jun 12, 2011 - In Vlaanderen    No Comments

Vlaams front is het enige alternatief

De peiling van de VRT geeft de N-VA 33,5%. In de peiling van La Libre halen we zelfs ruim 35%.

Het zijn en blijven maar peilingen maar meer dan ooit zullen ze een invloed hebben op wat er momenteel gebeurt in de regeringsvorming, nu ja, beter regerings-non-vorming genoemd.

De eerste en belangrijkste vaststelling is dat Vlamingen en Walen ieder van hun leidende formatie vinden dat ze goed bezig zijn. N-VA kan niet anders dan vaststellen dat “het been stijfhouden” nog altijd gewaardeerd wordt voor de kiezers. PS kan evenmin anders vaststellen dat hun grote NON goed gesmaakt wordt in Wallonië.

Deze peiling zal dus niet helpen om deze twee partijen dichter bij mekaar te brengen. Evenmin zullen deze twee voor verkiezingen opteren. Rekening houdend met de foutmarge in zulke peiling en met het feit dat diegene die voor verkiezingen opteert meestal nog verliest, is er voor beide protoganisten weinig te winnen noch te verliezen.

Aangezien telkens ook de directe tegenstander geen klappen kan krijgen, is daar ook geen winst te halen. De dag dat de peilingen verlies aangeven voor N-VA, zal de PS voor verkiezingen gaan.

Deze peiling is veel meer van belang voor CD&V en Open Vld.

CD&V eindigt zelfs net weer onder haar verkiezingsresultaat. Voor de christendemocraten zal er dus een moment komen dat ze moeten kiezen, want hun enerzijds-anderzijds spreid-stand-punt brengt geen zoden aan de dijk.

Welke vleugel zal het halen? De Vlaamse Peeters-vleugel of de linkse ACW-vleugel? Persoonlijk denk ik dat de Vlaamse vleugel verzwakt is. De meeste vroegere Vlaamse centrumkiezers zijn nu overgelopen naar N-VA. Dat blijkt wel duidelijk uit de peiling. Zal dit dus de nodige druk leveren bij de CD&V-top om net die kiezers terug te winnen?

Of zouden ze het risico lopen deze kiezers als verloren te beschouwen? Ik denk het niet, want de peiling leert ook dat de SP.a stabiel blijft en als CD&V dus louter op het linkse been gaan steunen, is het risico om ook langs die kant een leegloop te krijgen, veel te groot.

Open Vld krijgt wederom een zware klap. Ze waren terug naar 14% geklommen, maar vallen nu in één klap terug naar 11,8% Het is duidelijk dat hun interne verdeeldheid weer zwaarder doorweegt. De onnodige tussenkomsten van De Gucht en het Belgicistisch toontje van Van Hengel zullen niet bijdragen tot een verbetering van de situatie.

Het is hoe dan ook duidelijk dat nu naar verkiezingen trekken, een slechte zaak zou zijn voor deze twee formatiekandidaten.

Wat zijn de alternatieven?

Het is kiezen uit het minste kwaad. Verkiezingen zijn mijn inziens uitgesloten voor CD&V en Open Vld. De andere optie is verder regeren en Leterme III in het zadel helpen.

Die optie zal het makkelijkst ingang vinden bij de CD&V, vooral als de linkse vleugel onder leiding van Leterme het haalt. Maar zoals ik hierboven al argumenteerde, is er een enorm risico voor CD&V. Met de SP.a in de oppositie dan maatregelen moeten nemen die vooral de werkende Vlamingen pijn zullen doen, zal er voor zorgen dat ook de linkse kiezer zich in de steek gelaten voelt.

Voor Open Vld is verder regeren ook een enorm gezichtsverlies. Zij hebben deze regering doen vallen, hoe moeten ze ooit consequent blijven met zichzelf als ze dezelfde regering weer in het zadel moet helpen? Zonder dat de reden waarom ze de regering liet vallen (BHV) opgelost is geraakt? Verlies gegarandeerd.

Dus Leterme III mag dan zeker de preferente oplossing van de Franstaligen zijn (twijfel daar zeker niet aan), langs Vlaamse kant zal ze na deze peiling toch ook niet zo evident zijn.

Een Vlaams front

Door eliminatie blijft er dus maar één gezonde mogelijkheid over voor CD&V en Open Vld: de keuze van de kiezer/gepeilde respecteren en de leiding van de grootste partij aanvaarden en stoppen met acute aanvallen en bashing. Het helpt niet, integendeel. Dus waarom het roer niet omgooien en een sterk Vlaams front vormen?

1 groot kamp van winnaars, zodat de communautaire eisen van de baan zijn en dat de partijen zich terug op hun eigen terreinen kunnen profileren en zo kiezers terugwinnen? Natuurlijk zal er ook koudwatervrees zijn dat men zo het succes van de N-VA bestendigt, maar ik denk zelf dat je vroeger bij Groen! ook al hebt kunnen vaststellen dat als een partij die zich duidelijk op één thema profilieert en dat als net dat thema universeel gedragen wordt door andere partijen, net die themapartij klappen krijgt.

Vanuit die redenering is het voor CD&V en Open Vld de beste keuze om in deze storm te schuilen achter de sterke schouders van N-VA.

Aan één zeel trekken om het Franstalige status-quo te doorbreken

N-VA zal zeker niet neen zeggen. Binnen onze partij zullen we niet liever hebben om nu eens samen aan één zeel te trekken. Dat vragen we al maanden. Dat is de enige manier om de Franstaligen duidelijk te maken dat ze nu beter kunnen bewegen.

Want psychologisch zullen ze verkrampt blijven zolang ze merken dat de N-VA groter en groter wordt. Ze focussen zich nu wederom op artikel 1 van de N-VA. Raar maar waar zijn de Walen er veel meer van overtuigd dat België binnenkort ophoudt met te bestaan. Er is geen andere reden te bedenken waarom ze zich zo fixeren op Wallo-Brux. Vanuit de zekerheid dat ze beter aan plan B werken, blijven ze nu alles op alles zetten om Brussel uit te breiden en hun rechten en centen veilig te stellen. Het feit dat ze alles berekenen tot 2025 wijst er mijn inziens duidelijk op dat ze dat zelf als de einddatum van België beschouwen.

Willen we dus iets bewegen, dan zal het aan CD&V en Open Vld zijn om hen duidelijk te maken dat hun beste keuze is om nu wel te hervormen, zodat aan Vlaamse kant er kiezers kunnen teruggewonnen worden. Want de peiling geeft duidelijk aan dat Vlaanderen zelf nog niet denkt aan de zelfstandigheid.

Met andere woorden, een Vlaams front is het enige waar iedereen beter van wordt. Als die redenering ingang vindt, zal er eindelijk iets gaan bewegen.

Gebeurt dat niet, dan komen we op een patstelling waar niemand nog iets wil. Zelfs verkiezingen zullen dan niet welkom zijn. Verkiezingen als resetknop gebruiken, het risico is te groot.