Dagorde gemeenteraad 10 november 2011

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 10 november 2011 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Belasting op leegstand woningen;

3. Aanvullende personenbelasting 2011;

4. Opcentiemen onroerende voorheffing 2011;

5. Kohierbelasting algemene leefbaarheid 2011;

6. Kohierbelasting tweede verblijven 2011;

7. Watering van de Wagemaekersstroom, budget 2011 – advies;

8. Beleidsplankinderopvang;

9. Reglement verhuur en gebruik gemeentelijke sportlokalen Onderdaele;

10. Reglement occasionele verhuur polyvalent sportlokaal Flabbaert;

11. Tarieven sportcomplex Flabbaert en sportcentrum Onderdaele;

12. Algemene vergaderingen, agenda, afgevaardigden, kapitaalverhoging:

12.1 – Veneco2;

12.2 – Westlede;

12.3 – Finiwo AV;

12.4 – Finiwo kapitaalverhoging;

B-punten

13. Dotatie politiezone 2010;

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden