mei 10, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Dagorde gemeenteraad 12 mei 2010

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 12 mei 2010 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Maaltijdcheques gemeentepersoneel – schorsing beslissing GR d.d. 23 december 2009;

3. Maaltijdcheques gemeentepersoneel – beslissing;

4. Grondafstand verkaveling Kouter-Koffiestraat;

5. Ontwerp wegen- en rioleringswerken verkaveling Tramstraat;

6. Reglement leegstand woningen;

7. Reglement BKO – aanpassingen;

8. Tariefreglement BKO – aanvulling;

9. Kerkfabriek St.-Medardus – budgetwijziging 2010;

10. Intercommunales jaarvergaderingen 2010 – agenda en aanstelling afgevaardigden:

11-1 – Westlede (09 juni);

11-2 – Finiwo (21 juni);

11-3 – Imewo (21 juni);

11-4 – Veneco (22 juni);

11-5 – IVM (09 juni);

B-punten

11. JWBP 2008-2010 – verantwoordingsnota 2009;

12. Toetreding tot het dienstverleningsbedrijf Cipal – wijziging;

Toegevoegde A-punten

13. Wijziging art. 17 huishoudelijk reglement (Groen!).

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden