mei 16, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Schepen Trenson weer te laat

Afgelopen woensdag is er een stevige discussie geweest op de gemeenteraad.

Normaal moet de uitnodiging uiterlijk een volle week vóór de gemeenteraad toekomen en moeten vanaf dat moment de dossiers ter inzage liggen.

Onze fractie vergadert traditioneel op dinsdag in de week voor de gemeenteraad. Vroeger lukt niet, want dan liggen de dossiers nog niet ter inzage. En we willen graag op tijd vergaderen om nog te kunnen inspelen op dringende zaken en tijd te hebben om nog bepaalde zaken uit te zoeken.

Deze termijnen liggen trouwens wettelijk vast. Deze niet respecteren is een zoveelste misprijzen voor het werk van de oppositie. Een schepen heeft immers weken en maanden de tijd een dossier voor te bereiden, de oppositie heeft dan slechts zeven dagen om zich in te werken in het dossier.

Het is dan ook onaanvaardbaar dat men zelfs die zeven dagen niet respecteert. Het was zelfs voorzitter De Neve blijkbaar te gortig, want bij de dossiers lag een briefje van zijn hand met de opmerking dat als de dossiers niet compleet waren, ze verdaagd moesten worden.

Sommige van de dossiers werden nog dinsdagnamiddag per email doorgestuurd. Daarover wilde ik dan ook niet moeilijk doen, we hebben ze per slot van rekening diezelfde avond nog kunnen bespreken.

Dat er echter een belangrijk dossier omtrent het reglement van de buitenschoolse kinderopvang pas woensdagnamiddag om 16u54 beschikbaar was, was een maat te veel. Ik kon toch moeilijk mijn fractie nog eens samenroepen.

Des te schaamtelijker is het dat het weer eens een dossier van dezelfde vrouwelijke schepen uit Ursel gaat.

We wilden op de gemeenteraad dan ook een duidelijk signaal stellen en weigerden in eerste instantie de bespreking van dit dossier. Schepen Trenson verweet ons dat we een pak ouders in de kou zouden laten staan door onze schuld.

Toen ben ik boos geworden. “Door onze schuld”, hoe durft ze het te zeggen. Zij was weer eens te laat met een dossier maar het zou onze schuld zijn. Ze krijgt verdomme 26730 euro per jaar betaald (volgend jaar zelfs een opslag van 2000 euro omdat er nu meer dan 8000 inwoners zijn) om dit werk te doen en als ze het niet doet, zou het de schuld van de oppositie zijn.

We hebben dan de schorsing gevraagd van de zitting om te overleggen. Voorzitter De Neve heeft me toen nog apart genomen en een smeekbede gedaan. Hij zou de schepen zeer uitvoerig laten toelichten en eventueel dan opnieuw schorsen zodat we het konden bespreken.

We hebben toegegeven, net omwille van de ouders en de kinderen. Want aan die uitvoerige uitleg kunnen we weinig waarde hechten. Als men iets verborgen wou houden of aan onze aandacht laten ontsnappen, dan zou men het zeker niet vermelden.

Want we hebben ook al honderd keer gevraagd dat als ze een wijziging van een reglement of zoiets indienen, dat het toch heel makkelijk is om in Word automatisch aan te duiden wat er wijzigt, zodat wij niet zin per zin moeten nakijken.

Misschien was dat nu wel de bedoeling omdat ze weten dat we die moeite doen. Nu is er een tekst goedgekeurd die we niet woord per woord hebben kunnen nakijken.

Als het nieuwe reglement van inschrijven voor de BKO u dus niet aanstaat, niet naar mij of de GVP kijken, wel naar schepen Trenson.