apr 16, 2010 - In Vlaanderen    No Comments

Splits BHV op een evenwichtige manier

Er komen alsmaar meer signalen dat loodgieter Dehaene misschien toch een oplossing zal aanreiken.

De kreten van Franstalige kant beloven alvast niet veel goeds.

Omdat ik zelf als CD&V’er het indertijd niet vond kunnen dat de CD&V haar belofte brak (en mijn daarop volgende defenestratie), heb ik mijn bezorgdheid nog eens willen delen met een pak CD&V mandatarissen.

Daarom stuurde ik volgende mail aan de 1906 CD&V’ers uit <%media(2010-04-cdenv-emailadressen.csv|dit bestand)%>:

Beste ,

Ik stuur u deze email om mijn bezorgdheid te uiten over de hopelijk op handen zijnde splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV).

Mijn eerste bezorgdheid is of we wel van een evenwichtige oplossing kunnen spreken als de besprekingen en onderhandelingen niet op een evenwichtige manier zijn gebeurd. Aan Franstalige kant zit immers het FDF mee aan tafel, aan Vlaamse kant ontbreekt de N-VA.

Is het niet spijtig om in de eerste plaats vast te stellen dat de partner waarmee u samen de vorige federale verkiezingen (nota bene, zonder splitsing van BHV de laatste rechtsgeldige federale verkiezing) gewonnen hebt met de belofte van “5 minuten politieke moed” nu niet mee uitgenodigd wordt aan de tafel van de koninklijk onderhandelaar Dehaene, nochtans een CD&V’er, met ervaring als burgemeester van een gemeente uit de rand die last heeft van de verfransing?

Kan men van een evenwicht spreken als er op dit moment geen evenwicht is in de “meerderheid”? Vlamingen worden verweten hun numerieke meerderheid te misbruiken, maar we zitten eigenlijk in de minderheid in de federale regering. Waar is de tijd van “dan bevechten we u van Opgrimbie tot De Panne”?

Is het niet te verwachten dat deze twee feiten alleen al op zich enkel kunnen inhouden dat de splitsing van BHV altijd ten nadele van de Vlamingen zal zijn? Hoe kan een evenwichtig akkoord uit de bus komen indien beide partijen niet gelijkwaardig aan de onderhandelingstafel zitten?

Ik hoop trouwens dat u het woordje “evenwicht” en “numerieke meerderheid” in gedachten zal houden wanneer het Brussels parlement een belangenconflict zou inroepen (waarbij de Franstalige meerderheid haar meerderheid tegen de zin van de Vlaamse minderheid zou gebruiken en dus zou doen net wat ze ons verwijt), evenals in de voorwaarden omtrent de gegarandeerde vertegenwoordiging van de Vlamingen in Brussel.

Ik wil u ook herinneren aan de meervoudige gedane belofte om BHV te splitsen zonder het betalen van een prijs. Het uitbreiden van faciliteiten, uitbreiding van Brussel, corridors, inschrijvingsrechten, enzovoort… zijn allemaal prijzen.

Moet er in dit land sinds kort een prijs betaald worden om gewoon de wet uit te voeren. Geldt voor onze Franstalige vrienden niet evenzeer “dura lex sed lex”?

Ik ben er trouwens niet van overtuigd dat dit alles tot een crisis moet leiden. Zouden de Franstaligen echt riskeren dat de opinie in Vlaanderen nog verstrakt en de verkiezingsuitslag de V-partijen een geweldige meerderheid bezorgen? Zouden ze niet eerder gerustgesteld zijn dat als de Vlaamse partijen gewoon het huidig wetsvoorstel stemmen, zodat zij aan hun kant van de taalgrens kunnen zeggen “we hebben alles geprobeerd, tevergeefs, maar nu terug naar de orde van de dag”?

Het belangrijkste echter is dat ik aan u persoonlijk wilde vragen of u als CD&V’er het eens kan zijn dat de gemaakte belofte van 5 minuten politieke moed, geen prijs te betalen enz… van geen tel meer is? Ik heb zelf het CD&V-congres meegemaakt waar ruim 30% van de aanwezigen stemde tégen verdere deelname aan de regering en vóór de verderzetting van het kartel met de N-VA.

Ik denk dat uw achterban dat nog steeds niet is vergeten. Belofte maakt schuld en misschien kan u als CD&V mandataris mijn (en hopelijk) uw bezorgdheid duidelijk maken aan uw partijtop, in de hoop dat er zo niet in extremis fatale toegevingen worden gedaan om recht te verkrijgen.

Ik hoop van u persoonlijk de verzekering te krijgen dat u binnen uw partij voluit gaat voor een rechtvaardige splitsing van BHV.

Met vriendelijke groeten,

David Geens

Voor wie zich geroepen voelt, u kan uw bezorgdheid ook delen met deze CD&V’ers.

Ik zal trouwens onderaan de antwoorden die ik kreeg op mijn oproep weergeven (tenzij de respondent me verzoekt hun antwoord niet mee te delen).

Ik deel uw bezorgdheid.

Als lid van de VVB had ik ook de vraag gekregen om bezorgd te zijn en die bezorgdheid te delen met andere CDenV-ers.

Met vriendelijke groeten,

——————–

Bart Coopman | Burgemeester

T 015 61 88 81

Gemeente Zemst

De Griet 1, 1980 Zemst

Dag David,

Bedankt voor je mailtje. Ik heb het aandachtig gelezen maar ik ben helaas niet in de positie om de beslissingen daaromtrent te nemen.

Ik heb alle vertrouwen in Dehaene en hoop dat hij slaagt in zijn opdracht.

met vriendelijke groeten,

Phaedra Van Keymolen

Van: Hilde Demedts [[email protected]]

Ben het volledig eens met uw visie!

Ook de partijtop in Kortrijk is vaak “zonder Vlaamse moed” sorry…

Dag David,

bedankt voor uw mailtje. Mag ik vragen hoe u bij mij terecht gekomen bent ?

Ik ben maar een simpel gemeenteraadslid van HodB, de laatste persoon in de rij van de meerderheid.

En wij hebben nog een heel goeie samenwerking met NV-A.

Maar aan onze partijtop heb ik niet veel te zeggen. Ik heb mij geëngageerd om mij in te zetten voor de gemeente en als beginneling in de politiek vind ik dat nu al een hele prestatie. Ik had nooit gedacht dat ik ten eerste al verkozen zou geraken laat staan dat ik zou zetelen in de gemeenteraad van HodB.

Met vriendelijke groeten,

Ilse, Vermeulen

Dag David

Alhoewel ik u niet persoonlijk ken, wil ik toch antwoorden op uw bericht.

Ik en mijn collega’s uit Ternat staan nog altijd achter de splitsing van BHV, het symbooldossier, en dat samen met onze kartelpartner NVA Ternat.

Dat weet men ook in de partijtop.

Maar mag ik toch volgende bedenking: er zal volgens mij altijd een compromis moeten gesloten worden. En dat moet zeker evenwichtig zijn.

Ik ben er van overtuigd dat wanneer er inschrijvingsrecht komt voor de franstaligen uit de faciliteitengemeenten, wat een toegeving is, maar die weinig effekt zal hebben omdat de betrokkenen niet de moeite zullen doen om zich te verplaatsen. Bijvoorbeeld franstaligen uit Wemmel of Sint Genesius Rode, die zich inschrijven, moeten ook daadwerkelijk in Brussel gaan stemmen en moeten zch dus verder verplaatsen dan normaal. Daarbij komt dan ook dat de franstalige kopstukken geen stemmen meer kuinnen afsnoepen in Vlaams Brabant.

Voor mij is inschrijvingsrecht een “pyrrusoverwinning” en die mogen ze dan hebben van mij.

Met Vriendelijhke groeten

Pierr Coffé

Geachte,

Ik geef uw bezorgdheden door aan onze Vlaamse en Nationale vertegenwoordigers.

Groeten

Guy Leleu

Schepen van mobiliteit en infrastructuur

Grote Markt 54

8500 Kortrijk

Beste David,

In principe antwoord ik nooit op ‘massa-mails’, maar nu toch even dit: wat is de reden van uw oproep? Wat is de inhoudelijke boodschap?

Ik heb 25 jaar als Vlaming in Brussel 19 gewoond, en woon nu, ook al meer dan 25 jaar als Vlaming en CD&V oppositieleider in de rand rond Brussel, meer bepaald in Hoeilaart.

Als overtuigd Vlaming doet het me telkens zeer dat mensen die het goed bedoelen – zoals U – zoveel nietszeggende woorden gebruiken om posities in te nemen die niemand vooruithelpen. Ik erger mij al jaren aan de opruiende, maar inhoudsloze taal van Olivier Maingain, maar vind het triest dat nu ook bepaalde Vlamingen in dat stramien meelopen.

Indien het slechts 5 minuten tijd of moed zou kosten, had men de splitsing evengoed mee kunnen opnemen in het Egmontpakt. Maar pakten of overeenkomsten zijn spijtig genoeg niet te vatten in een oneliner. Ik had liever gelezen hoe U de splitsing nu juist zag? Hoe U in de verschillende materies de uitdoving van de faciliteiten wil organiseren, de Hoofdstad tot haar huidige grenzen wil behouden, en de kieskring splitsen met een wet die uitvoerbaar is.

Mvg

Eddy BOYDENS

Beste David,

Ik kan uw mening delen en ik zal zeker in onze partij erop hameren om eens eindelijk

“vijf minuten politieke moed” te durven tonen.

Ik hoop dat men nu eens eindelijk het been stijf houdt.

Groetjes Bèr

Beste David,

Bedankt voor je bericht.

Ik deel je oprechte bezorgdheid en ik hoop dat mijn partij voluit gaat voor een rechtvaardige splitsing van BHV.

Beste groeten,

Axel Boen

Beste vriend,

Dank voor boodschap. De zekerste manier om BHV NIET te splitsen is het wetsvoorstel in het federale parlement goed te keuren: Vlamingen tegen franssprekenden. Deze communautaire stemming leidt in elk geval tot de val van de regering. De koning kan een door het parlement gestemd voorstel NIEt ondertekenen en uitvaardigen als de regering ontslagnemend is. BHV wordt dus niet gesplitst. Er moet dus in elk geval worden onderhandeld.

Het openen van een politieke crisis dreigt ons in een Griekse toestand te brengen: het Belgische staatskrediet zal worden ondermijnd (met een openbare schuld van meer dan 100%); de rentevoeten zullen stijgen, de investeringen dalen en de werkloosheid toenemen.

Persoonlijk vind ik ook dat de splitsing de beste oplossing is en dat het toekennen van electorale faciliteiten

aan de franstaligen en de Vlamingen in de BRusselse rand perfect verdedigbaar is. Vergeet niet dat ook de Vlamingen hier belang bij hebben, zo niet verliezen ze in de Kamer twee zetels van Brusselse Vlamingen, die thans stemmen halen in Vilvoorde-Halle. Hierbij moeten we bedenken dat in tenminste een dozijn Vlaamse gemeenten rond Brussel een meerderheid van de bewoners franstalig is (70 à 80% in de 6 faciliteitengemeenten) en de Vlamingen in de gemeenteraden in de minderheid zijn.

Zeer hartelijk,

Mark Eyskens

www.eyskens.com

Beste David

Ik deel uw bezorgdheid.

Wat de verkiezingsbeloftes betreft: iedereen die iets van het politieke spel afweet beseft wat beloftes tijdens campagnes “maar” betekenen. Dat is heel spijtig, maar dat is de realiteit. Eens de “stemmen” binnen zijn, moet een regering worden gevormd en begint het spel van het zoeken naar haalbare compromissen tussen mogelijke meerderheidspartijen. Ieder van ons weet dat de Franstaligen zogoed als elke mogelijke regeringsvorming die ernstig werk wilde maken van BHV, hebben onmogelijk gemaakt TENZIJ de Vlamingen een serieuze prijs wilden betalen. We herinneren ons allemaal het lange politieke vacuüm in ons land. Uiteindelijk werd Leterme aan de kant geschoven (die nog “iets” van de gedane beloftes wilde waarmaken) en kwam Van Rompuy met een regering die zich met alles behalve BHV zou bezighouden. BHV dreigde immers het land te doen exploderen. JL Dehaene kreeg dan de leuke opdracht te zoeken naar een haalbaar compromis voor BHV. Zoals jij schrijft zullen de Vlamingen inderdaad enkele “prijzen” moeten betalen.

Wat is het alternatief? Ofwel willen we doorgaan met België en dan kunnen we enkel zwaar te betalen compromissen sluiten. De vraag is dan hoelang dit kan blijven duren. Ofwel gaan we radicaal voor de splitsing.

Blijkbaar willen de grote meerderheidspartijen nog steeds voor de eerste mogelijkheid gaan. De tweede mogelijkheid stelt het enorme probleem van Brussel.

Onze “grote” staatslieden zullen de knopen moeten doorhakken. Als het er op aankomt zal het toch gaan om de “belangen” van de meest machtigen…

Wij kunnen enkel hopen op de integriteit van de CD&V-topmensen en staan zelf, denk ik, machteloos.

Met vriendelijke groeten

Mia De Meyer

David,

Om BGV te splitsen is een onderhandelde oplossing nodig. Een wetsvoorstel dat de ene taalgroep tegen de andere gestemd wordt, kan niet ondertekend worden door de Koning, omdat de regering vooraf zal gevallen zijn. Dat is een eenvoudige grondwettelijke realiteit.

Het is jammer dat Uw partij daar compleet aan voorbij gaat en de Vlamingen poogt wijs te maken dat het anders is.

Wel deel ik Uw vraag naar een rechtvaardige splitsing, en dus niet een eenzijdige splitsing.

Peter Defreyne

Dag David,

Voor zover ik weet is JLD niet met het FDF aan het onderhandelen maar wel met MR waar dat FDF deel van uitmaakt. Indien N-VA het kartel niet in volle bankencrisis had laten springen zou het nu uiteraard rechtstreeks bij de onderhandelingen zijn betrokkenen. Maar goed, deze discussie is al vaak gevoerd.

Het Vlaams Regeerakkoord bevat voldoende grendels om geen onaanvaardbare toegevingen te doen voor de splitsing van BHV. Maar niet onderhandelen en op het stemknopje drukken is de beste garantie om BHV NIET te splitsen. Dat heeft niets te maken met trouw aan het gegeven woord, met meer of minder Vlaams gezind zijn, maar is gewoon een vaststelling.

Ik blijf bij de stelling van het door mij steeds gewenste ( en thans nog steeds betreurde) kartel dat B-H-V moet worden gesplitst om de verfransing van Vlaams-Brabant een halt toe te roepen. Ik wacht dus met groeiend ongeduld op wat JLD zal op tafel leggen.

Met Vlaamse groet,

Ward Kennes

Burgemeester van Kasterlee

Vlaams volksvertegenwoordiger

Beste David,

Eerst en vooral kan ik je zeggen dat ik je bezorgdheid volledig deel.

De burgemeesters hebben er àlles voor gedaan om BHV gesplitst te krijgen en dit zonder prijs.

Dit dossier wordt nu echter op een hoger échelon behandeld. Ook wij moeten verder afwachten wat Dehaene kan bereiken.

Dit neemt niet weg dat Michel Doomst en ikzelf tot begin deze week nog signalen zijn blijven geven aan de CD&V-partijtop en aan de koninklijk onderhandelaar.

Het is ook niet voor niks dat ik in februari 2010 persoonlijk het voorstel aan onze gemeenteraad gedaan heb om nogmaals een motie goed te keuren waarin wij nog eens al onze vroegere stellingnames omtrent BHV in herinnering hebben gebracht. Deze motie werd trouwens doorgestuurd aan o.a. Yves Leterme en aan Jean-Luc Dehaene.

Persoonlijk heb ik het ook altijd erg betreurd dat het kartel CD&V/N-VA afgesprongen is maar ook die zaken worden boven onze hoofden geregeld.

Ik kan u gerust stellen : samen met Michel Doomst volg ik dagelijks met argusogen al wat er in de pers komt omtrent de evolutie BHV. Samen blijven wij binnen onze partij vechten voor een rechtvaardige splitsing BHV en blijven wij de nodige signalen geven. Ik geef echter toe dat wij ons meermaals onmachtig voelen omdat we goed beseffen dat de strijd de laatste weken door “de grote legumes” en boven onze hoofden gevoerd wordt en wij, als kleine burgemeesters, niet op alles een impact meer (kunnen/mogen) hebben.

Bedankt alleszins voor uw mailtje en uw bekommernis, die ik volledig deel.

Nog een prettig weekend.

Lieve Vanlinthout

Burgemeester-provincieraadslid

P.S. Ik zend je mailtje en mijn antwoord erop door naar Michel Doomst, burgemeester-volksvertegenwoordiger van Gooik zodat ook hij op de hoogte is van jouw bekommernis.

Beste David,

Uw mail in goede orde ontvangen en met bijzondere aandacht gelezen.

Ik doe mijn best om mijn steentje bij te dragen tot dit debat.

Met vriendelijke groeten,

Lieven Lybeer

Wnd. Burgemeester

Beste David,

Dat kan ik u, wat mij betreft, verzekeren.

vriendelijke groeten,

Els Schelfhout

Senator

Beste David,

de beloften die je aanhaalt zijn vaak sterke taal en gevleugelde woorden die volksvertegenwoordigers gebruiken in de pers, maar die vaak verkeerd landen.

Ik deel uw bezorgdheid omtrent de communautaire sores in ons delicaat samengestelde land…

Echter: ‘Divide et impera’ of ‘verdeel en heers’ is wat nu gaande is. Alleen is nog de vraag wie of wat gaat heersen. Iedereen is bezig met op elkaar te schieten: Vlamingen, Walen, Brusselaars, gerechtelijke, morele en politionele autoriteit, het koningshuis, alles en iedereen moet eraan geloven.

Als je wat nu gaande is, bekijkt op de lange termijn, is het toch te gek voor woorden dat ons land maandenlang werd en wordt gegijzeld door de splitsing van een kieskring…

In plaats van éénzijdig wetsvoorstellen en tegen een minderheid of meerderheid te doen, zouden we beter de handen in elkaar slaan.

Ik denk dat de Belgische spreuk ‘ééndracht maakt macht’, ook voor ons, Vlamingen geldt. Niet éénzijdig. Ook ‘L’Union fait la force’. Een coöperatief federalisme dringt zich op.

Binnen Europa en de wereld kunnen we enkel meetellen als we samenwerken.

met Wijnegems-Antwerps-Vlaams-Belgisch-Europese groet,

Christof De Mol,

gemeenteraadslid Wijnegem

Beste David, lokaal werken wij nog schitterend samen met onze kartelpartner NVA. Dat zal zo blijven.

Niet in het minst omdat mijn Vlaamse reflex deze van velen, ook binnen NVA overtreft.

Op federaal vlak zal ik er dan ook alles aan doen om de rechtmatige Vlaamse eisen kracht bij te zetten.

Als het kan (voorlopig nog) met de Walen en als het moet zonder hen.

Met vriendelijke groeten,

Mark Verhaegen

Burgemeester – Volksvertegenwoordiger

Geachte,

Hartelijk dank voor uw mail . Ik deel zeker uw bezorgdheid ivm de splitsing en zal er zeker op toezien dat in de mate van het mogelijke de CD&V top geen toegevingen doet aan de Franstaligen!

Met vriendelijke groeten ,

Kathleen De Bondt

Beste David,

Bedankt voor uw mailtje. Wat is uw link met dit dossier? Actief in de politiek of in de vlaamse beweging?

Vriendelijke groeten,

Joris Billen

Voorzitter JONG CD&V Limburg

Dag David

Zoals u misschien weet ben ik raadslid in het district Deurne. BHV is absoluut geen materie die op het niveau van het district Deurne behandeld wordt, aangezien het geen bevoegdheid is van het district, evenmin van de stad Antwerpen.

Uiteraard hoop ik samen met u op een rechtvaardige uitkomst in dit dossier.

Met vriendelijke groeten,

Steven Leyder

fractieleider CD&V/N-VA Deurne

Beste David,

Dank voor uw mail. Alvorens uitspraken te doen wens ik alvast tot heden het vertrouwen in JL Dehaene te bevestigen en ben ervan overtuigd dat een evenwichtig voorstel zal worden voorgelegd.

Vriendelijke groeten

Henk Heyerick

Burgemeester

Dag David,

ik heb jouw mail goed ontvangen.

Het is door de stemming in de commissie Binnelandse Zaken onder mijn voorzitterschap dat het dossier voor het eerst een ontwerp is geworden.

Velen spannen zich in – waaronder ikzelf – om het dossier tot een goed einde te brengen.

Koelbloedigheid (zoals bij de stemming in november 2008 ) zal ons het verst brengen.

Groeten,

Pieter De Crem

Beste David,

Bedankt voor uw mailtje. Wat is uw link met dit dossier? Actief in de politiek of in de vlaamse beweging?

Vriendelijke groeten,

Joris Billen

Voorzitter JONG CD&V Limburg

Dank voor deze info.

Ik volg het dossier op de voet…..ook al ligt Brussel even ver voor ons als Amsterdam of Dusseldorf en Keulen!

Theo Schuurmans

Burgemeester Hamont-Achel.

Beste David,

Ik sluit mij aan bij uw mening en was destijds ook ontgoocheld met de opheffing van het kartel ‘CD&V –N-VA, ik ben er ook zeker van dan dit de partij schaadt.

Wat de splitsing BHV betreft : dit had eigenlijk al “onverwijld “moeten gebeurd zijn. Een klein beetje politieke moed zou voldoende moeten zijn om dit te verwezenlijken. Maar ik vrees dat er aan de top andere belangen meespelen en dat er maar weinig van het vooropgestelde(geen toegevingen) zal bewaarheid worden.

Mvg,

Helga Delvaux

Beste,

bedankt voor de mail maar gelieve geen dergelijke mails meer te sturen.

Mvg

Jan Swerts

Beste David,

Jean-Luc Dehaene werkt momenteel in alle sereniteit aan een oplossing voor een probleem dat al tientallen jaren bestaat, namelijk het dossier B-H-V. Na al die jaren bestaat er eindelijk een kans dat het dossier opgelost wordt. Premier Yves Leterme deed een paar weken geleden een oproep tot kalmte en heeft gevraagd om zich zou onthouden van provocaties om het werk van Jean-Luc Dehaene niet te bemoeilijken.

Als Jean-Luc Dehaene in zijn opdracht kan slagen, dan is niet alleen het dossier B-H-V opgelost maar dan realiseren we inderdaad één van onze programmapunten en zetten we een belangrijke stap vooruit naar een mogelijk grotere staatshervorming waar CD&V altijd voor geijverd heeft.

Vriendelijke groeten,

Anneleen Touquet

I.o.v.

Guido Decorte

Gedeputeerde

als er meer nieuws komt over de Dehaene-oplossing, zullen we kunnen discussiëren over wat rechtvaardig is. En ja, ik ben er ook bezorgd over.

roel deseyn

Beste

Bedankt voor uw mail met uw bezorgde bedenkingen

Vriendelijke groeten

Mark Vos

_________________________

Gemeente Riemst – Burgemeester

Beste David,

Dat is nu net wat ik bedoel: ons beperken tot het stemmen van het voorstel is geen oplossing om ‘in vrede te kunnen samenleven’. Daarvoor moet als deel van de minderheid in de hoofdstad, en binnenkort ruim daarbuiten in de rand, leven. Ik vermoed dat je iets verder woont. (daarom ook Karl nog even in cc, die kan vergelijken).

Het kiesarrondissement is weliswaar een symbooldossier, maar maak er , wat mij betreft, geen wondermiddel van. Dat is voor Vlamingen in en rond de hoofdstad te weinig toekomstgericht voor ons cultureel erfgoed.

Mvg

Eddy BOYDENS

Beste,

Mijn oprechte verontschuldigingen voor dit late antwoord.

Niet alleen BHV kende de voorbije week een cruciale fase, ook mijn leven is ondertussen wat omgewoeld. U heeft ondertussen misschien wel vernomen dat de lokale CD&V mii voordraagt als nieuwe burgemeester ter vervanging van Eddy Willems.

In deze hoedanigheid zal ik hoe dan ook nog sterker geconfronteerd worden met deze problematiek die mij zeer nauw aan het hart ligt.

Nadat ik vroeger deze avond vernam dat onze regering gevallen is, is de moed me wel even in de schoenen gezonken : weer hebben onze Vlaams mensen bakzeil moeten halen ten opzichte van de franstaligen die zoals altijd aan één koord gaan trekken wanneer nodig.

U mag er van op aan dat onze partij alles op alles zal zetten om alsnog tot een rechtvaardige splitsing te komen. Wij zijn dit aan de Vlamingen verschuldigd. Vroeger was het trouwens nooit de Open-VLD die bovenop de barrières ging staan bij de acties van de burgemeesters, wel integendeel. “Het kan verkeren” zei Bredero.

Met vriendelijke groet,

Marleen Mertens

Geachte heer Geens,

Zoals in vele andere aangelegenheden zijn de feiten in dit dossier anders dan sommigen ze voorstellen.

De eerste minister heeft op 25 november vorig jaar in de Kamer aangekondigd dat “Jean-Luc Dehaene belast werd met het maken van een voorstel ten gronde voor de eerste minister en de voorzitters van de meerderheidspartijen die de onderhandelingen zullen voeren inzake institutionele problemen en in het bijzonder de kwestie Brussel-Halle-Vilvoorde” om daarover een akkoord te bereiken in de lente van dit jaar (die duurt tot 20 juni).

Jean-Luc Dehaene heeft daarna verklaard dat hij rond Pasen zijn voorstellen zou overmaken aan de premier en de partijvoorzitters. Nooit heeft hij gezegd dat er rond Pasen een akkoord moest zijn. Dehaene heeft zijn opdracht altijd beschouwd als een voorbereidende fase voor de finale onderhandelingen. Het is een zeer doordachte beslissing, logisch en begrijpelijk.

Het is Open VLD dat tegen de afspraken zoals die opgenomen waren in de regeringsverklaring de deadline heeft vervroegd. Het is ondertussen duidelijk dat ze dit uit louter electorale overwegingen hebben gedaan en bovendien het land hiermee in een crisis hebben gestort.

Voor ons is het duidelijk dat er binnen een redelijke termijn een akkoord moet bereikt worden. Of dit nu over 3, 5 of 7 dagen is, is ondergeschikt aan de doelstelling om een akkoord te bereiken. Als echter blijkt dat de Franstaligen een akkoord op de lange baan willen schuiven of zelfs helemaal geen akkoord willen, zullen wij de agendering van de wetsvoorstellen ivm de splitsing van BHV vragen en deze stemmen.

Vriendelijke groeten,

Nele Cleemput

i.o. Leen DIERICK

Eerste Schepen Dendermonde | Federaal Volksvertegenwoordiger