feb 27, 2010 - In Knesselare en Ursel    No Comments

Woonrecht in Groen Usel

De problematiek van het permanent wonen in recreatiegebied werd sinds vorig jaar eindelijk behandeld door de provincie en het Vlaams gewest.

1 van de maatregelen die werd genomen, is een verduidelijking omtrent het permanent wonen in gebieden bestemd voor recreatief wonen (zogenaamde weekendverblijven). Zo is er het woonrecht gecreëerd dat aan inwoners van weekendverblijven het recht geeft permanent te verblijven indien:

– Ze ingeschreven waren voor 31 augustus 2008

– Weekendverblijf niet groter dan 300m² en hoofdzakelijk vergund is

– De inwoner geen andere eigendom heeft.

Men verliest het woonrecht echter bij:

– Uitschrijving uit het bevolkingsregister

– Verwerving andere eigendom

– Bouwmisdrijf begaan na 1 september 2009

– Als men niet ingaat op een herhuisvestingsaanbod.

Om een zicht te krijgen op de lokale problematiek in Groen Ursel, heb ik daarom volgende vragen gesteld aan het college:

1. Hoeveel inwoners van Groen Ursel hebben woonrecht gekregen?

2. Plant de gemeente een herhuisvestingsaanbod te doen aan deze inwoners? Zo ja, voor wanneer is dit gepland?

3. Welk standpunt neemt de burgemeester in tov nieuwe verzoeken tot inschrijving die niet door de wetgeving voorzien zijn, zoals bv nieuwe geboorten, huwelijken, nieuw samengestelde gezinnen, … wetende dat de federale wetgeving verplicht tot inschrijving wanneer om zulks verzocht wordt?

4. Zal het gemeentebestuur (juridisch) optreden tegen permanente bewoning door inwoners die niet over het woonrecht beschikken?

Ik kijk uit naar de antwoorden op de komende gemeenteraad.