nov 27, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Stille weg tussen Kouter en Koffiestraat

Een wakkere burger fluisterde in mijn oor dat de gemeente naar verluidt weinig inspanning zou geleverd hebben om de stille weg tussen Kouter en Koffiestraat tot stand te brengen, buiten het feit dat ze wat kiezels gegooid hebben en veel persaandacht hebben gecreëerd voor hun “inspanning”.

Ten einde het fijne hiervan te weten, heb ik net volgende schriftelijke vragen ingediend:

Betreffende de verbindingsweg tussen Kouter en Koffiestraat heb ik volgende vragen:

1. Klopt het dat de grond nodig voor deze wegel eigendom is van de betrokken kaveleigenaars?

2. Of is er afstand van grond gedaan ten voordele van de gemeente? Zo ja, is daar een akte van opgemaakt.

3. Indien niet, is er dan een regeling getroffen zodat de eigenaars geen dure opcentiemen meer moeten betalen op deze grond die ze ter beschikking stellen?

4. Omtrent de geplaatste afsluiting: hebben de eigenaars dit op eigen kosten gedaan of is de gemeente hierin tussen gekomen?

Alvast dank voor een spoedig antwoord.

Van zodra ik antwoord heb, laat ik dat hier weten.

update Inmiddels is er antwoord van het schepencollege.