sep 17, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Nog geen containerpark in zicht

Op de laatste gemeenteraad kregen we te horen dat het onteigeningsplan voor de Moerakker definitief is afgekeurd.

De reden is dat het plan niet ter inzage heeft gelegen en nooit voorwerp is geweest van een openbaar onderzoek. Wat dus inderdaad niet kan en mag gebeuren. Als de overheid zich het recht toe-eigent om privaat bezit op te vorderen, dan moet ze dit op een transparante manier doen.

Het ergste is dat hiermee weer maanden tijd verloren worden. We kunnen ons echt gaan afvragen of we nog voor 2012 een containerpark krijgen.

Herinnert u zich trouwens nog de belofte van ons nieuw bestuur onder leiding van Groep9910? Het nieuwe containerpark zou er zijn voor 2010.

Maar wat hebben we in werkelijk: een illegale stortplaats aan het sportcentrum waar steeds meer mensen van klagen dat ze mogen betalen, maar niks kwijtgeraken…

Tien, dat doet me er aan denken: ook dat ging tegen maart in orde zijn. We zijn al weer een half jaar verder…