mei 29, 2011 - In Vlaanderen    No Comments

Vergroen de bedrijfswagen in plaats van hem te belasten

De laatste dagen gonst het weer van de geruchten dat de Wetstraat centen gaat zoeken door bedrijfswagens aan te pakken.

Daar wil ik zowel als ondernemer en als politicus iets over zeggen.

Als ondernemer zeg ik “zijn ze daar nu weer?”. In België betalen we loonlasten die ongezien hoog zijn. De derde hoogste in de OESO, wordt er al wel eens gezegd. Bedrijfswagens zijn gewoon een alternatief geworden die er voor moeten zorgen dat voor iedere 100 euro kosten voor het bedrijf er zoveel mogelijk euro’s winst zijn voor de werknemer.

En geloof me, met de stijgende brandstofprijzen, is dat voor beide betrokken partijen een andere zaak geworden. Een auto met tankkaart kost je als bedrijf een pak geld. 750 euro is vaak niet eens een te laag geschat bedrag. Daar betaal je dan nog eens belastingen op en zo. Rond dat dus al snel maar af naar een bruto kost van 1000 euro.

Voor de werknemer blijft het nog altijd interessant, want hij bespaart er circa zelf makkelijk 750 euro per maand door.

Er zijn ook voordelen aan bedrijfswagens voor onze maatschappij

En is dit slecht voor onze maatschappij? Bedrijfswagens roteren snel, gemiddeld per vier jaar. Ze zorgen dus rechtstreeks voor een pak werk en jobs. Ze zorgen dat er geld rolt in een sector die het al moeilijk heeft gehad.

Ze zorgt er ook voor dat ons wagenpark niet plots schandelig veroudert, met alle gevolgen van dien. Als je nu bedrijfswagens fiscaal oninteressanter gaat maken tov eigen vervoer, dan is het geen voorspelling maar een zekerheid dat het wagenpark zal verouderen.

Gevolgen? Milieuvriendelijke technologie zal minder snel doordringen. Oude wagens zullen minder veilig zijn dan nieuwe wagens. En een pak jobs zullen sneuvelen.

Als de politiek nu eens even het wagenpark van bedrijven niet langer als collectieve melkkoe beschouwt, maar op zoek gaat naar wat belangrijk is voor de maatschappij.

Want gaat het hier om het feit dat men onder groene druk vindt dat er minder wagens moeten komen? Dat te veel mensen met een auto rijden omdat bedrijfswagens zo “gul” uitgedeeld worden?

Eerlijk gezegd, ik denk niet dat men veel wagens van de baan gaat halen als bedrijfswagens fiscaal minder interessant worden. Het zal eerder de effecten hebben die ik hierboven beschreef en slechts minimaal een impact hebben op het aantal. Het effect van oudere meer vervuilende wagens zal zeer zeker de milieubesparing in aantal te niet doen.

Waarom gaat de overheid van dit “nadeel” dan geen voordeel maken? Maak milieuvriendelijke wagens enorm interessant voor bedrijven zodat men massaal dat grandiose bedrijfswagenpark gaat vervangen door milieuvriendelijke exemplaren?

Men spreekt altijd van kip of ei. Er komen geen elektrische wagens omdat er te weinig laadpunten zijn. Maar er komen geen laadpunten omdat er… u weet wel.

Of hybride wagens: nu nog altijd veel duurder dan dieselwagens. Niet alleen in aankoop, maar in daadwerkelijk gebruik haal je het prijsverschil er ook amper uit.

Maar zorg dat bedrijven een fiscaal alternatief hebben met groene wagens. Dan schiet die productie om hoog. Waardoor de prijzen zakken en het dus ook betaalbaar wordt voor zij die geen bedrijfswagen krijgen.

Zorg tegelijk voor goeie R&D in die sector. Gooi een pak overheidsgeld er tegenaan om een nieuwe technologie te ontwikkelen en te produceren op de ex-Opel terreinen in Antwerpen.

Willen we vergrijzen en verroesten?

Want, en nu zet ik weer mijn ondernemerpet op, als je gewoon de bedrijfswagen duurder maakt, gaan er daarom niet minder komen. Zolang het ook maar 1% fiscaal interessanter is dan een bruto loon uit te keren, zal zowel werkgever als werknemer hier voor blijven kiezen.

En maak je het duurder, dan zal men massaal naar loon grijpen. De meerinkomsten voor de overheid zullen dan sowieso beperkt zijn, tenzij ze ook nadien weer de lasten op arbeid verhoogt.

En als we zo bezig blijven, zullen we over 15 jaar met niet alleen een vergrijsde bevolking zitten, ze zal ook rondrijden in aftandse roestbakken te midden van verlaten bedrijfsterreinen.

En in Oost-Europa zullen de nieuwe wagens geproduceerd en gebruikt worden. Eens zien of we hier dan niet groen zullen lachen.