dec 14, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

20 minderjarige asielzoekers komen naar Knesselare

Ik ben de laatste dagen overstelpt geweest met vragen. Ik heb geaarzeld voor ik rechtuit antwoord zou geven, maar ik ben nu eenmaal van het principe dat bestuurders van een overheid best zo transparant mogelijk werken. Mijn blog is altijd een voorbeeld geweest van de dingen eerlijk te vertellen zoals ik ze zie.

Onderstaande is op basis van vragen en antwoorden die we als gemeenteraadslid konden stellen. Vergeef het mij als ik dus iets fout heb begrepen of niet duidelijk genoeg heb weergegeven of er nog bepaalde feiten anders uitdraaien.

Het klopt dus dat vanaf midden december er een groep minderjarige niet-begeleide vluchtelingen naar Knesselare komen.

Eerst en vooral: het woord “niet-begeleide” slaat niet op het feit dat ze hier in Knesselare onbegeleid zouden zijn. Het slaat op het feit dat het minderjarigen zijn die in ons land zijn aangekomen zonder familie of wettelijke voogd. Daar zijn kinderen bij, maar ook tieners.

Zij krijgen zonder uitzondering snel een wettelijke voogd toegewezen, meestal vrijwilligers. Deze mensen staan dan in voor de wettelijke begeleiding van deze jongeren en helpen hen met alle poespas omtrent hun asielaanvraag.

Deze jongeren moeten dus asiel aanvragen, net zoals volwassenen en kunnen dus ook asiel geweigerd worden. Er is wel één verschil met volwassenen: minderjarigen kunnen niet uitgewezen worden, ook niet als hun asiel geweigerd wordt.

De Belgische staat moet dus ook voor deze jongeren zorgen, wat betekent dat ze uiteraard gehuisvest moeten worden, maar ook begeleid worden. Fedasil neemt hier een belangrijke taak op zich.

In dit dossier is het een vrijwillig aanbod van de Broeders van Liefde die naar de overheid zijn toegestapt met een project om een 25-tal van die minderjarige asielzoekers op te vangen in Huis Betanië in de Kloosterstraat in Knesselare.

Deze jongeren zullen daar begeleid worden door een team van een achttal mensen van de Broeders van Liefde. Er zal dus altijd iemand aaanwezig zijn.

De jongeren zullen voornamelijk jonge tieners zijn. Ze zijn leerplechtig en moeten dus naar school gaan. Zij gaan daarvoor naar een OKAN-klas (onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers). Voor deze jongeren zal dit in het begin in Gent zijn, maar er zijn contacten met scholen van de Broeders om te kijken of daar OKAN-klassen dichter in de buurt kunnen ingericht worden. Deze asielzoekers zullen zelfstandig met het openbaar vervoer naar school gaan.

Ook om rechtuit antwoord te geven op een veelgestelde vraag: het is geen gesloten opvang. De jongeren zijn vrij om naar buiten te gaan en worden zelfs aangemoedigd om deel te gaan nemen aan het sociale leven in de gemeente. Zij mogen dus, onder duidelijke afspraken zoals eigenlijk iedere ouder met zijn kinderen hoort te maken, ook naar bv het jeugdhuis gaan, de voetbal, jeugdbeweging, enz…

Aan de gemeente wordt gevraagd om voor een warm onthaal te zorgen en mensen aan te sporen zich in te zetten voor deze jonge mensen. Men zal dus op zoek gaan naar vrijwillige initiatieven van bv jeugdbewegingen, sportclubs, … waar deze jongeren welkom zullen zijn.

Andere veelgestelde vraag of beter het antwoord er op: neen, dit is niet op kosten van het OCMW. Dit is een initiatief van de Broeders van Liefde en zij zullen daar waarschijnlijk wel financieel voor vergoed worden door Fedasil.

Volgende FAQ: het gaat hier niet om een tijdelijke opvang die iets te maken heeft met de kazernes en vakantiekampen die nu geopend worden voor de toevloed van asielzoekers. Het gaat hier om een permanente opvang. Het is de bedoeling dat de jongeren hier langere tijd zijn, zeker indien hun asielaanvraag wordt goedgekeurd. Er zullen soms mensen vertrekken en anderen komen, maar deze opvang in ons dorp is dus iets wat niet van voorbijgaande aard is.

Volgend item: ja, de politie is op de hoogte. Het zijn geen criminele jongeren die begeleid worden, het zijn minderjarige asielzoekers, maar ik ga er van uit dat het gezonde verstand van de burgemeester ook denkt aan de ongerustheid die mogelijks kan leven bij onze inwoners. Waar ik trouwens alle begrip voor heb! Het is niet abnormaal dat sommige mensen een beetje angstig zijn en het is maar normaal dat we als gemeenschap ook mogen verwachten dat deze nieuwkomers gevraagd worden zich aan onze regels en wetten te houden.

Moest dat niet zo zijn, dan zal ik bij de eersten zijn om onze burgemeester hierop te wijzen.

De beslissing is nog niet definitief. Normaal moet de federale regering van (mank) lopende zaken het licht op groen zetten tijdens hun ministerraad van vrijdag 15 december. Fedasil gaat er van uit dat dit zonder probleem zal gebeuren en dan zullen de eerste jongeren reeds op 16 of 17 december hier aankomen.

Mochten er nog vragen zijn, mail me gerust. Onbekend is onbemind en ik vind dus dat we zeker het recht hebben op juiste informatie, dus als er iets is wat ik zelf niet weet, zal ik wel op andere deuren gaan aankloppen.