Dagorde gemeenteraad 9 februari 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 9 februari 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Actualisering ramingen wegen en rioleringswerken Aalterseweg-Maldegemseweg en Maldegemseweg-H. Sakramentstraat;

3. Mobiliteit, N 44 – kruispunt Maldegemseweg – N 44 / Keistraat – N44;

4. Opmaak leegstandsinventaris – overeenkomst;

5. Sociaal verhuurkantoor – goedkeuring overeenkomst;

6. Politiereglement Rozestraat parkeerverbod;

7. Drugspreventie:

7.1 – Budget 2011 – goedkeuring;

7.2 – Jaarplanning 2011 – kennisname;

7.3 – Werkingsverslag 2010;

7.4 – Jaarrekening 2009.

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden