jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Boze boeren blokkeren betonwegen

Ik vind het niet normaal dat 160 misnoegde boeren – of eender welke beroepsgroep – de macht krijgen om een gans land op stelten te zetten. U wel?

Let op, ik begrijp hun problemen, maar de verhoudingen zijn buiten proportie. 160 mensen die tienduizenden mensen in de problemen brengen en onze economie een pak schade hebben toegebracht… De politie had in deze materie gerust wat harder mogen optreden. Spijkertapijten lijken mij ook te werken bij tractoren, evenals kogels om banden mee kapot te schieten.

En dat wederomom de gevolgen van verregaande liberalisering. Je kan er voor of tegen zijn. Voor sommige zaken heeft het soelaas gebracht, zoals bv telecom. Maar in andere sectoren zoals elektriciteit, posterijen, …

jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Boze boeren blokkeren betonwegen

Ik vind het niet normaal dat 160 misnoegde boeren – of eender welke beroepsgroep – de macht krijgen om een gans land op stelten te zetten. U wel?

Let op, ik begrijp hun problemen, maar de verhoudingen zijn buiten proportie. 160 mensen die tienduizenden mensen in de problemen brengen en onze economie een pak schade hebben toegebracht… De politie had in deze materie gerust wat harder mogen optreden. Spijkertapijten lijken mij ook te werken bij tractoren, evenals kogels om banden mee kapot te schieten.

En dat wederom de gevolgen van

jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Boze boeren blokkeren betonwegen

Ik vind het niet normaal dat 160 misnoegde boeren – of eender welke beroepsgroep – de macht krijgen om een gans land op stelten te zetten. U wel?

Let op, ik begrijp hun problemen, maar de verhoudingen zijn buiten proportie. 160 mensen die tienduizenden mensen in de problemen brengen en onze economie een pak schade hebben toegebracht… De politie had in deze materie g

jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Boze boeren blokkeren betonwegen

Ik vind het niet normaal dat 160 misnoegde boeren – of eender welke beroepsgroep – de macht krijgen om een gans land op stelten te zetten. U wel?

Let op, ik begrijp hun problemen, maar de verhoudingen zijn buiten proportie. 160

jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Duidelijkheid voor bewoners N44

Ik heb voor de gemeenteraad van volgende week woensdag 9 september volgende vraag ingediend:

Voor wie regelmatig langs de N44 rijdt, is het al opgevallen dat er verschillende woningen te koop staan, sommige al langere tijd.

Onlangs werd ik gecontacteerd door enkele van deze mensen en door hun buren, die met grote vraagtekens zitten omtrent de toekomst van de N44 en bijgevolg van hun woningen.

Er werd reeds in het verleden gezegd dat de N44 zal afgesloten worden voor erftoegangen en dat er ventwegen zullen komen.

Wie echter uit zijn doppen kijkt, weet dat er huizen zijn die vlak aan het voetpad liggen en die onmogelijk overeind kunnen blijven indien er ventwegen worden aangelegd. Onteigeningen lijken dus onvermijdelijk.

Wanneer zal het streefbeeld definitief opgemaakt worden en een lijst opgesteld worden van de woningen die onteigend moeten worden?

Het is immers al erg genoeg gedwongen je huis te moeten verlaten, maar jarenlang in onzekerheid leven maakt het nog veel erger.

Zal ons gemeentebestuur in deze materie een duidelijk standpunt innemen? Zullen er maatregelen genomen worden om deze inwoners zo snel mogelijk te informeren?

Kan het bestuur er niet voor zorgen dat woningen die onteigend moeten worden, nu reeds bij vrijwillige verkoop door de overheid (hetzij gemeentelijk, hetzij gewestelijk) worden aangekocht?

Mag ik de betrokken inwoners vragen om massaal aanwezig te zijn op de gemeenteraad

Knesselaarse patiënten in de wachtrij bij huisarts?

Persoonlijk vind ik dat de huisarts een cruciale rol speelt in ons verzorgingssysteem, zeker als eerstelijnshulp.

Daarom is het belangrijk dat er een goede spreiding is. De overheid erkent dit probleem ook en heeft daarom het Impulseo fonds in het leven geroepen.

Dankzij dit fonds kunnen jonge artsen die zich in een probleemgebied vestigen, een premie krijgen van 20.000 euro en een goedkope lening van maximaal 45.000 euro.

Een probleemgebied is volgens het RIZIV iedere huisartsenzone waar men minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners telt.

Ik sprak met enkele jonge huisartsen en verscheidene van hen vertelden me dat men ofwel best rekent op een familiale overname (van vader op zoon/dochter zeg maar) of dat een financiële input zoals van Impulseo echt wel nodig is om te kunnen starten.

Dus het is uitermate van belang om te weten of je als gemeente op die lijst staat of niet.

Voor alle duidelijkheid: Knesselare en omgeving staat niet op deze lijst.

En dat verwondert me. Per slot van rekening hebben we een dalend aantal huisartsen in onze gemeente. Vorig jaar stopte een huisarts en een andere denkt stilaan aan pensioen.

Omgerekend kan je stellen dat we in Knesselare slechts 1 dokter hebben per 1333 inwoners. Het Vlaamse gemiddelde situeert zich rond een dokter per 970 inwoners. Je zou dus kunnen stellen dat als iedere inwoner gemiddeld 4 keer per jaar een huisarts nodig heeft, onze huisartsen zich dagelijks moeten kapot werken om iedereen te zien.

Aangezien ik ook sprak met een jonge huisarts in opleiding met interesse voor Knesselare, ben ik dieper in de cijfers gaan spitten en heb ik eens de actieve huisartsen geteld in onze huisartsenkring. Dit heb ik eens uitgetekend per 1000 inwoners om de cijfers te kunnen vergelijken met de impulseo-criteria.

Onze huisartsenkring strekt zich uit over Aalter, Beernem, Knesselare en Maldegem.

In totaal kom ik dus omgerekend in de zone op 85,63 artsen per 100.000 inwoners. Onze zone zou dus op de lijst van kwetsbare gebieden moeten staan (quod non).

Zelfs binnen deze zone zie je grote verschillen. Aalter staat op kop met een cijfer van 94,6, terwijl Knesselare slechts 75 haalt.

Het weze dus duidelijk dat er best iets gedaan wordt om onze gemeente aantrekkelijk te maken voor minstens één nieuwe jonge huisarts.

Ik ga de komende weken dan ook proberen contact te leggen met de bevoegde instanties om meer uitleg te krijgen en eventueel de situatie recht te zetten. Misschien kunnen we dan rekenen op aflossing van de wacht.

Voor het te laat is en we

jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Veroordeling: deel 2

Vandaag verscheen in Het Laatste Nieuws dit artikel:

Ik reageer nog even op de bewering van de burgemeester:

De laagste bieder kon niet sluitend aantonen dat de technische fiche conform het bestek was.

Ieder heeft recht op zijn verweer maar de waarheid moet verteld worden.

In het definitief verslag van 18 maart 2009 van het studiebureau staat letterlijk te lezen:

Het feit dat de aan Koeltechniek Verstraete opgevraagde fiches weliswaar voldoen aan de bestekbeschrijving…

De waarheid is dat ze niet volledig waren bij de indiening van de offerte maar dat het studiebureau om verduidelijking heeft gevraagd én gekregen.

Verder wil ik nog aanstippen dat de rechter het college een veeg uit de pan heeft gegeven omtrent een ander aspect. Vele opdrachten werden in stukken gekapt zodat ieder stuk onder de 67.000 euro zou uitkomen. Op die manier kan er onderhands gegund worden.

Maar in dit dossier heeft de gemeente gekozen voor een opdrachtgever die 75.000 euro vroeg. Dus ook de gunningsvoorwaarden waren niet wettelijk.

Kortom, het college mag zic

jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Veroordeling: deel 2

Vandaag verscheen in Het Laatste Nieuws dit artikel:

Ik reageer nog even op de bewering van de burgemeester:

De laagste bieder kon niet sluitend aantonen dat de technische fiche conform het bestek was.

Ieder heeft recht op zijn verweer maar de waarheid moet verteld worden.

In het definitief verslag van 18 maart 2009 van het studiebureau staat letterlijk te lezen:

Het feit dat de aan Koeltechniek Verstraete opgevraagde fiches weliswaar voldoen aan de bestekbeschrijving…

De waarheid is dat ze niet volledig waren bij de indiening van de offerte maar dat het studiebureau om verduidelijking heeft gevraagd én gekregen.

Verder wil ik nog aanstippen dat de rechter het college een veeg uit de pan heeft gegeven omtrent een ander aspect. Vele opdrachten werden in stukken gekapt zodat ieder stuk onder de 67.000

jan 1, 1970 - Algemeen    No Comments

Veroordeling: deel 2

Vandaag verscheen in Het Laatste Nieuws dit artikel:

Ik reageer nog even op de bewering van de burgemeester:

De laagste bieder kon niet sluitend aantonen dat de technische fiche conform het bestek was.

Ieder heeft recht op zijn verweer maar de waarheid moet verteld worden.

In het definitief verslag van 18 maart 2009 van het studiebureau staat letterlijk te lezen:

Het feit dat de aan Koeltechniek Verstraete opgevraagde fiches weliswaar voldoen aan de bestekbeschrijving…

De waarheid is dat ze niet volle