jun 7, 2010 - In Vlaanderen    No Comments

Marianne, er waren wel CD&V'ers in de zaal bij het Groot Debat

Vele sprookjes gaan over een ijsprinses. Vaak wordt er dan gezegd dat deze prinses een bevroren hart heeft en geen enkele emotie kan tonen, behalve negatieve emoties.

Zo was er eens… Marianne Thyssen. Amai, is dat een zuurpruim. Ik heb ze gisteren live meegemaakt tijdens het Groot Debat en in de kleine try-outs voor de live uitzending gebruikte Linda De Win een testvraagje aan Marianne: “besteedt u veel aandacht aan uw kleding?”. Een typisch CD&V-antwoord volgde: “Ik besteed daar altijd aandacht aan, maar kort.”

De minuten nadien (de cameratest was afgelopen) bleef ze maar doormekkeren dat haar kleding toch wel goed was en dat het er niet toe deed.

Inhoudelijk stond ze echter heel zwak. CD&V heeft echt niets in handen en dat weten ze daar heus ook wel. Ze worden er zenuwachtig van, zelfs Marianne Thyssen.

Dat bleek uit de klacht die ze tijdens de uitzending al had. Ze werd immers op verschillende momenten weggehoond en weggelachen, vooral toen ze de “verwezenlijkingen” van de regering aanhaalde. Daarop zei ze in de uitzending al “de ander hebben hun supporters duidelijk mee”, waarop Ivan De Vadder terecht repliceerde dat alle partijen vertegenwoordigd waren.

Ook in het after debat kloeg Thyssen over het feit dat “haar” aanhangers de toegang tot de zaal was ontzegd.

De VRT vond het zelfs nodig een verontschuldiging de wereld in te sturen:

Door een misverstand was er te veel publiek aanwezig en bij het het toegang verlenen tot de studio is er een onevenwicht ontstaan tussen het publiek van de politieke partijen. Omwille van het live-aspect van de uitzending kon dit onevenwicht helaas niet meer rechtgezet worden. De VRT-nieuwsdienst biedt hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

Ik wil daarover toch één en ander rechtzetten en vertellen wat er werkelijk is gebeurd.

Zoals altijd wil de VRT inderdaad een evenwichtige verdeling in het publiek. Ze willen in de eerste plaats publiek. Waar kunnen ze daarvoor beter aankloppen dan via de politieke partijen zelf, die op hun beurt dan weer militanten gaat zoeken om die publieksbanken te vullen. In het verleden heeft men immers nog vaak op de valreep mensen extra moeten zoeken om de boel vol te krijgen.

Het was trouwens, dit even terzijde, opvallend hoe klein de studio deze keer gebouwd was: veel publiek was er niet nodig.

Uiteraard doet de VRT ook een oproep via andere kanalen. Zo krijg je een mix van militanten en anderen. Die anderen zijn uiteraard ook wel heel politiek geïnteresseerd, anders maak je die verplaatsing naar Vilvoorde niet.

Publiek wel evenwichtig verdeeld

Wat de achterliggende reden ook mogen zijn, er was inderdaad meer volk aanwezig dan er in de studio in kon. Toen de deuren werden geopend, heeft men gevraagd dat eerst de mensen zonder partijbanden naar binnen zouden gaan. Wat ook gebeurd is.

Ikzelf en mijn twee partijgenoten (alle drie dus toevallig kandidaat bij de komende verkiezingen en dus met duidelijke partijbanden) zijn in eerste instantie niet naar binnen gegaan. We hebben nog een tijd zelfs in de lobby gewacht, mede door een misverstand onderling.

Toen we echter doorliepen naar de studio, stond er slechts nog een tiental mensen in de lobby te wachten. In de studio was er op dat moment nog een tiental plaatsen en werden wij verzocht achteraan plaats te nemen. Men is zelfs nog volk uit de lobby gaan halen om voor een mooie “opvulling” te zorgen.

De opwarmer van dienst was Rob Van Oudenhove (ja, daar moet die zich dus mee bezighouden tegenwoordig, met de mensen leren klappen op signaal). Rob is zelfs als opwarmer best grappig en de sfeer was dus snel losjes, maar wel professioneel. Iemand met sandalen en zonder sokken werd van de eerste rij gewisseld met iemand achteraan, want blote tenen mochten niet op antenne.

Eén van de eerste vragen van Rob was speels gesteld, maar had wel duidelijk een doel. Beurtelings vroeg hij “wie is hier supporter van …”. Daarbij werd (per ongeluk?) zelfs twee keer gevraagd wie er supporterde voor het Vlaams Belang.

Die rondvraag had duidelijk twee doelen: was de verdeling evenwichtig, zowel in aantal als in spreiding in de zaal.

Ik heb geen cijfers genoteerd, maar ik herinner me heel duidelijk toch wel de evenwichten. Gemiddeld had iedere partij min of meer vijf aanhangers. De N-VA had er iets meer: acht of negen.

Maar ik wil dus heel formeel zeggen: bij de vraag van Rob staken er bij CD&V meer mensen hun hand op dan bijvoorbeeld bij Vlaams Belang. De drie “grootste” supportersclubs waren N-VA, Groen en Open VLD (in die volgorde, maar dat was dus soms maar eentje verschil).

Dus de klacht van CD&V over de supporters is ongegrond.

Marianne Thyssen werd gewoon uitgelachen door alle partijen

Want wat is er tijdens de uitzending echt gebeurd? De verschillende “clubs” hebben telkens wel voor hun kopman gesupporterd, maar bij CD&V was het effect dat we automatisch samen in de lach schoten wanneer Marianne Thyssen nonsens vertelde.

Dus ja, ze had meer tegenstanders dan voorstanders. Maar dat gold voor iedereen. Alleen is de tegenstand tov CD&V echt wel groot, over alle partijgrenzen heen.

En omgekeerd valt het op dat Bart De Wever ook applaus kan oogsten bij mensen van andere partijen.

Na de uitzending hebben we nog met diverse andere publieksgasten nagepraat, vooral omdat toen we uit de studio kwamen nogal wat “verwijten” naar ons hoofd geslingerd kregen van een groepje mensen dat buiten de studio was blijven staan. In dat groepje herkende ik Erika Thijs. Ik ken Erika nog heel goed uit mijn CVP-Jongeren tijd, daarmee dat ik heel zeker weet dat zij daar niet stond bij de aanvang. Er stonden in dat groepje meer mensen dan er nog stonden toen wij als één van de laatsten de studio binnen gingen.

Waren de CD&V’ers nog nadien gekomen? Opgeroepen om hun beklag te doen? Of waren ze gewoon te laat?

Ik weet het niet, maar uit de gesprekken nadien met andere gasten onthou ik volgende opmerking, die de teneur onder de andere gasten goed weergaf: “Ik ben geen partijmilitant, maar uiteraard heb ik wel een voorkeur. Tijdens het debat bleek Marianne zwak te zijn en De Wever liep geen deukje op. Logisch toch dat we dat laten blijken, want dat was uitdrukkelijk door Rob gevraagd.”

Inderdaad, publieksopwarmer Rob had het publiek duidelijk gevraagd om deftig te reageren. We werden gevraagd om instemming of afkeuring te laten blijken, op een beschaafde manier. “Dus niet zoals op de voetbal,” dixit Van Oudenhove.

Na het stukje met De Wever en Thyssen (er was regelmatig dat stukje met de vier wijzen, dat gaf het studiopersoneel de tijd camera’s te verplaatsen, water bij te schenken en te schminken) heeft Rob aan de drie tribunes gevraagd minder vaak te applaudiseren, want “het werkte storend”… Dus alle drie de banken hadden hun instemming laten blijken met Bart De Wever.

Geen fout van de VRT, excuses zijn misplaatst

Als de VRT dus al een fout heeft gemaakt, is het in haar politieke correctheid. Die excuses waren nergens voor nodig en tot spijt van wie het benijdt: de CD&V heeft zichzelf zo belachelijk gemaakt de afgelopen drie jaar dat je dat zelfs op TV met je allebogen aanvoelt. Als ze dat in de komende uitzendingen willen vermijden, dan zal men pas voor een onevenwicht moeten zorgen en voor trouwe partijsoldaten moeten kiezen, want het was soms zelfs opvallend stil in dat groepje dat bij aanvang hun hand had opgestoken bij “wie supportert er voor de CD&V”…