apr 10, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Oh tinkelend, kwninkelend waterleidingding

Op de vorige gemeenteraad stelde ik het college de vraag of er iets veranderd was aan onze waterleidingnetwerk nu er een aansluiting was bijgekomen met Aalter.

Sinds kort werd de nieuwe hoofdwaterleiding die aangelegd is langs de N44 van Knesselare naar Aalter in gebruik genomen.

Deze is aangelegd om de bevoorradingsproblemen en onvoldoende druk op het water in Aalter te compenseren, daar Aalter tot op heden enkel een hoofdleiding had vanuit Ruiselede die echter versleten is en al een paar maal lek is geweest.

Wij vragen ons af wat de gevolgen zijn voor onze gemeente.

1. Vermindert de druk nu op ons gemeentelijk waterleidingnet?

2. Wat zullen de gevolgen zijn op momenten dat de waterleiding uit onze gemeente de enige is naar Aalter (dus als de Ruiseleedse connectie weer wegvalt)? Zal dan de druk bij ons verminderen? Zullen delen van onze gemeente dan zonder water zitten?

Uit het antwoord van de schepen kon ik volgende zaken opmerken:

– het betreft een aansluiting op de hoofdwaterleiding, waardoor er geen drukverschil mag optreden op het distributienetwerk in de gemeente zelf.

– er zouden geen merkbare gevolgen mogen zijn als de Ruiseleedse connectie wegvalt

– het kan ook een voordeel zijn voor Knesselare als onze verbinding van Brugge zou wegvallen om een bepaalde reden.

Kortom, we mogen op onze twee oren slapen (kan iemand me trouwens eens uitleggen hoe dat moet? Ik kan maximaal op één oor tegelijk liggen).