Burgemeester en schepenen worden duit in het zakje gevraagd

Groep 9910 heeft inmiddels iedereen gevraagd een bijdrage te leveren aan de krappe financiële toestand van onze gemeente.

De burgers moeten meer betalen door middel van de verhoging van de grondbelasting (27%), de gemeenteraadsleden leveren 10% op hun zitpenning in en het gemeentepersoneel levert elke dag 1 euro in op hun maaltijdcheque.

Maar wat dan met de burgemeester en de schepenen, zij die in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor deze toestand.

Wij bij de GVP vinden dan ook dat zij niet mogen achterblijven. We kunnen hen niet verplichten, maar verzoeken hen en de ganse meerderheid op om de hand in eigen boezem te steken en het goede voorbeeld te geven. Ze kunnen vrijwillig 10% van hun wedde laten terugvloeien naar de gemeentekas.

Het zou immers gewetensloos zijn moesten ze iedereen verplichten tot een bijdrage, maar zelf buiten schot blijven. Zeker als je weet dat de meeste schepenen ook nog een fulltime job hebben naast hun schepenambt, en dus twee keer loon trekken.

We hopen dan ook dat ze hun geweten laten spreken en dat ze ingaan op onze oproep.

Volgens de rondzendbrief van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende het statuut van de lokale en provinciale mandataris, meer bepaald vraag 1, is het mogelijk dat een burgemeester of schepen afstand doet van een deel van zijn of haar wedde op uitdrukkelijke vraag.

Daarom stellen wij voor dat de gemeenteraad volgende resolutie zou aannemen:

De gemeenteraad van Knesselare richt het verzoek tot de burgemeester en schepenen om vrijwillig 10% van hun loon automatisch te laten doorstorten aan de gemeentekas. Op die manier kunnen zij in eer en geweten bijdragen aan de sanering van onze financiën.

De gemeenteraad zal zeer erkentelijk zijn voor dit gebaar en de burgers zullen het weten te appreciëren dat hun bewindslui niet enkel maatregelen nemen maar ook de hand in eigen boezem steken.

Lees ook het krantenartikel uit Het Laatste Nieuws en op Radio2.

jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Huis te koop

Ik heb van sommige mensen al gehoord “we zouden beter ons huis verkopen en ergens anders gaan wonen, nu de grondbelastingen zo stijgen in Knesselare”…

Wel, voor al die mensen die graag hun protest zouden willen uiten, is er nu het volgende.

Print deze affiche uit en hang hem op. Zo kunnen we de meerderheid duidelijk maken dat we het niet eens zijn met hun beslissing om de belastingen met 40% te verhogen.

Verspreid deze affiche

jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Huis te koop

Ik heb van sommige mensen al gehoord “we zouden beter ons huis verkopen en ergens anders gaan wonen, nu de grondbelastingen zo stijgen in Knesselare”…

Wel, voor al die mensen die g

jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Tweede zit voor Leterme en nu al gebuisd

Leterme is aan zijn tweede zit(termijn) begonnen en het lijkt er op alsof hij van plan is om te blijven zitten en vooral niet te bewegen. Van rustige vastheid zijn we nu bij vastgeroeste vadsigheid beland…

Ik heb even zijn regeerverklaring door Wordle gehaald voor een eerste snelle analyse:

Met een vergrootglas heb ik het woord institutionele teruggevonden.

Voor de volledigheid nog eens zijn vorige regeringsverklaring door Wordle gegooid:

jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Politici in adviesraden

Mijn N-VA collega en vrien Nick Mouton schreef gisteren het volgende op zijn blog:

Politici in adviesraden Lovendegem: Nieuwe Politieke Cultuur?!?

Onze gemeente telt 10 adviesraden. Zij geven advies over het beleid. In de meeste adviesraden zitten geen politici. Dat lijkt mij ook normaal. Anders beïnvloeden zij de adviezen aan henzelf.

Open VLD Lovendegem volgt deze logica echter niet. Zij zijn verbitterd dat er geen politici mogen zetelen in de nieuwe Adviesraad lokale economie. Dat is toch wel de wereld op zijn kop. Noemt men dat nieuwe politieke cultuur?

Ook wordt het voorgesteld alsof ik de oppositie buiten houdt om de ‘controle’ uit te schakelen. Belachelijk. De verslagen en conclusies van de vergadering zijn namelijk voor iedereen openbaar.

Neen. Als N-VA blijven wij bij ons standpunt en gaan zelfs verder. Wat ons betreft dienen alle adviesraden samengesteld te worden zonder politieke vertegenwoordiging. Bij de volgende vernieuwing van de adviesraden willen wij dit doorvoeren. Enkel de bevoegde schepen kan de vergaderingen bijwonen als niet-stemgerechtigd lid om uitleg te geven of te antwoorden op vragen. Zo is dat in de meeste gemeenten. En dat kan de volgende legislatuur even goed iemand zijn van N-VA, CD

jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Er is geen klimaatcrisis

Ik heb een filmpje gevonden over een professor die een zeer kritische blik laat dwalen over de klimaatcrisis.

Zijn enkele empirische bevindingen zijn stof tot nadenken, geen wetenschappelijk argumenten. Maar hij scoort twee punten:

1. we horen altijd veel over alles wat pro klimaatprobleem pleit, maar tegengestelde berichten horen we nooit. Zijn twee voorbeelden over de temperaturen in Eureka en de meetfout van de satelliet zijn tekenend hiervoor.

2. ik denk dat iedere wetenschapper momenteel graag casht op basis van CO²-geld. Ook daarin ge

jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Er is geen klimaatcrisis

Ik heb een filmpje gevonden over een professor die een zeer kritische blik laat dwalen over de klimaatcrisis.

Zijn enkele empirische bevindingen zijn stof tot nadenken, geen wetenschappelijk argumenten. Maar hij scoort twee punten:

1. w

jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Boze boeren blokkeren betonwegen

Ik vind het niet normaal dat 160 misnoegde boeren – of eender welke beroepsgroep – de macht krijgen om een gans land op stelten te zetten. U wel?

Let op, ik begrijp hun problemen, maar de verhoudingen zijn buiten proportie. 160 mensen die tienduizenden mensen in de problemen brengen en onze economie een pak schade hebben toegebracht… De politie had in deze materie gerust wat harder mogen optreden. Spijkertapijten lijken mij ook te werken bij tractoren, evenals kogels om banden mee kapot te schieten.

En dat wederomom de gevolgen van verregaande liberalisering. Je kan er voor of tegen zijn. Voor sommige zaken heeft het soelaas gebracht, zoals bv telecom. Maar in andere sectoren zoals elektriciteit, posterijen, … heeft het niet veel soelaas gebracht.

En dus ook niet in de landbouw. En dat terwijl landbouw de grootste slokop is in Europa. Ik denk dan ook dat Europa zelf eens moet kiezen wat voor beleid ze voert: ofwel is Europa volstrekt liberaal ingesteld en dan moeten we de landbouw niet meer zo zwaar subsidiëren. Spijtig voor die boeren, maar het is tegelijk oneerlijke concurrentie voor het zuiden, waar inheemse boeren op hun buurt ook kapot geconcurreerd worden met dumpingmelkpoeder.

Ofwel is Europa protectionistisch, maar dan zou dat ook wel in andere sectoren mogen waar veel meer mensen las

jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Boze boeren blokkeren betonwegen

Ik vind het niet normaal dat 160 misnoegde boeren – of eender welke beroepsgroep – de macht krijgen om een gans land op stelten te zetten. U wel?

Let op, ik begrijp hun problemen, maar de verhoudingen zijn buiten proportie. 160 mensen die tienduizenden mensen in de problemen brengen en onze economie een pak schade hebben toegebracht… De politie had in deze materie gerust wat harder mogen optreden. Spijkertapijten lijken mij ook te werken bij tractoren, evenals kogels om banden mee kapot te schieten.

En dat wederomom de gevolgen van verregaande liberalisering. Je kan er voor of tegen zijn. Voor sommige zaken heeft het soelaas gebracht, zoals bv telecom. Maar in andere sectoren zoals elektriciteit, posterijen, … heeft het niet veel soelaas gebracht.

En dus ook niet in de landbouw. En dat terwijl landbouw de grootste slokop is in Europa. Ik denk dan ook dat Europa zelf eens moet kiezen wat voor beleid ze voert: ofwel is Europa volstrekt liberaal ingesteld en dan moeten we de landbouw niet meer