Dagorde gemeenteraad woensdag 8 september 2010

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 8 september om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Wijziging personeelsformatie;

3. 3.1 – Tarief compostbakken;

3.2 – Retributie op afgifte uittreksels plannenregisters;

4. Recht van opstal – garage POB, cabine Eandis;

5. Kerkfabriek Sint-Medardus – budget 2011 en meerjarenplanning;

6. Kerkfabriek Sint-Willibrordus – budget 2011 en meerjarenplanning;

7. Ondergronds brengen elektriciteit, vervanging OV-palen;

8. RUP Moerakker – aanvraag machtiging onteigening, herneming;

9. Veneco – goedkope FRGE-leningen overeenkomst (fonds reductie globale energiekost);

10. Permanente politiereglementen – advies:

10.1 – gewestwegen;

10.2 – gemeentewegen;

B-punten

11. Kennisname vernietiging beslissing GR 23 december 2009 (maaltijdcheques);

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden