Dagorde gemeenteraad 14 april 2010

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 14 april 2010 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Knesselare.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. RUP Moerakker – definitieve aanneming, aanvraag machtiging onteigening;

3. Fietsvergoeding personeel gemeente;

4. 4.1 – Herziening beslissing AGB ingevolge brief agentschap binnenlands bestuur (ABA);

4.2 – Algemene belasting bedrijven 2010;

5. TMVW – statutenwijziging;

6. Permanente politiereglementen – advies zone 30 gewestwegen en 70 km/h Geuzestraat;

7. Burensportdienst – goedkeuring rekening 2009;

8. Drugspreventie – jaarrekening 2008;

9. Participatie en communicatie mobiliteitsplan;

10. Ocmw – financiering zonnepanelen;

11. Invoering aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden en goedkeuring

bestek opgemaakt door de RSZPPO;

Toegevoegde A-punten

12. Voorstel tot invoering van eenrichtingsverkeer in de Moerakkerstraat (Groen!);

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden