feb 5, 2011 - In Vlaanderen    No Comments

Klacht indienen tegen ABVV

k zit me nu al de ganse morgen af te vragen of ik klacht moet gaan indienen tegen het ABVV.

Als Georges Oldenhove de Guertechin vindt dat hij klacht moet indienen tegen Bart De Wever wegens schade aan ons land en onze economie, dan moeten we nu allemaal massaal klacht indienen tegen het ABVV.

Want de schade die zij aan onze economie dreigen toe te brengen, is vele malen groter sinds ze weigeren het globale loonakkoord te erkennen.

Weer een loonsverhoging

In ons land is het argument “de koopkracht beschermen” een loze oproep. We hebben al een (dure) automatische loonindexering. Hoe duur het leven ook wordt, globaal gesteld kunnen we morgen nog altijd evenveel kopen als vandaag dankzij dit systeem. Een systeem dat momenteel vanuit het buitenland onder vuur ligt, want een automatische loonindexering betekent ook een automatische inflatie.

Dat maakt dat ook de lasten voor de overheid automatisch mee stijgen en bijgevolg het moeilijker wordt de uitgaven onder controle te krijgen.

Probleem is ook dat de autmatische aanpassing zo ingeburgerd is, dat iedereen dat maar als normaal beschouwd. “Een index is geen loonsverhoging,” denkt iedereen. Daarom dat bij ieder interprofessioneel akkoord er zo gezaagd wordt om verhogingen bovenop de indexering. Op zulk moment kijkt men altijd naar de buurlanden en de loonsverhogingen die daar worden toegekend.

Maar lieve mensen, in onze buurlanden kent men geen automatische indexering. Bijgevolg strijden de vakbonden daar werkelijk voor het behoud van de koopkracht. In ons land is dat niet nodig, dus eigenlijk zijn vakbonden daarvoor overbodig.

En toch eist het ABVV nu meer dan een 0,3% verhoging bovenop de index. Daarmee zorgen ze er onvermijdelijk voor dat de arbeid in ons land nog maar eens duurder wordt dan in onze buurlanden, zodat bedrijven nog minder makkelijk mensen zullen aannemen.

Het perverse hierin is dus dat de verhoging van de loonhandicap er enkel maar voor zal zorgen dat er meer mensen werkloos zijn. Maar vakbonden houden van werkloze mensen.

In ons land worden werkloosheidsuitkeringen immers beheerd en betaald door de vakbonden. Zij worden daar zeer rijkelijk voor betaald. Een vakbond verdient het veelvoudige aan een werkloos lid (dat quasi verplicht lid moet blijven om vlot aan zijn uitkeringen te geraken) dan aan een werkend lid.

Veel grotere schade voor rente

Als een uitspraak van De Wever al schadelijk zou zijn voor onze economie en de rente doen stijgen, wat moeten we dan denken als één van de twee grote vakbonden ronduit zeggen dat ze alles duurder wil maken?

Want als werknemer denk je waarschijnlijk “fijn, ze strijden voor ons geld”, maar als de rente stijgt en daardoor alles duurder wordt, wie mag dat betalen? De rijke man die een kast van een villa heeft en een pak geld op de bank, die vangt meer geld. Maar de “kleine man” met een hypotheek met variabele rente, gaat plots bijlange niet toekomen met zijn lichte loonstijging om zijn huisje nog te betalen.

Wat als er plots zo veel “jan en miekes” zijn? Dan komen er een pak huizen op de markt, zakt de vastgoedprijs en plots is iedereen weer een pak kapitaal kwijt. Vergezocht? Neen, we hebben het pas meegemaakt in Amerika.

Wie werkt er nog?

Alsof dat nog niet voldoende is, wil men nog meer mensen op staatskosten laten leven. in Scandinavië heeft men zopas de pensioenleeftijd naar 71 jaar gebracht. In het interprofessioneel akkoord probeert men het oneigenlijk gebruik van brugpensioenen wat aan banden te leggen, maar dat is natuurlijk niet naar de zin van het ABVV.

“Problemen met de vergrijzing? Jongeren gaan zich blauw moeten betalen aan de pensioenen en uitkeringen van de babyboomers? Maar jong, da’s allemaal nog niet erg genoeg. We gaan de mensen al van hun vijfstigste laten stoppen met werken. Een actieve loopbaan van 25 à 30 jaar is toch wel genoeg zekers?”

Dat is eigenlijk de boodschap van het ABVV als ze weigeren om brugpensioenen in te perken. Iedereen met gezond verstand weet dat we langer gaan moeten werken. Is hiermee dan bewezen dat socialisten iedere vorm van hersencapaciteit boven het bonobogehalte missen?

Minimimopzeg van drie maand per vijf jaar

Ik ben zelf werkgever. Zelfs als werkgever vind ik het normaal dat er een bescherming is tegen willekeurig ontslag. Maar een job moet je nog altijd verdienen en niet cadeau krijgen. Soms loopt het mis. Dat kan zowel “de fout” zijn van de werknemer zelf, als van de werkgever als van economische omstandigheden.

Dat neemt niet weg dat je hier in België als werkgever maar al te makkelijk een half jaarloon moet betalen aan iemand die je kwijt wil. Da’s een pak geld dat je moet terugverdienen voor je iemand anders in dienst kan nemen.

Mij heeft dat al letterlijk verhinderd om snel terug iemand aan te nemen. Is dat wederom de bedoeling van de vakbonden? Weer het zoveelste bewijs dat ze zich niet inzetten om u aan het werk te krijgen, maar integendeel, ze er al het mogelijke aan doen om zoveel mogelijk werklozen te hebben?

Staatsafhankelijk

Het is typisch voor links dat ze een groot staatsbelang willen. Het socialisme in België is linkser dan het communisme de laatste decennia in de USSR was. Totale afhankelijkheid van de staat, geleid door kaviaarsocialisten. Waar dat toe leidt kan je in Wallonië gaan bekijken.

Als men meer mensen werkloos krijgt, dan zijn die mensen nog afhankelijker van de giften van de overheid. En wiens brood men eet, diens woord men spreekt, denken de socialisten.

Laat u dus niet in slaap wiegen. De weigering van het ABVV om dit evenwichtig akkoord dat door alle partijen werd onderhandeld te bevestigen, is een bewuste strategie. Niet om het leven beter te maken, wel om er zelf beter van te worden.

Geen besparing in de sociale sector

Ah neen, natuurlijk niet. Zoals ik al zei, we mogen er toch niet voor zorgen dat de Belgen het zelf voor mekaar hebben en het goed hebben. Afhankelijk zijn van sociale voorzieningen, liefst centraal geleid: Stevaert is nog steeds jaloers op hoe Fidel Castro het voor mekaar krijgt in Cuba. Iedereen arm, maar zo afhankelijk van de grote leider zodat hij eeuwig blijft leven. Ondertussen is Stevaert zelf voorzitter van meer dan 1 kapitalistisch bedrijf, maar daar kraait geen haan naar. Eigen zakken eerst vullen, lijkt hun slogan te zijn.

Weg met de notionele intresten

Tuurlijk, laat ons het weinige fiscale voordeel dat we bedrijven kunnen bieden ook nog maar afpakken. De totale (para)fiscale druk zal dan nog stijgen, waardoor er minder jobs zullen zijn.

We hebben Opel al klein gekregen, denken de vakbonden, met het wegplukken van de notionele intresten zullen we er nog een pak kunnen wegpesten.

Van der Maelen (SP.A) mag beweren dat de notionele intresten ons 5 miljard kosten, toch mochten we vorige week lezen dat we vorig jaar 5.1 miljard meer aan fiscale inkomsten hadden.

Agoria berekende dat het wegnemen van de maatregel alleen al in de IT-sector 4200 banen zou kosten.

Maar wederom: het lijkt het ABVV daar wel om te doen. Hun felheid waarmee ze hier tegen strijden, zouden me bijna doen geloven in een complottheorie waarbij andere grote landen uit Europa de Belgische vakbonden stiekem geld geven zolang ze er voor zorgen dat steeds meer en meer bedrijven zich net over de landsgrenzen gaan vestigen.

Laat u geen zand in de ogen strooien

Om zeker te zijn dat bedrijven veel schade lijden terwijl er nog pakken bedrijven met het water aan de lippen staan door de crisis en nu even licht zagen aan het eind avn de tunnel, gaat het ABVV elke vrijdag acties voeren. En nog een pak nationale stakingen er bovenop.

“We zullen iedereen klein krijgen,” denken ze op die manier. Een pak faillissementen die dan opgevangen kunnen worden met brugpensioenen, sociale uitkeringen zonder beperkingen, … Zie je, het plaatje lijkt te kloppen.

Ik heb daarom een ander plan dan klacht in te dienen tegen het ABVV. Want dat lukt toch niet. Want ondanks het feit dat een vakbond staatstaken uitvoert, heeft een vakbond geen rechtspersoonlijkheid en kan je hen niet dagvaarden. Ze mogen zelf werknemers verdedigen voor de rechtbank en iedere werkgever dagvaarden, zelf zijn ze niet aansprakelijk. Kijk maar naar de brandweermannen van Zaventem: aangestookt door de vakbond voor een maaltijdcheque meer, worden ze nu individueel voor de rechtbank gedaagd door misnoegde reizigers omdat je de vakbond zelf niet aansprakelijk kan stellen.

Dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren: veel mogen, veel geld in de zakken steken en niet verantwoordelijk zijn. Wie tekent daar niet voor?

Neen, ik heb een ander idee. Waarmee we de politieke crisis ook in één keer oplossen: in ruil voor alle communautaire eisen vragen we één aanpassing aan de grondwet: we verbieden vakbonden en socialisten. Dan is het probleem in België ook in één keer van de kaart.

Ik zal het aan Elio voorstellen, als hij nog eens terugkeert uit zijn “vaderland” Italië: want ook dat is socialisme. Op het moment dat hij “zijn” volk echt moet helpen, gaat hij op vakantie. Zo belangrijk zijn de Belgische burgers dus voor een socialist.