jul 16, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Voorlopig geen vergunning voor vliegveld Ursel

Eind vorige maand besliste het College van Burgemeester en Schepenen van Knesselare dat de aanvraag voor een milieuvergunning Vlarem klasse II voor de landingsbaan en bijhorende vliegactiviteiten, niet ingewilligd kon worden.

De redenen hiervoor aangehaald zijn het negatief advies van Bosbeheer en het ontbreken van een scherpe milieutoets.

Ik vroeg de burgemeester tijdens de laatste gemeenteraad naar welke gevolgen dit zou hebben, maar hij weigerde antwoord te geven. Hij verwees er enkel maar naar dat de vliegclubs nog bepaalde acties zullen ondernemen. Zij kunnen immers nog – en terecht, want we leven in een rechtsstaat – in beroep gaan tegen deze negatieve beslissing of een nieuwe verbeterde aanvraag indienen.

Onze burgemeester was slim genoeg om zelf geen standpunt in te nemen. Jarenlang heeft hij (stilzwijgend) de vliegactiviteiten toegelaten, pretenderend niet te weten dat er eigenlijk een vergunning nodig was. Je kent het wel: kop in het zand en “waar is er een probleem? Ik zie er geen”-houding.

Nu heeft hij zelf de vergunning moeten weigeren. Dat kan niet anders betekenen dan dat er voldoende redenen waren om dat te doen. Want hij heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij pro was.

Daarom zwijgt hij nu op mijn vraag. Hij weet dat hij als burgemeester in principe activiteiten zonder vergunning moet verbieden, maar is daartoe uiteraard niet geneigd.

Nu kan ik daar deze keer begrip voor opbrengen: we moeten het systeem laten malen zoals het maalt. Als de cubs in beroep willen gaan of op zoek willen gaan naar een compromis, dan ben ik de eerste om dat te steunen. In afwachting daarvan moeten we als overheid ook geen pesterijen toepassen door het vliegen (tijdelijk) te verbieden.

Wel moet duidelijk zijn dat er uiteindelijk een oplossing moet gevonden worden. Als die er niet komt, dan zelfs struisvogel Fredy zijn kop uit het zand moeten halen en optreden als burgemeester.

Ik zelf ga binnenkort eens luisteren naar het verhaal van de vliegclubs zelf en hen eens aangeven waar het voornaamste bezwaar tegen hun activiteiten vandaan komt. Praten is de eerste stap in het vinden van een vergelijk.