Dagorde gemeenteraad 11 mei 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 11 mei 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Personeelsformatie organigram – wijziging;

3. Ontwerp OPZ-overeenkomst 2011 van de operationele prezone Meetjesland;

4. Principebeslissing proeftuinproject Streeknetwerk Meetjesland;

5. Politiereglement gemeentewegenis Schoolstraat;

6. Mobiliteitsplan – definitieve aanneming;

7. Terrasreglement gedeelte Urseldorp;

8. JaarvergaderingIVM;

9. Jaarvergadering Westlede;

B-punten

10. Verantwoordingsnota en werkingsverslag cultuur 2010;

11. Verantwoordingsnota jeugd 2010;

12. Vervanging lid raad van bestuur PWA.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden