okt 11, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 13 oktober 2010

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 13 oktober 2010 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis, waar u van harte welkom bent.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Budgetwijziging gemeente 2010 (3-4);

3. Jeugdbeleidsplan 2011-2013;

4. Samenwerkingsovereenkomst Toerisme;

5. Wijziging statuten Welzijnsband;

6. Retributie op uittreksel vergunningenregister;

7. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein;

8. Algemene vergaderingen – goedkeuring agenda en aanstelling afgevaardigden:

8.1 – Imewo (ook statutenwijziging);

8.2 – IVM;

9. Veneco² FRGE – aanstelling effectief lid kredietcommissie;

Toegevoegde A-punten

10. Ingebrekestelling van studiebureau Aquafin voor wateroverlast in Ursel (GVP).

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden