Ingebrekestelling van studiebureau en Aquafin voor wateroverlast in Ursel

Eind augustus stond Urseldorp weer maar eens onder water. Een nieuw gegeven was dit niet, in het verleden gebeurde dat maar al te vaak.

Het was echter pijnlijk, zelfs godgeklaagd, dat dit gebeurde vlak nadat het ganse dorp opnieuw aangelegd was met als voornaamste reden… het wegwerken van de wateroverlast door aangepaste rioleringen en waterinfrastructuur.

Nu moeten we in de kranten lezen dat de Rozestraat te hoog werd aangelegd, er te kleine buizen werden gebruikt, een beek te smal is…

Als we dat nu allemaal lezen en horen vragen we ons eigenlijk af waarom een duurbetaald studiebureau en Aquafin zoveel geld krijgen om als specialisten op voorhand een gans plan op te stellen als dat plan dan bij de eerste regenbui toch maar in het water valt.

Ondanks een duurbetaalde studie, brengen we in herinnering dat gezond Ursels boerenverstand reeds op de infovergadering in de Katerhoek de opmerking maakte dat de Rozestraat hoger lag dan het plein. Die opmerking is daar toen werkelijk weggelachen.

Mogen wij daarom nu lachen met het door de wateringenieurs geleverde werk?

Of moeten wij zuur glimlachen bij het betalen van de facturen?

Want wie draait nu op voor de extra werken? Het terug openbreken van de Rozestraat zal door de aannemer niet gratis gebeuren. Die kleine buizen vervangen zal ook niet met goodwill betaald worden.

Daarom stellen wij voor dat de gemeenteraad het schepencollege de opdracht geeft Aquafin en het studiebureel formeel in gebreke te stellen voor de schade, gevolgschade en meerprijs voor de extra werken.

We vragen tevens machtiging voor het college om een advocaat hiervoor aan te stellen en geven machtiging om indien de tegenpartijen na de ingebrekestelling weigeren om de extra kosten te vergoeden, hiervoor de nodige juridische stappen te zetten.

Want we zijn van mening dat onze gemeente, lees de belastingbetaler met natte voeten, niet moet opdraaien voor de fouten van anderen.

We vragen tevens dat het college geregeld verslag uitbrengt van deze stappen aan de gemeenteraad.