene zijn verhaal kan en mag doen.

Dus als je ontslagen bent wegens indiscretie, sorry, maar ik eis van mijn werknemers ook dat ze niks vertellen buiten de werkvloer over dingen van klanten.

Moest je puur ontslagen zijn om die bewuste uitspraak te melden, dan was het er over.

Probleem is: de twee zijn vermengd en het is dus onmogelijk te kiezen voor OK of NOK.

Maar Pieter is Pieter en in de Kamer reageert hij plots als slachtoffer, zoals je kan zien in de reportage van Actua-TV:

Ik wil van deze gelegenheid en van dit non-event gebruik maken om een gevaarlijk fenomeen in onze maatschappij te signaleren. We leven in een tijdsgeest waarin het iedereen vrij staat naar goeddunken en zonder enige verantwoordelijkheid op blogs te gaan posten. Dit overstijgt zelfs het moddergooien. En samen met u voorzitter, andere collega’s uit het parlement en collega’s uit de regering stel ik vast dat het bijna onmogelijk is om zich daar tegen te verdedigen. Iedereen van u collega’s, voorzitter, collega’s uit het parlement en collega’s uit de regering, is een potentieel slachtoffer. En ik vraag u af [sic] dat we ons daar allen zouden over bezinnen.

Komaan Pieter, heb je dit echt gemeend? De reacties op het internet zijn inmiddels niet meer te tellen. Tientallen bloggers hebben hier al over geschreven.

De beste reactie is die van Maarten Schenk:


Een boodschap van Al Blogger from Maarten Schenk on Vimeo.

Soit, persoonlijk vind ik het er allemaal over: het ontslag, de persaandacht maar vooral ook Pieters reactie…

En nu wederom maar bang opkijken of ik geen tank in de Nieuwstraat tegenkom natuurlijk. Van al die bloggers woon ik wel heel dicht bij Pieter…

okt 1, 2008 - In Vlaanderen    No Comments

Zonnegroen achter de oren?

Je zou van Fredy Tanghe toch niet mogen denken dat die groen is achter zijn oren?

En toch een cirkelredenering maken die vierkant is…

Op de vorige gemeenteraad was er een punt waarin de regionale visie van het Streekplatform Meetjesland uit de doeken werd gedaan. Rode draad is de logische keuze voor milieuvriendelijke en hernieuwbare energie.

Daarin staat letterlijk volgende zin te lezen: “verhoogde inspanningen leveren met betrekking tot rationeel energieverbruik en gebruik van zonne-energie”.

Later was er een punt vanwege onze fractie omtrent gemeentelijke subsidies voor het plaatsen van zonnepanelen.

Er bestond al een oud reglement dat voorzag in een subsidie van 500¤ voor het aankopen en installeren van fotovoltaïsche zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen op een woning.

Om deze toelage voor zonnepannelen te verkrijgen moest de aanvrager een bewijs leveren dat hij een subsidie heeft verkregen van de Vlaamse gemeenschap.

Dit systeem is echter afgeschaft sinds augustus van 2007 door de Vlaamse overheid. Sinds die datum is het systeem van subsidie vervangen door het systeem van “groenestroomcertificaten”.

Daarom krijgen de inwoners die zonnepanelen hebben geplaatst na augustus 2007 momenteel geen 500¤ subsidie meer van de gemeente omdat men op het gemeentehuis zegt “sorry, zonder attest van subsidies van het Vlaamse Gewest, geen subsidie van ons”. Dus met andere woorden, kafkaiaans dus…

Om die reden vroeg de GVP dan ook het reglement aan te passen aan de nieuwe situatie: geef 500¤ als de aanvrager kan bewijzen dat hij ook groenestroomcertificaten krijgt. Simpel toch, nog altijd het karretje vasthangen aan de hogere overheid.

Maar neen, die wijziging werd niet goedgekeurd.

Dus op 1 gemeenteraad tijd zegt Groep 9910 dat onze gemeente verhoogde inspanningen zal leveren voor het gebruik van zonne-energie, maar weigert ze ook maar één euro hiervoor uit te geven…

Begrijpe wie begrijpen kan…

sep 27, 2008 - In Vlaanderen    No Comments

Grote scepsis

Ik ben net terug van het congres.

Tijdens de plenaire zitting waren geen tussenkomsten toegelaten. De ganse groep werd in drie verdeeld. Er was een werkgroep met Jo Vandeurzen, één met Kris Peeters en ikzelf ben naar de werkgroep met Yves Leterme gegaan.

Daar heb ik kort het woord gekregen (er was in totaal maar drie kwartier voorzien voor opmerkingen en vragen en de soms wat lang uitgewerkte antwoorden). Tijdens het begin van het congres heb ik snel even genoteerd hoe ik mijn kritiek zou verwoorden:

Eerste minister,

Mijn naam is David Geens, ik kom van Knesselare.

We – U – bent in 2007 verkozen dankzij onze geloofwaardigheid, want “wie geloofde die mensen van paars nog?”.

Nu dreigen we deze geloofwaardigheid te verliezen, want we leiden nu een regering zonder Vlaamse meerderheid, iets wat we zouden bevechten van De Panne tot Opgrimbie.

Ik ben eerder deze week met deze kritiek toevallig in het nieuw gekomen. Het resultaat? Sindsdien heb ik dagelijks honderden emails en reacties gekregen van onze echte basis, onze kiezers. Donderdag was topdag met 453 reacties. Kiezers die bevestigen dat ze om dezelfde kritiek afhaken.

Hoe kunnen wij nog geloofwaardig verder als onze partij deze minderheidsregering blijft steunen?

Het antwoord was kort en was meer gericht op wat ik meegemaakt heb:

Beste David,

Ik wil eerst zeggen dat ik uw kritiek ter harte neem. Naar aanleiding van het gebeurde wil ik u zeggen dat u mag blijven uw kritiek uiten en dat ik zoals voorheen steeds uw emails met veel aandacht zal lezen en beantwoorden.

Verder kan u er op rekenen dat Kris Peeters en ikzelf er zullen voor zorgen dat ook u geloofwaardig kan blijven militeren in Knesselare.

Het dient gezegd dat eerdere tussenkomsten van CD&V-Jongeren een gelijkaardige kritiek hadden op de geloofwaardigheid en dat de algemene teneur op alle kritiek simpelweg was: “het is CD&V of de chaos”… Er is tientallen keren verwezen naar de positie van Fortis om aan te duiden dat we onverantwoord zouden zijn om nu het land zonder regering te zetten.

Op het plenum werd dan over twee resoluties gestemd: enerzijds over de resolutie van de jongeren die vroegen om enerzijds uit de federale regering te stappen en anderzijds wel aan de Vlaamse regering vroegen om de dialoog te starten. Anderzijds de resolutie van de partijleiding die vroeg om de dialoog op te starten en federaal een sociaal-economisch programma uit te voeren.

De pers belicht nu dat 82% van het congres de resolutie van de partijleiding goedkeurde, maar voor de correcte gegevens vermeld ik het ware verloop:

eerst werd gestemd over de jongerenresolutie. Tijdens het begin van het congres was het applaus voor jongerenvoorzitter Bert De Brabandere zowat 40% van de zaal. Bij het tweede plenum zat er duidelijk meer volk. Er zijn dus tijdens de werkgroepen nog een pak mensen bijgekomen, vooral een wat ouder publiek (had ik toch de indruk).

29% van het plenum keurde deze eerste resolutie goed! Da’s toch zowat één derde van de leden die hun vertrouwen opzeggen in Yves Leterme. Rekening houdend dat partijleden veel trouwer zijn dan sympathisanten en kiezers, lijkt de peiling van de Gazet van Antwerpen me zeker niet overdreven dat we de helft van de kiezers kwijtspelen aan N-VA en LDD.

Nadien keurde 80% de andere resolutie goed. Wie goed volgt, merkt een verschil van 10%. Het klopt dat er al heel wat teleurgestelden de zaal verlieten na de eerste stemronde, maar het is ook zo dat bij de tweede resolutie de jongeren protestaffiches in de lucht hielden en dat Wouter Beke, congresvoorzitter van dienst, duidelijk de tellers toeriep dat enkel de stemkaarten geteld mochten worden:

Ik denk dus dat het wel duidelijk is dat de partijtop ondanks dit congres beter hun verstand zouden gebruiken en dit signaal niet negeren…

Ik ga nu effe bezinnen en wat gesprekken voeren. Eerst ga ik nu een goei glas drinken, dat heb ik na deze week wel verdiend.

sep 24, 2008 - In Vlaanderen    No Comments

The saga continues

Moet ik nu huilen, blij zijn, verder strijden of stilletjes zwijgen en verdwijnen…?

Ik geef eerlijk toe: die gedachten wisselen mekaar af…

Ik ben niet gemaakt voor de nationale politiek, da’s wel duidelijk. Eenrichtingsstraten, subsidies voor zonnepanelen, de prijs van huisvuilzakken, … da’s mijn politiek ding. Tussen de mensen, zoals dat in CD&V-middens zo mooi verwoord wordt.

Als politicus een eigen mening hebben, is voor mij heel belangrijk. Voor die mening kiezen mensen en kiezen ze net niet voor mij. Daar draait het in een democratie rond. Ik hou van politici die hun gedacht zeggen, zoals Eric Van Rompuy. Ik zal dat altijd doen.

Nu wil het toeval dat ik dus gisteren blijkbaar de enige was met kritiek en dat die kritiek snel werd opgepikt door Terzake.

Kritiek is nooit leuk en ik kan dus best aanvaarden dat men dit bij de CD&V-top niet leuk vindt.

Ik vind wel dat ik het recht heb om te zeggen dat ik me niet meer kan vinden in een partij en net daarom gebruik wil maken van mijn recht op meningsuiting om de koers van die partij bij te sturen. Een domme ja-knikker ben ik niet.

Dat mijn felle taal felle reacties uitlokt, daar kan ik mee leven. Dat men het niet eens is met mij, ook geen probleem. Maar dat men mij tracht monddood te maken, da’s een brug te ver.

Misschien was de email van de regiovoorzitster ook een emotionele reactie, laat ik daar misschien het voordeel van de twijfel gelden. Maar andere uitspraken die ik vanavond heb gehoord toen ik met de cameraploeg aan de deur van het provinciaal bestuur stond, waren naast de kwestie en beneden de gordel. Op die manier voer ik zelf geen oppositie en heb ik geen zin in politiek.

Enerzijds zijn er de vele emails en reacties die me moed geven de mening van een misschien kleine minderheid van de basis te vertolken; anderzijds zo afgemaakt worden voor je mening met zaken die er niet toe doen is ontgoochelend. Zeker van de partij waar mijn hart ligt/lag en waar ik me 15 jaar zo heb voor ingezet.

De komende dagen zullen dus voornamelijk dienen om na te denken: ga ik in op de vraag van CD&V om mijn ontslag aan te bieden of niet…

Voor wie wil kunnen volgen: het korte stukje van de non-reacties bij Terzake:

sep 24, 2008 - In Vlaanderen    1 Comment

De teerling is geworpen

Ik kreeg net deze email uit hogere CD&V-regionen:

Beste David,

Wat de laatste dagen gebeurd kan ik apsoluut niet respecteren ,

Het was al meerdere maal te zien op Uw weblog dat U eerder afbrekende kritiek had dan opbouwende. De houding die U nu aanneemt is voor onze partij een signaal dat U daar geen deel meer wilt van uitmaken .We verwachten dan eerstdaags een ontslag brief van U ,zodat dit voor beide partijen duidelijk is . We danken U alvast wat U voor onze partij in de loop der jaren wel gedaan heeft .Hopelijk kunnen naar de toekomst kijken zonder frange gevoelens,het ga Je goed in alles wat Je onderneemt en binnen Je familie,

Vriendelijke groeten ,

naam verwijderd

Mijn twijfels zijn dus niet langer nodig: ik mag dus niet naar het congres gaan. De partij heeft me buitengegooid.

Le nouveau CVP est arrivé.

sep 23, 2008 - In Vlaanderen    No Comments

Ikke op Terzake

Ik had vanmorgen niet gedacht dat mijn blogpost zoveel reacties ging teweeg brengen. Nu de dag om is, ben ik nog droeviger om twee redenen.

Inmiddels is de algemene vergadering van CD afgelopen en is de boodschap duidelijk: de basis steunt de partijtop. Ondanks het straffe interview van Bert De Brabandere, voorzitter Jong-CD&V, die het ontslag van de regering vraagt.

Wederom zal de “basis” een bende ja-knikkers zijn die gewoon slaafs de partijleiding volgt.

De andere reden is dat ondanks de diverse reacties die ik kreeg, ik blijkbaar de enige ben die publiekelijk wilde reageren. Ik maak mij immers geen illusie. Terzake zou me nooit interviewen als ook maar iemand met net iets meer betekenis in mijn oude partij zou gereageerd hebben.

Ook dat wijst er op dat de partijtop de touwtjes stevig in handen neemt. Tegenspraak is blijkbaar niet meer mogelijk in een partij die ik altijd bewonderde om haar basiswerking.

Voor wie het niet gezien heeft, hieronder het betrokken stukje.

Het totale interview was een stuk langer. Uiteraard heeft men er de stukken uitgeknipt die het meest ingaan tegen Leterme zelf. Ik blijf echter bij wat ik vanmorgen heb geschreven.

Meer zelfs, met het extra nieuws dat nu gekend is, zit ik eigenlijk te wachten tot De Wever me belt en me een gratis lidkaart aanbiedt 😆

Pagina's:«1...9101112131415...21»