nov 21, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Blijft men vliegen in Ursel?

Het verhaal of men al dan niet mag vliegen in Ursel is zeker nog niet ten einde.

De gemeente mag dan al wel de nodige milieuvergunningen voor 20 jaar hebben uitgereikt, er zijn nog enkele angels die de vliegtuigclubs moeten eruit halen om zeker te zijn.

Het college heeft tot op heden twee vergunningen uitgereikt en één geweigerd. Die administratieve procedure is nog niet afgelopen, want er lopen tegen deze beslissingen nog enkele klachten bij de bestendige deputatie van onze provincie.

Tegelijk loopt er momenteel nog een hernieuwde aanvraag bij het gemeentebestuur waar het College van Burgemeester en Schepenen nog geen beslissing heeft genomen.

Om die redenen kan het Knesselaars college nog geen definitief standpunt innemen, ondanks het feit dat de milieuvergunningen duidelijk stellen dat ze vervallen als er geen rechtsgeldige bouwvergunningen voor de loodsen bekomen kunnen worden.

Deze laatsten werden onlangs trouwens definitief ongeldig verklaard door de Raad van State. Je zou dus kunnen verwachten dat het gemeentebestuur opdracht zou geven om het vliegen te staken, maar dat doet ze dus niet.

Ze laat het besluit liever over aan de milieu-inspectie. Dit voorjaar werd trouwens nog een PV opgesteld door de gewestelijke toezichthouder van de milieu-inspectie. Het juridisch vervolg en de naleving van de bijhorende bestuurlijke maatregel, behoren niet tot de bevoegdheid van de gemeentelijke overheid, aldus de burgemeester.