mei 11, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Bezwaar tegen het vliegveld in Ursel

Ik heb al meermaals aangegeven dat ik geen voorstander ben van vliegende grasmachines in een natuurgebied. Ik poleit er voor dat deze mensen hun sport degelijk kunnen beoefenen op een adequaat vliegveld waar ze zelf ongestoord en onstorend kunnen genieten van hun hobby.

Om die reden heb ik een bezwaarschrift ingediend tegen de aanvraag van een milieuvergunning, die ik hier onverkort weergeef:

College van Burgemeester & Schepenen

De Plaats 14

9910 Knesselare

Betreft: bezwaarschrift aanvraag van een milieuvergunning klasse 2 voor de exploitatie van een vliegveld (Urselseweg 183, Knesselare) door Coördinatie Comité Vliegveld Ursel. (Dossiernr. 3-2010)

Knesselare, 10 mei ’10

Geachte college,

Ik wens bezwaar aan te tekenen tegen voornoemde aanvraag van een milieuvergunning om volgende redenen:

1. Onjuiste info onder rubriek D

De lengte van de startbaan

Deze aanvraag is gericht aan het gemeentebestuur omdat men spreekt van een landingsbaar van 800m. De baan is echter ruim 3km (nagemeten op luchtfoto’s). De aanvraag baseert zich dus op foute gegevens.

D4: indelingsrubrieken uit Vlarem:

Volgens mij vermeld men hier niet alle zaken waarvoor een vergunning nodig is. Zo is er ook de brandstofopslag, die zeker onderworpen is aan een vergunningsplicht. Deze is niet opgenomen in deze aanvraag waardoor deze onvolledig en dus onjuist is.

2. Geluidsoverlast in het Drongengoed

We beschikken over een fantastisch natuurgebied in de Drongengoedbossen. Hier gaan wandelen is een uniek voorrecht en is een welkome afwisseling met de dagelijkse ratrace en bijhorende stress.

Het ruisen van de bladeren van de bomen in de wind, de rust en stilte die bij zulk gebied behoren worden gewoon grondig verpest door het lawaai van de vliegtuigen.

In een woongebied mag men op zondag wegens geluidsoverlast niet eens zijn gras afrijden, maar in een natuurgebied notabene mag men constant het geluid van tientallen grasmaaiers produceren.

Tegelijk stelt men vast dat in hetzelfde gebied een kleinschalig woongebied niet wordt getolereerd wegens overlast op het milieu. Dan stel ik mij zeer de vraag wat wel dan niet als milieuschade wordt bekeken.

3. Overlast voor de omwonenden

Op drukke momenten worden meer dan 30 vliegbewegingen vastgesteld in de buurt van het vliegveld.

Zelfs een eind van het vliegveld vandaan is er behoorlijk wat overlast. Ga maar eens een namiddag verpozen in een tuin in de Kleiten of koms eens langs in onze tuin.

Buiten het hinderlijke geluid stel ik vast dat de vliegtuigen vaak laag overvliegen boven de woonkern van Knesselare. Ik vraag me soms af of ik nog ongezien kan genieten van mijn sauna of jacuzzi in mijn tuin. Qua privacy is dit wel een sterke inbreuk.

4. Geen meerwaarde

Wat is de meerwaarde voor onze gemeente? We hebben geen economische winst aan al deze overlast. Het betreffen clubs van buiten onze gemeente. Onze horeca profiteert geenszins van deze clubs.

Het Drongengoedgebied wordt overal gepromoot als een prachtig én stil gebied voor passieve recreatie en natuurbeleving. De storende vliegactiviteiten, tijdens de vakanties, weekends en feestdagen, passen niet in dit kader. De constante geluidsoverlast in het bos verstoren de rust voor de wandelaar, de fietser, ruiter en ook de vele broedvogels worden verstoord.

Men wenst een doorgang naar de Drongengoedhoeve vanuit Ursel, via de Hendelstraat over de startbaan. Omwille van de vliegactiviteiten is ook dit niet mogelijk. Weerom een gemiste kans voor onze gemeente.

5. Gebrek aan controle

De vliegclubs werken al jaren zonder vergunning. Ze respecteren zelfs de concessie niet met de militaire overheid (te laag vliegen, aantal vluchten per uur, stuntvliegen, …).

Er lijkt geen enkele vorm van controle te bestaan en daar zijn de clubs zich heel bewust van. Als deze vergunning zelfs mits beperkingen wordt toegekend, zal in de praktijk alle overlast blijven bestaan.

Om al deze redenen lijkt het mij gepast dat de gemeente die vooral moet waken over de belangen van haar inwoners, de gevraagde vergunning niet mag verlenen.

Met vriendelijke groeten,

David Geens