Dagorde gemeenteraad 10 maart 2010

De volgende gemeenteraad gaat door op woensdag 10 maart 2010 om 20u in de raadszaal van het gemeentehuis.

De dagorde:

1. Spreekrecht burgers;

A-punten

2. Intentieverklaring tweede pensioenpijler contractuelen;

3. Principebeslissing tijdelijk containerpark;

4. Principebeslissing zonnepanelen gebouwen Veldstraat – bestemmingswijziging kredieten

(gedeeltelijk);

5. Kerkfabriek St.-Medardus – jaarrekening 2009;

6. Kerkfabriek St.-Willibrordus – jaarrekening 2009;

7. Tariefreglement EID – aanpassing per 01 april 2010;

8. TMVW kapitaalsvermindering T-aandelen;

9. Toetreding tot dienstverleningsbedrijf Cipal;

10. Gebruiks- en tariefreglement promotieborden;

Toegevoegde A-punten

11. Geïntegreerd politiereglement GAS – toevoeging artikel (Groen!).

C-mededelingen

D-punten – schriftelijke vragen van raadsleden

Noot: GVP heeft acht vragen ingediend.