jun 25, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 7 juli 2010

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 7 juli 2010 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Rekening 2009 – gemeente

3. Budgetwijziging nr 1 – gemeente

4. Rekening 2009 – OCMW

5. Retributie op vuilniszakken – aanvulling evenementszakken (240 L)

6. Reglement gebruik lokalen – Tarieven

7. Aanpassing subsidiereglement sportclubs

8. Wegen- en rioleringswerken Maldegemseweg – Kouter – H. Sakramentstraat – Knokseweg

9. Wegen- en rioleringswerken Maldegemseweg – Aalterseweg – Hoekestraat

10. Onteigeningen Aalterseweg – Veldstraat tgv rioleringswerken

11. Woonbehoeftenstudie

12. Reglement sociaal wonen

13. Aanpassing huishoudelijk reglement gemeenteraad

14. Straatnaamgeving – definitieve beslissing

C-mededelingen

D-punten – mondelinge vragen van raadsleden