jun 9, 2010 - In Vlaanderen    No Comments

Mijn mening over auteursrechten en Auvibel- en Sabamtaksen

Ik kreeg daarnet leuk mailtje in reactie op één van mijn brieven. Deze mail was een steunbetuiging maar bevatte ook interessante vragen, die me de moeite leken om met iedereen te delen:

Ik zou het bijzonder waarderen indien u uw visie op onderstaande twee onderwerpen zou willen toelichten:

  • Sabam (heffing op datadragers en bronheffing op internetgebruik)
  • Auteursrechten op software, softwaretechnieken en standaarden.

Ik ga eerst op de tweede vraag beantwoorden, want daaruit volgt ten dele het andere antwoord.

In de eerste plaats ben ik van mening dat auteurs (in de meest brede zin van het woord) recht hebben op een billijke bescherming én vergoeding voor de door hen geleverde arbeid. Dat is een basisidee waarop ik de rest van mijn idee vorm.

Dat betekent dat ik dus vind dat de intellectuele rechten op software ook van toepassing is.

Maar ik zeg wel degelijk “billijk”… Iemand die nu gaat beweren dat hij een copyright op hyperlinking heeft, zit fout. Een idee is iets anders dan een uitvinding, maar verdient eveneens een redelijke bescherming. Als een idee echter een standaard wordt, moet men echter ook rekening houden met het feit dat auteursrechten niet haaks mogen staan op algemene belangen.

Dit is echter een moeilijke materie waarin gezond verstand belangrijk is. Geen enkele bedenker van een idee of uitvinding, zal graag hebben dat zijn vruchten door een ander geplukt worden. Langs de andere kan moet een maatschappij er over waken dat het overdreven toepassen van zulke bescherming niet de ontwikkeling van nieuwe zaken in de weg staat.

In die zin vind ik bv dat Europa vaak een goed evenwicht zoekt (daarom niet altijd vindt) in de zaken tegen Microsoft: MS heeft het recht geld te verdienen dankzij windows, maar mag niet de oorzaak zijn dat er geen nieuwe ideeën kunnen ontwikkeld worden.

Dan ivm uw eerste vraag. Met de heffing op datadragers bedoelt u waarschijnlijk de Auvibel taks.

Dat vind ik eerlijk gezegd een foute beslissing. Zoals ik al zei vind ik dat auteurs billijk vergoed moeten worden, maar taksen op datadragers zijn enkel een verkapte belasting en staan niet in verhouding tot het doel auteurs te vergoeden. De audiovisuele sector moet dringend leren omgaan met de nieuwe distributiemodellen die tegenwoordig ontstaan. Apple bewijst met zijn iTunes dat het anders kan.

Meer en meer content wordt tegenwoordig legaal digitaal aangeleverd: zowel muziek, video als software. Ik vind het dan unfair dat dezelfde rechten zowel in de aankoop als in het bewaarmedium aangerekend worden.

En meer nog: men gebruikt opslagmedia vaak voor zaken waarop geen rechten gelden, zoals bv eigen foto’s. Waarom moet een fotograaf rechten betalen op een medium waarop hij zijn eigen rechten bewaard, en meer nog, dan zelf geen deel van de rechtenkoek ontvangt?

De Auvibeltaks kan volgens mij dus beter afgeschaft worden.

De bronheffing op internet vind ik dus net hetzelfde: het is een signaal van een industrie die faalt zich aan te passen aan nieuwe tijden en zou enkel leiden tot het duurder worden van het internet, maar erger nog, in de weg zou staan van succesvolle ontwikkelingen van hen die wel leren omgaan met de nieuwe mogelijkheden.

Hier kan men uren gaan doorbomen, zeker met juristen, maar dat ben ik niet, dus ik gebruik enkel gezond verstand. En volgens mij moet er dan toch een juist evenwicht gevonden kunnen worden.